Skip to main content

Full text of "Sree Vidyadhirajan - Manakkad Sukumaran Nair"

See other formats


^ GCC/dQQJCnf f53O(0)(mDJl6)ng «3ia ) auj3(OQl ( e>©flfO)3mnJ3o cruDomi'.ftadldaQOoJCDydaajjo 
aJolGnJDffiilfdl<06)3<s>CQ)3o LaJaJol(dl<e6)3<acQ)3o a^icm Qantiimmasmub, 
«3T30J(D)36)s QgeijQjjo ojj(6«j)(a)(Q)3o 63§3o GiiJ3(6nT)3enJD<e,36)(0)(a)ffl(m, 
mjtuim nu3G©>(U)1c&ailr3j gajerocril^j' djralra<eflil<e6)3<e)(D)3o 
83lffi€n»3fn}3<e)ff8<efl u 0U3§30)j2i3(QJl nJdatdcTT^Qceossd^c&tB^o 6).a]<$3,6 
n^rm e [era cq) era" nD3G6rB(fli6)ng ej<efflj 0U3iSffl3«j) u ia3Q236n) u e(aaca»nu 
633err36)6)ejn6 oDlsslgcai ooei(fiQi(il. 

L(D(nn(03ej<e>g36)S(D)3o «3B)fiujD«Ji3l<a [njoun30)6ar36336)s(0)3o 
ajj < e«5Jla ) g30S(Q)3o (ratificaoernGtorrosffls e<fi>3<drora)l6mie6fl<B)lral<e6)3Gnr) 
§99 633errfl06)ejn3 o aei [am ol coil roil roranJ2rooj6ur3633(Q) aJltraMsiwoiaeuBcro 
(ra"<e>3o86)iiJCQr(D) u 2l<e>oj3(dom &j2iQ\w ail mil o^arf nQ0Q)ei3<ftg3(s^l 
ej(?j23<eQlQDJlra1(e6)3cm3. 6doj dacnjj3§oleejD (ailojf ©aiooTerotf 
nfl)g3(£i(ora)l«j8 (UDCQ)l<e6)3nJ3(TT)(D)36m u . 

eiraoajotf 6336o66)6)ejo6 cuilsslgroii 6)6)ei(6DJdlcoilaj8 £](3J23Q2) 
immnmut) ojj<ero)lfdffl23(Q) ®%nj(raj60B((6<eo3GOJ6n3l aussscDjaDoofl 

§)nje<D)3(ril<e6)3QJ3(TD(0)36m". n^(TD3(^ ai36m1g3jajraa]3o 203330 

da>3QJ6OT30d<eQ3(Qil 6DOJ f3303oJG(D)3(Do 6) .2] ($3 CO) (0)" (0)1(6^(0)300)30 

rore 0)301 f3mlQ2)2gj. 

6D9 icnmnecraaiGroroM q3(D)kj3<b6)3§dcq) g)9 (i^smjicnmnroroiloaj} 

(3aJCQ))(TO30Jl(T)3o ^^3(0(6,(6(96)30 0)031 G061J6)(£iS3((JI())30T)3. 

e(jB38»ciu u 6336o66)6)ejo8 niilffllgroii 6)6)ei(6njol6)a»<e6)30l5J3o eoracoxra" 
nD3G6n3(ffl6)0)(e6)3ol4J3o (e>3S3(D)(^ nilojra6iJi3((6 roraol(D)30)3o 
(ajcu(6fljra)0)6raglo38 ajsa3g1co)3<fii30)3o G(cra<n>ou" eaimfoffloug 

01)03(6(01(06)3(6,. 

http://sreyas.in iPPBp' 
m smc0sijs u (Yt>|€§>2i»3ociS (m<n>(S 


£csm«*»5s" crt j«»>2£3rt>nfr rn99U(& mjfU^a njejylCfasiaiioifW raVtasi^j, mIraaifixTOrxjf&o-e First Edition : JUNE 7 936 
Copies : 3000 SftEE VJDHYADHIRAJAN 

(Biography) 

Author 

Marts cauti Sukumaran Nair M A, BEd 

Cover da sign 

S. P. Asary 

Printed St : 

Navachaithanya Printers 

Thirumala, Trivartdmm 

Rights Reserved 

Publishers : 

SAPARYA PUBLICATIONS 

Thirumala, Tri van drum 695006 SJ. No- SP. 3 IFal 6-86- 3000 SciKKi ^10AJOTJ:B la* fto-t^ 5 aJfODjUfli a**\trin& 33 

7 r.fjaajrtUifljrrao ■^pmrnflt.M&'i.tj 54 ]^1 culaptxilfnstxft (alTJaj?6l^2)») 43TO OLE TO 3 fl> 1 <3» gun i^^au^^ oj*ln < *Hii3>aj)a urufT\j'liaii<8i'^» oj^fDMif^a ara-la^ 

, \l h -f>.vi_fis3TJr[i!!>ra3(si! Ufin3(3ii£Jiflo'*>fi>s rfb^foj* sofinH<ij3 mlftn 

u-flj*1jgj(ntetcm crusny^:^ OiOfiOe rumfsrajmnflnla.}* tans. .ftoej^ej 

orfTB* rmsiiJfiBejs slnjlraia iSOraGmigiWdioajjIitfTT.IfliKnj. njsvara:xi5 
n ifTiio uannasnjfffnsneinflo g)(irroiro3-5£t?iOT3ri!3!J odS>[&£5:,gsi1a(ji6js> 

dMfij^cjjl^jo'"' frH&'l^cuaoUo l924-;>£3sns'' cassd" 5-Jb 

itnoHffoiilrQAtwr®. sic^aruajcoJo ^onofo ejg'laiM'ijii f^r>ney» ^1 iiil ^ jLblra d Kfiini' i o t, j, jj* jjtj !d>rtEa 5 &-*" urn: ^.-lO./wdfOt 

ryir4d|jrJ3C>^ 9 rcm/lej{ta»a#JC& fl\.0<JL>1.gj'i£ I ■ <*J*l|g#HiJ <0'hEJJ| 

«>X). o> IrfVfl* ^ Ufa 1 1*s 41 jvi j >j ii t?; 1 * ; £D,1>1ag . . e»§n initio fl) ja, < "fcafteta j 

*:*&* «v;*X)<t>* rftxKoeaai.iiV njjscm fl^Vj^j*^*} iil^poH 

njVsdJSttt aa; j j p^iti i^tfta Cogjrnis^i. ffllr^glss,9^1. J iIl.,; ,, mjc:,j 
<iiiflHm1fi»riH rt^fflilw *j1"U*l($^©S?n3©9 .u1,it^ Qjljn&fl nJJflflSi 

IL3Tffl1 <*f>.l.l(;;fMNrlHC ; l£|. 

f&DCd •JhTl.-s'irym Jta8 m -omvinjing". &§<*^ mgraoO^ 

631333 tD^Sob»r3C*J 0^^(0*^611 }^aHDiSffF!rX> nj)nnl Mi.WTl aili/ku 

pjrtJ 3s»"isg^ *»sfc &2^M*l38MI »" . iBw<swt3fi3- ji i fcasJ 1 :>«& fljwi n 1 1 ^1 
njlajaujtooM fin>J3iBl«nlf33ajsnA,fftsidMtr>"*?| 1 ' grwOrtnlol °if« "^1 oj Ie 1 i0uj1n>0'ia"4ifo ajlaisanj&ru* rru^£|(3«uof\;ij}eMig 
1-6 1986 ra^iA. rajitAiiQjtftmsab^ timaaAnsenaow'] awnu^iiulcfi ^^ofins^wsoi? <so3t««oflo 
mmvj^o tv?ifl1jao^rjj3(4 tibial ^0i«W3o^ @9ro w ^WiftQaoffi> 
''*1mw3w1 AoeJ* *a^1^j fluj^al ft'fojoislAAiflS eeiuroofl 

t"i (WWW* BEiS ©JisJ«H?1# nJjOWD^ jSdfcOEnSGJOatf <ftg^S)5 (teW^WiiDff (3TO^i6J«^ 83(»fl3W ^WjlJKlflSdW? sruaai^ 0(tis1bw1beit« . r^lmsniisfl, ^I'gi-iMf*^ ^"tsrajajoriS , njiftaunafln m^ua 
a w jo at wa jtifl, (£ rafnjma^ta" 1 . ci/l ej jma cn&jg^ *ru J 3*1 (aw ■ tDDmejl »«i 

<fi>aj3«i3'(/>onml jjj a cTUffltwjJsnrKij, araral jou n_jsm^ igalaw'ta'iJAq itftlfimo 3 
stnfliWjmatfiO ■vflj^ratTunj'wcni ["uTaauslaD^iM ■a.Gimjsalgj;. nwraflnloej siiws 

«\)m& mlfTi?, cibo -urn* anrsanS #j*1ajfii±m»" ^jayauaTii ae.Oiftiom'Vro" 
rtjun pft> i^aasem 0«rijau^i5iriJ§6i*M'ane'l:ti1flaA'aaajTT5 , ' i 

■OlwaiOaPlJldfcQ^iSiiJ^SAIBeJo ng)firflnft.flfi rffiofljiTTTt 4reii5@-™3i*lrn u aj l Tn50 

iiir>T«* feacj* <D<maeJ Jnraslfljjo.Tj ana fl^tuja^ni'ljo. rijaiacrurt^s^". ^1 

ins* nj1«i^iS5i3Rppii35ra (tiejaatog^aiT fi^nnm" sfl» Gin^mlrkfi^tn". («™i 
■V'BiowT ©3 Aiuum/lirt a#skyi jams ulejj . nfljOileja ijioygnaitfii alrt-i^i 
nmfto jn^-i ^a.'isan^ wU'jnj*>aJOT njafSitHwIrtSsfrapajfrB fli;ntiwwi», Oiarsj} 

^iiDlfnfiynsia.OPiaj" *n n J fii35 ♦ji^laJ."^*™^ 9ixJ(Daj|g)rtj<5wrai1fli[wio(si;1 
"•ifln, mfsnjrtilufi- fuejiiBa «nOft<iu1 ^ &J^f& jos)"l(ftm5 . gsocja&S (TUJiiw^igj 

n>h nfflil nQTB ajToftjTuT^eieiriJ^fmaaJiDiia^Pfljraiiiiaoa msawmof^A&Joifl 

r.T I rSrlHHTt u rU3(4 ogpmlnjli .VYjUrtJi^Aa mjffltml0WfM'6fTl u . aaj5i03ft'a lTOa<Tfl(8, • 

■AiRiflml'rt in u^ rtj^.r^orxjra* ^jan5vi<s>T aj" mJsi»mo^, maoo*maE! 
.^jrjmirtJ, flmf/nlflfina^T nfljcmliuift alfu^Mjrcharoero^oiEJ'linirmagjjQ- &&v,a 
iyjim'iiwi«flflifm rulajjdiatn&jfflra'ifisa ©&TsmstiwtJ^ajjro» cogjifffiftjift *§im1 
fiilM, ■.unntibru'l n^nw&mfflwlaii. 8<TB<ufi<ft.1eQ?£)s g>i> fijom^gailjajOtrn} 1 ', 

(B*u>a l'mfil ngjrm mfift.iii3t1fo1a&1ejjion»1fi*S ru^em twwrysJBrjfls H<njj* 2 
•oraim, %jf%k* jjiol onjira-Mil i j,n-u<S;yij£tTji 1 i_rTQ, A'SKiI : iroei'Sisj'iftftajta 

uiiiaitfruanfujjSfi-iflfisiiniciB gDi oAfsji (jaloai'f.aft n_i"inia<iM3fiJijgjj5 fi_riivm 
(SiSajmnsio nj^BrtSjfiT.si^liBi ,rv"irVl^l,ft,ia'ji h ''r:-gj1rtfi(notf"*'" leaaranjiiiAiT^s. njmaj 
s^3fi>ji ^T tul^jo-ulJeos <m1AaiDra_i3i ajgnu 1 fry >;>*'! (tnl-LS.Tj&ljS > o>_ 

Cft'OfT! ^BHoSftJCHB (JJ^I ml£-Hfi>Sigfl rtB "1 tftflSlflnJOS CTU J U Tiling* , ^t IfllTlifOftC 

nJ33 Ajraainrt-finj (nijoJjnj».a» DiftagfljfjiT 5>nio cru= rru 11 jKftam'l ,0. ni'iii-agioj 
<ri-zr$>1rfi vb&txtaDxv amT^'Gi'v lTV!I^lflI^^B^l^l-t^'5.mt^^lsMl2^■^f^»* , . Hsnftlajnuja ,s 

(Bfm t)(Tw3Hoi^ >fliju>jijj\B')ft sliulntJurajaDlaej^i" im2j<tn'3^i>1.;j-*cm:<r''l 
nJ&jAfls. flB. ! iiim>ii5TiBj : .ilo s ', 4ifsliEb?flttiAH3t3<"»-ra'.>iiJ ctAglajigiwft arat leal 

fflinn ■TJ-^JID ■,U,J"U.T%i£>nPo>S nDiiJ[Il3<3lO nfj'lnr^.nwaa raifrafTMUa H3"!n'l<fib.tf« 

gn-rsannlnhTjiiDOBj-T a^ji4iulfi1irara)'l , 3imia <*Qtvjg l <it)<&''jtm 9 iwrnnsi^jSa 
WaflBie row*"*™ aaren'l jir1fl*ft(vj§ nmn^a*,^ .2)*/>[»Hj;yti3ai>1 «wk»1 miosis 
stfj-j^. mjui4.-.mn. isi&ajtftfim'jin ruaQ»» etu^'-j.flso <5i8a*r™mirtT-j. $D~ , f* 
cijfl, moeofft. <s^</m^.1 . ui*agjoS, fi-jejaajflfl aigjsmlBa aaona soastlanAfiH 
ism J^tuft mjojiOaiDralra} mini}. mlffflHlro) r^rasnagT^ moAfna amv^aas ml 
gjAflaw (njfirauftTira^fniiii ■niiegpni juo^gi^ ngna tri'lusijixi.'la.j'tflBfra, 

^^^^(Tjiajofiiorru LTiioaftjfT>5!jag1o(iJ3 afliui^saogTaejo ^_joiuua(t*ne«!a 

atvoeojl. 'oiftds^. qab igonraijejfjajflHJEns" . * 

^aflmafnJiiiiw jsirjst^ vuwTVjflwaasT eJi^CJlfisS^S nnfyiz^&Qwl afrvj^wT> 

1^1 njlsjoail rajs* (m1**LflT_iaaofujoa1 mlrenflj^Tifli^sQDl^jTi). <9w:n> 
emjm nvOaflVdstJ^TAamjjasaoBiijiloi .n^ ffianaivjinflare Sh-kjaml^f sirtjj 3 

fln1 : gtru;Txrat-Uft» musrt>iunsi1a5 <e>1**a u , aejc&1rtl* , l'* ,rl nigatmaffl 
t^cejjjtTi} 1 '. nti^ rrvnatiggj" '(tnja-rvl JCfaj^ 1 " ft^sKma.is maoajA flJinrua^ 
.ii*aTBi1<»™ rawij^svg <uej adej liOAglajootl JBBttnTi&a ^jsmj n-jnurtM 

'wjffls 'nflrns. (wan*r> asiijmxijiBaija tjjim.jMoaVl «Jrt6jnra> < ' tm, rromai iyia 
ml uflmlat™ a^s^j o^iCPUjTM&,T3ffl elajjcnacvlnanift nB»<is/rf> a . 
0j1flfOfli3(jpem mn>npT r^"f» jjij.^gg annirtjTi (tuIodTOv j&a**a<nil.iiirirw r 

mj.ipiw1 rmlfsuriicio mnfijjjosanj^Siflir) uy^ini amslas/lflBO'n jd 3011*1111 

frjimj^flUflsoiBi urvJ IK<V1 da 2!I) fliOTLf^" AoejacrahOiBnnl^ ji noil 31 
njl :>1 .^nraj . WBimTiprin fliw ulDtlJ flrt1ifflnj(T>fHP'\jra2SDS@ ftAs&jfS ^jjojp 

(ijjfflajwaTbi^n ftna*nroaj , i*a^fl\)S'3S'3(3ii "nfljiffl oeajacfl T HHj>"iiij& «njg 
flAoejA srouTSlapo (do. gD^ (y?oflismjilGjaaw"lfl»n-ii). a jitfg jftluft * *i;a£^fS 
aJwaa 1 * 1 n^jrfTfi "ul^lra? O'uom'littais Wiortja^lsiriio flflfi MJ36UfMiai4 fuofnj 

nj3Ty iQh-unft m.TujftnlR>1oj)*)(iTi3ra (gyj.ijp^rcn^ --run«njrruj= finJ^jtflBrn», 
fliscijdBSis irtjLDu ri n j^ t maai'T(iafm (BmyjaJfffl. 1853-Or, aiasnfc" fsi$jyigy u 

ftjIg.li&BOCTKhM'ltfBmi) fllfiiBl[ja v ^rty=. rBB2!6Hfl>a6nS ,J 19*} anJ<DODT15 ftjfinl 

ii.U3--.>io l oj*i*fn (ws<tTijfl , 3tn an>liga)QO»T rajflfto «9»^n£iurainsi1fi(Tirh rrLLolnpl . 
mljyflaifinBfTP- Asimoina" ruloml^" ■i)ojej«p§T njarrrwuB tnnjnna.3^rw= 
uiMsfcjjitJMmlfifl Jwatrrt aiwTaj oijo'aiiI 

..Millets ml to* Alsrm w^Aiem* ffldkBGntosn*" <iroru& <SiSinim£isB6t£ OnJo 
urtViw^". uS.ildKtifijggj" nnani njej^oD (9>n^ift1isi;3-3iiTt3imft n|™ v fn>ja 

Hibouo» MiioGJimnnlra^ tnsaT>1^^ns", mfimj^tf-jomjssiacH e<gaiTjiacirDiwna^D 
^■' Affiunrn) 1 ' oajQfU* ^(mlenuuunjuersoanlrttf™. cnasBflmn.il ggg^ofisnn 
■hlffl Di,Tn)i» oj£6kb (rijIiij'BisroniaasjlRsms. rang} e>JLosn( eis aj*aajinisi1 rtnl, sum alTjrru- ihj^ moo..^* g^niA^oQf* ajaj1^ u fBffloj'u ^jusjiaoago 
^^ absns v flnaroi assT.^iTiii 1 . (BraTra.TjotsfraloE aioga'lrti s^g.,^ iui«Hm 

(i^^TsrffllailfBiojDilflil^irirt, fi^nnarM. row.MurciPXio* nJOji3iot*vM.5^3g), ifflo.-^j 
ra>S*rm. jgjffliinS nJo'lsjliiGwfi isafrvjajlfo" t/jmrtl(j?''5ty <flf\iffirtjS3>itJbi3f.*ii 

cfitir1^a» f^jaliBaamsiEirrpo^i^sr^". ri_iiit«d, ojI^IshCj aartiY;^.. mlrol 

■Dd(nOTBifliap(&U!.Tu'' ^gj^l-sjliwrnv^". $jtjM-wr> aiOMWi'Jciej tfrylA&j*«" 

ij^sodi nj^ifiJ flna&i fltAioa],'!. ^ejirjfloTiftgstiiisihjis a^iinaTajiiM3,s^jwi» 

«*» n»."raaTj1^s3o> h 'ovj?J3aiii' J ovufli^iWli5ifiJH liSstM rus^^nBtumijg", n_t1 

iSiflrroins" bmsbbmb* rjjltMraijrnaortn^sr&MBOrisms- <TOnlnJa&iiss 1J 

fli5 .1101*16*50^2 S^». CITOIJA (UifttSeMJliJllffiJl'Jll.l/Jj'l'rajfTTI 8afiJt,-),»QF- s ,ft&. 

srftMoilfl&mi; tA^/ralAta *3l*5>2 n_io'Vf\ jl*flmfi^ u iftsrsTTafiS aj&TMTiiragai'i B 

<i\v.- «jg> fflmojjiejo**! , <9>GRjra)ftS n_i"lggswp) njlglnj" fflwagof)* etajn'l 

"U jlAflSlaj" BiV} <&§1.A-IiJSl<SiSl3ivJlj'l;ifl<;i]n1 rxjO'ln Jl t}_£ ^SSW3l . (ftnSflirai 

aii,:xm* t ej^e; .imtjjsW Oo .^Tnlojaetl-ui nJoanruJltfln^ ams!. Bjn^jAnil 

yhigajpaa cu'i'i.so.i. s>ift3fii<a *oflra»li3j «roa5t««ftj rrurtJtLnsndasfm n^iaril 

Brain* i/»>T3HTK!jt» ruj^jranjfd Aral mlfml Kutnti. *«ni!ftT)" mflil^ons 

n_iij)1fti3Qjoji3a^jyo<B;1.BBartTp fnjm l jafTvliiotti^o5 1 ' BBraogiUimalrt*" o$acm 

njenB nfl)otl6is<&p<jTTi^ifij* wj^aroaajosis anxMwltTilgj,, , fixufi n airfanftacsm 
OAjaej* (Tunij.s^JlaioDa'SMmtinr) lubT aj nu'lj3g' ;i '^ fTT, ''5 ,rf1 t 1 ' ■ lawsjraibotoi 
■'m» o>1yjriitrxj(ta*t) r^jonau a;rt> sin^ifliCEHair'l.oiTft mi, (.viiafiMd. tfetsu 

is BcrtnlS •HS<M<jn'lJ5 ( yrn^. my' .dVJ^TOH.Tp AS » :^£ till jny.il 33*1 T-l3S3--fl 

■ vrjslajta cnler^" AsneaflA ana i^ja^innioaifTrBmit, n-reii&ii ^fiuggh" alnju 
mans ass *io>sgfy cru' J >%Lijio1ailo5(ti» a^fliigtTHiQj^.ui uj^anxinml iisi emil 
.jjliBfrn fll^uuliiv^n argil ,ij» .u,pawfil>Lj1gg e^rrl.-yjf&ry,, srilt™. mfe 
.maejrn't.rai ■■^aiti*, fluwj^mj, tHjioflnTnij ifilaxtj j"i.i£Mtjru,ej ji jiinj* 

r,i*9flirrai&1aj» gfi-ifju'.^.. -TV;>b!fr)»" frv^niaTuI suiaej^nta LialomjIiJH 

(T(^ (mTft^offtlM&irfi ^sns(3!i^i-iJlgg^ 1Jt ?riJae-0'TVSy-*flibm i ij a^»' 
(n»rtiairaejo9af<p Srul^j rnj.n'4ylaj:as--3TJi1 , .T£j3ii , ioirai'lnj 1 ' isu jjajswftosal^amrai 6 

fifija- fut^^stej fl3o'i3i= a , LJ3"e*!>ni .gtOTitfrfl oi,u b a&f^ u.O'tiflfi'Vsiei &trr> 

rLfl)Bi1nj 5 igift&jmsaiingi ajIw^amso^aatraiTTfccHBil.-^iTmEij". hB»3B lAtailiJt 
<b**tt>». enjoejHa.iSfi soojl^eoain n^jsywifflilfij* •sia-UTgjsmOflHns" (tifoji 

a'HHSfTUflB 1 ') (BBailsis anJ^ttsfi-flsJ rMii:[l&.-i.J r lgfi3Woofr& t-J platen 33*1 n« 

f&aflirflr%jlg£ njta ( j3i!^3" r \iOfTKTCKo* Afiwvnarw (tuiS**jiS aaifLiI ofnivrat 
na/lrai'ino. fnjflt/J^wnntwInS (oaoinb uti^g *a u n<&( rijanvmjftTfflTftOflanfiijiTio 

Rtidno. 1E6& eJ!>am" fljiagrtn* otj^onIi^ ■lujrroaiawl arcj ^_ra&1d4Si 
fTtiSSujl-aiai!''. rseme r^gsn3 rffCdira^rri&owT. fyui4<9**S nj^.^opjajtsstj^sis 

eiflfttn o/lr.-jluu mToi4.«"'flii ,-u.-9l.3}WVlA woa.ni'ijlijsj* iw^uBonJ nuooro, 

TO.-1m> jfcS<tni<aJ 2° tTUrlflTl 0(TiH3(^ (UTO^JlWrc* A't^l , ft">Sy ^TJfitD^TOVTliSi 

^TilfflupCiifioa»T (SsoKMafsm* . e^t/Kufls* mflnejaainj rtj^flsliisof* a**™^- 

■vjo&j'lae.fl, figpn'JTj fL»aw>sejMJlmej ajg-:njl il'P'i {amoiTrtl^tipa^ iji£. 
flnejawaem*'. gmistinm omanml5no«9*3&3 ^&npni ^nnul^onwuoa arium 
41 tub 'aj^^i/T'-flAeriEaaajlmjiTB, rsaiBniut^gapatflgsif^n n_igwj43Pjau'V?jS 
AiSfirroKi3n_i1gig 'ju^mjTawadjil. isueuHBim (BioijgnOa iiarfrarcBfAiulgg-oj. 'ri'iTj-l^'Tia ■-wani,<j!tj<Qrt> una :i_ni aoml .t^" <flt£l ^jm^^Htaooi/lm ^ i» a-O 
f^jiiumwuoBSlisl ^iijk.&i3isiiiaSii5 ajaMSnjrtimj'lejn *ijg : j^o3i^si5!-M5^4 1 

f-HJ.JJtfii'fflJi'TlSM*. <OT.*SH>ajjgg nJ£JanJ9?° iftaSfijrai(3njT g£ aj§m jl La = 61.'J 

■aeraiaaKjlEa oJ^tuI?^^ ^^awyDujnfl>.i^ 3 OaJgOBiTejEE gf5*rij 
<fib.glaa>Tej<. ■*a<EjlA ajlamaswJSglej* ft^Stfn-t^. mi£jo_|3jAgl, a»1 

fl'5flB. .JDOiM'.IJSHHOGMKl (TvrenTfi'3i£jjlDSSllf JOlTTJID^aS 'BfUPfWOH^I SUCd^l - 

oa?1 ^jtuiiBiiBT s^otije lltoSKBttn* rtQonnignn, oj1^J»RiTftj. rarosstlmasfl 

"A*l^- (H»o1ffl6jH»3ini«BO!)' l J" 

*'ibb™j4 jD?wain>GEj, (Tit mwiffl^i.?" 

"jigjail-W ig»i(jsas4t^k> [uT$ftftJos*Ej ustajn m§ ojI^h, joajldis 

moos*! ffu^aoaMoiOiTsiej (Bii^jonafftftjTtjui (u^ajflfuoqulaffl reragjt 
6nfl) 4ddiffr>*. AT^^a* n^armj 'Srtfldnio, 8 

BtfrariMjiS^o 2fiejj'»3G>5mrm jd-j qpAml-ga nm-iTtA ^uaocU i/jT&flfy ato! 
■ ' annasiatlaiu no5i*sTiy swj»iW')" '4HQKimt ojn^TOnq" <sWLu1aAb<^j1dsaj:HD' 

ajH53^-MaeBHgi> gpEjjMSm 1 '. sum mnonujam syan^roil.TriMS surcpl^iqj^ 

looiI. tSiSTitjiai-Ljlgg^jgnnjI njjljftjfft iHB'oil fnjfli'!i!Liamo(!a'"HT»jnnB. 
"95® ackdjoj* ftra")#pral qa|>^ liiwl, n£23 (jytyarnilnjio sfl1**n(A 

samm aj1{g>io ijfnajii. fflisag nn» nj al flj , rUM^n-il gg ajJitsosKiio njggl 
■T-iejfliyaV* rt)0H3>ljaiaej«niglejw ia> JfttfjiTri u 1 »b ftp- 1 ^>opmo-,Tilgj3iirtft 
d!k»1 (ifl)gjonjrti^<i tv>'in>Aei'\ n-jn*iiy^.ort>'l5gffi» astbI&j e^nulsA ajT&j<4 

^lAfOOES.&atU; .Lh;J'V"llJ(TjJi>0» gWiaHflnlgjCTB . njIrUl-pAfiStS ■Sv.Tiiyleji. 

•jdwsicgiffiftJilroggjlua fijt^fidawTDgi a an? ma * art£ BrauB^gjiiJ* -tw^o r^«B* n_i3«n1cii; siruglxyo 
■fejrarart&iJlgg njiwj6*rjs!mg1aja u93£ra-;nHgpP-j» m>ni&>3.wi amsT 

^iinii'aflCu rij&j^a mJOlnj. rru»c/ilGn eiua^nlfln^aQT Aej^ga oji^flmvs 
,^ J irtul| inf v 1 gjtYi"> @m <ul s^^evgowift s1ft»1ra™iav*lRft ^-iacaawnanj^ 
ffli9$m». majjjip^j, fflnaaiaT.-fl; n"u*3jiA)T;*sia;wgg nj*1-5jj» ,a>$>6riBanmfiirn» . 

i loanj inrorm" TOl^i/lflnsa^iflalnjjnrMaij fra^'Tifij. gi-ftjaeiflsl railrajnj 

^jgjiaaej rig^'lij, fljBcnasim ■ ' njinnncii A&fljnslaj^jg 1 * f^ttnenmat tfliu 
fiifirawiif)" ftmj^5ol3«3.oo") .iJ6)m^^^flSiftaA[BJa5™* , . laraflFi'Jnraafljsnal shoj 
*«.gy*irift5*Q3oJ SWQ.J n-jflnlaa? jijg nvtoaiul jj . ('"S ■.TUDdjaiDBm'lfTnswjrcB 
smjjft.ifljijjjj . iBuruluTsdjjsrsoflafifTii <ft£y* asmei* jui<*aai!iiuj[>™D§a 
njsm1io*asirt> w^cuca^t ojmrii. ^srcraiafinj'lggQa'a on3£j1<frsiDifflffi5 
f.itj'wiiifl dru'iims, iBrarmiro aI^ot} a^^ <bib»«6kbi r^gjidis«iffljaaihT 
nnms ■^imlru". nj1fl5cwi3ej,5rjn" fi!T0.^SDlflauf>qitnfj1ia* <ftaerraarnj3Qs, 

1 * gOE56IlB3(9fflOni *RBOiTB a Apt) *^J -Q4'HnTlt£|Sn4'* J * njjfrra [TV) j£!B' I iftt* 

a.jo^sfio(»nii»LTift. ajjjAOiUST-^o njemT reBuulA, si-rijcru* mlOTjfrrt 
rmlfKJ. .fli^t^gjTpmlajja^ eft* os^iruanndeflmocfi'lfflK™ mhj^A 
■2>t#^-|"|£S , i9iffraigi(T*-ijnggajjfijs Ao^^aum!^ ^■auaEjTijiKSj'iTOms. <E»<jg 

firnnr^TiTi" q.tj^i )onTa"ft.rj m >r I r^fr aojjjfllf&'ltfi cgTJ)UJ3ia £1 ffi £ WWoTOjI 

<3iTm flHseyl, fiigj aislsifljMniJi eiftdnODifififinj* nmrmujra-iBMUisgg 
ONjrgiQ& Tjlfljamljjjj. <^^ij1gg *sr»flm raisvnan gjaa 6im3jjonrt1f&e>ra 

«nj|)ili3B» n'jJfnn'liXM.lfl O^ nJfifTS, (jvJfOllflXteju *!"T|» iBT^S^fllfiUTUo 

BHSftTi ,(hwfTTf6njTag(»" 8 aJifni i&ejn <*1&1. osoejIaaa'asiBlflj slnj 
ffu*rm*inti ^S 1 ®' ; b , « jgjGJlailijlnaij)" fra*'tai[)m<fc<i3iBQcat amgaiscsiiuBflnj 

iflnl. AttrtfitnnS.ij'IgB^fts m*iAMJc&Mft« wnagrtnesiurtB <w^fl>f3aiiT.-ij r 
flwmfl njolajouevy^. AnrgiavrtinJlasacttiao-jaaej^evitT) renn^orMsnalafs* 10 

^oaisro esissstuBt [ry:^pggg<&ag:>a)?'l(3ro , lri(m, ©sj4td w raslaiT^ftn^ 
fDtib&tRj&fii are cnTt/DJOJti ffmjis'. (ftSHnnEdftuIgg m^Uvomo n^fiji'ltoa 
£ja £}s>£JEi>1&jo alrtJtriKijfl 8 oj.^ji, Bo.iiilfTUlflSn^'lmOi. jjt*o^ie*f 
emu. iftswiBnfcunfiggjUe gD® cruofWartMAflsajaKOjIitHfTra. aloifwij. *s™ 

$MJD[$$*U OtflaefllmaHUlUHmi'laj. n^nSe rtflYflnoOS ffll^UlMMIa <B>1gljy< 

alfuflru* raxTTlaM' 1 (Bjlsorti 8 bl^whI^ micrratt Ofnj* rasfij* aj^>.> culn^s 
(iroagnn* ra»oj(iiTs niTratl^ si*o$.m.j, ^DfJiTro" OEj^riS <tnstts<x>6trTr 
cul^l^ rufda fufliinra Inumt . n_is<eai ■ ■ iSBO-irasia ajg"KiT>1 rtmnsvs 

njlslissa . * ' mTewmB^jastaj mleiofto <swap<i#<8*artis)f-n aji » unja noiaa* * * 
fLfpTc ^."Inuoa^Jr^ gi-iafltftl^. istihtJKTMfUflfljeftflnn nflj^EnjxiliniSinf'* f 
njjfnrpjii* dhffnmnfii<u1aH rijnajj.Tfigjaruooej irtjn.i<S<srw> J Vi>sJkaj'a etoj^-T 

^wofjnftn ci-hsjIcjd esoymtfi* oonxros^n.^t. (Bn>ii;J*i*BjtftdJo mBSBBBtfrr 

SnJ3C» ffl*3fj(0 i£r£jfij7@£S |£ITi|U 06TTS1 <H)T &J* tBfylUOR) S2! f IT5>3(6 ff<xJifl» 

jB,fflnmjid5nj1gg*i'' istj <fl>3ejoajmKi &%> gD^Pg-plej- **"" sliit^iu* 

o^ fl&ag) rtfljfnsf run/siumf fls^^iififl (nsssraraf,. nj?i.&aj. eafflajaiiTRJidosfrmn 
fliflijraj'Ig'l&jDiH™] At.njranft^jIgji^j.ijrTijIiW aim ajiMejB^gy. *'ft0s*nr 

€ftiaj32«Hj(g» 7" ^TKJjjfliujjoninja cnj.cn1roni< jgnutasjsiaafliawoQjaaDt 11 

i\Mtf^^A^e>it> (h1auffl'l*9L>nS nnltwfliQmn^, njejfninej|gSBKi>1 n ™ 

li^ftjoiiwojfiiaMjT ujgnij^, £os;oLrraAiik£i , liSiO» (l^imwn, s5iVHtni1&j« *,tm 
ji^icui mfy rrumtlMJiArttflaraaiiO'inffl saisnfigB" . slftjani (Biafui4e)<B#g-jai' 

■r-.jrg . isi5=;-a™enrLi(njo nsirulsnaj @mnws» jft«n$iJls1iyfljrao<iifl nJOfirorej. 
iflia^^nui^n-.urry* rara -u sin>i}ci<6flt ^iTt^mofO) gflHWRKiJ aacjul (lssohT ojiTi?. 

ftjAaso giofljuoiiTSHOo rtjrtjfinnrartmmiincns 1 ' (Wojti anTiiMDlftjlaj. alcuaoa*. 
<fl,snwfli-Lj n l^sv3D iflnoernsrfi HWi^rfmsnaoaisil , iBHj^caJ^jaj^iBraiT . 

iguiTUpn-, AoTwJanjTjigg^jgTijl nn^i&Aa^mlajJlfla goflj&LTHTiinfnarHil, 
cvis>3jO < Bs>n"i>s fllaimj. man. fcismren^fulgaajsts sssejliqisis i^.-aj^Aa 
aj^qul fsraflnliifflmlcrra, 4 'jajnjs so^s ag^miw'l^" snjM*1 rtnlm1.2j 

CoTfrHo mjjTA«1^4*i(DJ7g-f ftgjrmrossgpTf^tns wraagADnjnnnswflo slo-ilis* 
iTj'Tu. til ruling aawajOB^.Ti gg2B ATgero,, (iraimTitiS ^(Oifiissjo-Ei 

(j,b*ar*l«!'3(ijl a,tiT*sv£j B tfofflft'i aiel^s Assail $y . 

«5rij' ; i H| y1^^&am aA^^nj^Mi ajaJl(BJOihaoaj"irara5^ijrti!j6KTi oilejssq 12 

oej&ftaffl flDoajffsaoE? if$ ■;Ku1«t/i9"s0i&^u"lfii(r> sins; *a^j<5*n9*em 

{iu»t/}Trai rtjafino , sfuaofln* ^jaoMti smflsatvj ^(Wilaj mlnjijojn sjitkm/) 

cat. sjsrafjrrtjijsai/j^t, rruscci'liifi n_ii3>1ajiei3n>rr>3<EJlflJ!nT> fljrifHws 

njInTJlga^tfis. fli>j*iDau(S' oryrraraixvjIgtgijiaBrTT? aajrolrad «i&o"Kftisijjj§, 
mxiaifra rul fg&ga>ffii[j3a?BS oreftfiixiooru,, a&aeng" <jjarai>s„ ggayjlraf (j/jdiDssa 

fi»aS*3i*lraJfTw. era njIwilimoai'afMaioal! 1 ! ffliwp&eigsf an_n3ja<B>s1 13 

'UL-l ,m,a. Tj.ml.TJ .131; 1 fl IB. (aWBiJ(ifti"V(Jia(fflll AWl^CpHjljO n-lfllT.-UOS 

(ttmvnAfmnjiailaaT® a ivftlAtf. fljial^Tit* ft^flnuft d.j3«rru>lRj>j« (tuitlio 

olfls>TTiDianra(j^j diDioi»nfrnjl^S o3^1«a,«cn ifiw^awai.israj'r.rt y^fuooi?! 
otol^j , cuttMRifl&sadiyiiBioaii <j<^ (jjiMATjIam aow>1<ftrt>« frunxttntw 
o»» tiBlfVM^nToaiil nvjlAdilaJ. jDjfcTramjjnJfulgg^jSanj'l asualiaistn&o ecu 
rnrcravlitft <a.is rriTfj^TnoaitTmsalArm. RniOtflisiej njfulMse-Xieanwiyjflru; 
(KtiJgo. tHWifTlj^.Titisrag*, .xjra?«lfWr:?£«)*£|Ofl [ft(}ajfi>aceffitft,iiflpis 

aj&iTOnninjt^j OiiwiSOiO*!. m%«nrTUi nv l '<fliHDraroi'>iaci£o HnDrtnl^vjcTow* 
j^ssraw t^aLi ^3TjliTjj[njaflru u j9>a(o„ ft{j)flKT\rnra ij£)Tfllj«i;>TO» iBroanlevrftn 
rmmmi,. @Disu3«>3^B3(w» i5i5«room tniuuj^rE.aaij't . fljut'lif- eornra«D&$ v 

wofsftasTfo . njKnjfla? l 'nj < 9v*>ift(n.T)oinb cnjeTtussoo ftnjno^l mj(±£v, 
'jpssovj., raasjiaimliirtl i nuoiaeiwijiigj mln^^ nj&mjj'lnTica-a.'i <5n«ft1<ai 
a iKiBi=i , **ssi(iiiS3^A (U-uilcisaJl'smii nw3flJ)35iS5Tj, fTV.yilnd rulaia 
unadiEts ^aflU-folAgo gflisaaDJnfftljia., rufltujlfljinjiaii ioismlsa ms^prtti 
.n.iaiujiHi^injs^ans&h iaianBiiiA(!M)5i3im jjsufll4mjiaTia», efiraorrnld>;riiiHio» 

g.HrUTJ ili£,<=J|Bj£ -uisl^ £$« ,. 4 

nJHTUiTiBilTOflqu oftO^-nssHTIimjil. ITtiil'frtiD^lssQj i)n^3nJwniJlSn(T9, ijfun 
jUrniiBuflonrQ iuorso t/isnrWiaou ^^1 cnjfityosa3U3o"lt*&> istHrtift" (Yua 

nn^j»oaBl nU!nliJ50JsiT.j?i=Tif>=;>i!ia u mDSHua-wm flT^Ofii^fliiraaii'l, oj*1 14 

cry JoaTmaLDaawtlsBynsa A5rnroin3T_i1g£Tji < F ms83'Ji ; srat1rtnin fln»S:533! 
etoJOTS, anvil &•(& B^CorJi5"rVU3ga} AtlEjUSni nJTg^.sJ^auleKEj ssaruaol 

riv»iwnfcisrr><f msyminl. rr>1nS3 ,J d8#£2).tt;nnj sarol, nTfl^msirotraaB ujaosma 

spou^ej ramoDftoistfy^ . OffiBfu* r5*ft<*o fljcmlrta giima ana <r)1uil ©oms 
tii^jltofjumfTs, iBraagrt/x. jrvcroaruuinsja n^anJDa1*^ni5 <&±isrD. mjjl*, 

n^^omo6)5nnanj564ej ffu 1, flfOi^>(U3fln u tTUEjjSBiii>* ,m$ w»lnfH jamais bo 
au"ti3i»1i™ijo(t5 nsmtul'A&fliej. atiitTuslajdmlgj. 

olA>«si& fifljman»'l:il& nfljanjaif » fljlseRsraOf)^* KvjLTVnt>Tjiflf3tm&. smruls 
sviutat ih«TK!*isra»^1ift03i&aorijoej» tJft&^^osrrunTfl^miatts'liiflmaiSrijqejii 

jfiSTtfriFKifl'iJl gg ^^flffT k 5 ^i. 1007,4, sets fli^fi^'lfljino" t^lafln^i^wifls 

irnjS3fli!i*j ! pfTi l 'LCifiiraoB, raii&ast,., ru^OiftSOTia . Aaru^ailaiOatnj 2BS«n1;u* 
onjra*36vM iBBeirrolgj, <»932"> sfalaKKSl aa>ga-^ rtJl(ml^a.n«oiOrt& 

TTOjecmj* jas»B3fi^*m'TftffirB5S)>lmfTi9- unniinfljT g&fitjfrKKni jfjtTurulrt* 
cm JtislflBjafins $" (2_p;j(STT\g5i=f L \z:njaj a].- itJTjej , "g^tirriij.T^'IOitm . nsiJTjrl 
ibuheiTi* rtJleDtiT5T5»1[esift nro.i-^yifcotB^g s&jrkjool*Oo anrrTlasi^g^ 

rrvsQJ3issa-i.j»3 J ljfl>HS> , s soWWlrra (Tti»1nj» on Si-^noifsotnl ruoA 

flj" i5TEl* u 'a"tATi1oaf1ejgs OKSJOLfwsjor™ ^rt&isa ajtflmjflfto^tlttQJoflfw. 
4ii3i'l¥ , 'rTj:i5" njasie rruatnldJifflimlflft ■s.1*«jt»1(ja§ fmciejfliwro^&jo. 15 

C£>s*£iJijirt\j,> isis-ijTOiim'i^. sssnJiKjlAc* J ^j1ia Ml.iujom 

■ISttiflHWflSnjlgaaJgTTlj'lBfcOfttlEjgJ UllnCH^rtS D 5SPPT U iJOiftrm ig u - HftJ'J 

iu>l^:)iT!j", roil&a^caiatsi* flistfiflo UBlanr^QfonBiDfiS ft«i^fyaej3<Bi srujiflaiDmj 
moM't.niSl'dU n^na* m% ajiiarulna fTiltrauaaj^erBSQulitBLTia. fisamjoal 
Hfhtio nsxmifi uilrtU^sim AjroniTunsaeis (a-g^aMaa! . rai1flJ)n_im<fflijrosrcOi 

jJO u , mt-Tiaju/l ftjoTrr'nijIflnrMsa;*-. aoaaui1iai»a*QaBl njral^JaDswy^- 

ra o45oa'CJTi^ratT e& iira •ainnji.tMjejsi-jtt'tfaol-^J n-KBadnint^sneagja. (cincitG>arfl 
(kjo.'3t)iacj(9«s)i*osiitaT wa> iir^ milieu im'tujiaiBiliis} fDlfmsjimo-ajTeirti 
masmsirtj ooTf atej) flmam*. aji-'wi <Tw"l<*V(Tffl:x5 mfrBflJij3*£jfta> (ui^ajofTv 
yitTajiaJftlauljTij", mliD-utuI rmijflTjgsa^atBf a<jj*iMiu(n}(rujHi?Qii 

*Mj?1. TjqjjtejAgi ■ j uCti^EJSfi1iha= *3J3»fl!*3Bn™ms ipBa.jn.i-7iTOiTfir0n 
^dMjsm*. (Bfltnjisrecij/jj" bus djiBiTqa; aviTaijpWH*asnj^i1. <*a«ooi*i,iej 

«i?t>jT, ffVl?«mTiaffl m1ai?a magg-ia.. su^rwrii tjoTqJ. rv.i"lTnls" isuaal 
im**5Do. cn^Oa iTwjaislifiiiso n^nnl OJ'Ti^tsiffll fura ioJ(»*t.c[-jS3n5ii , 

ytvnt.ij* fflfli^leiirfHionj raBagiii^ m^^T!ojf>T*fla. , 3fa swisnjmjlo* <^pa1 
d^isDlii'Tw, ciJU'DaTuaLnflimn^lpiJS minnnai&j irLjfTylauaiaa* so 16 

*3i3£50iQ;B''lr5iTB, wTto^nJi, ^fljtT(j-Li 5 oftlojf pas reran*n_:aa» rvacran gjij 

•j/)?nrnoi3-effl5 ftEjarft.nroOmo' ami g^snnjmjjoiiawHfflif'mi ; fsi&lia 
r313v"lu"ir"rJn njl iJS^^J gj 5* flifKTU " srg ■au1"E l SiS Qi'luf^jmo ^flOfWg|H (ffil^Wflrt 
ma^jjl xj^fm^ . Wr3JB£*i tia^^Kml.iH., anSimii3axru», jejjjsijbo*, nflysTiT 

•ssragl.isS r\^t2, ^anxufluajl, i^1t3'&i«rucjl. fin.fla«njjTj(0i1^p ^■wftjoau.Tj 

<B^i0ttB<.'rtft3fn,» aj*1iKs5itn , 3ian , iKjS ra»egrtft» BHlfTnCnoHotlfl^tn^, ssEroiofn^ 

amsl^pgg a*c>g>raro[i*1:aj.Tj1^^»)ol^ wm wlAflUMHOigir, &fnsawiFiiD>5 u 

smnffflooolcflifl^, <n]jfn>1:«fl*i£f} n-ttu 0Uflfc,%!S4gl6|» wsBJsinirajmsmi, 

ej*1^jgj u . ^1o*a*.issaJa™i frujiail.rhrK" rawiiam 1 ^^ cam ngi^ffmaoai aio> " 

fTU Ji/JfifltCByl SUUflTiBl iaij (h nf> ml ,fl»i JTOiim 9 ii>.i!.;> 5 *T»iai;>5BJ' - h SiS^llSTBrif^tJ 

<&5(na, "sen - .! rt^n iIjjiaTci pl^4 aw T rvanvnwfH cnjfitjt3fif<b1§y,' ■ n^TO 

^ ! (StJj3n./>.'jJii1*Oiili6'' rtSnnm roti.KIM s>, ggtitnrifo J">g»l fl flofiTI nj^" £0nJA1.1 

rruanajiKMiixoa al -j i , 

ojs1o.i1 lis Jflo f>gyfiit tTui>e.r, fflwaileisaciB njl^nfl a.'o fluej ms 
csadns. Aeirt nj)-j^lej1>?j-a.i> amT*fflrBimnlH3iro'9fl) , l,jG:ro.i3*>oj*le)5 ganroTiriT 
oj-jmiej i^j jigjrtiirtiofO' lijraaa)^ ^s^n§. isB^uaBoifl" .i^n^a irilofuci/i n-igl 
ac». rjvjaj^iuviS ag)-Tj1.bi Bn1mt<eiaJ))o oj^lA^ji (oil(Ki*oica asijsoieja 
bTb". figfo^vjsOo i*jreorjo rjJH)Tyo= ■a.slrulsljgfSflrrp vajocrnmoA ibibto 

a srcnCTifllUj lag ju SflTJl cmwjalflfti™. £)tj cajaiKRasro flnnrn 0^-1^9 

BJWfP U . 5g90»f(!( (S0?l!KT4 ilflTB nJOHOTCj" juIPJ a,§l4,0? ahetpjoloii 

f>JO(ifl ££ spiral, nJOrftij gaflthna" affi*&6flt>offl cftQJjsiMoj-tl£-t.aejM>Sig> f>s<*j 
mnfiflnairm^* (Bmoi'oOs flHolajjJTThgfgjI^), (TiKityajraaajntccnagof* ^^1^1 
$rr>Ae<ni raw se^Tuloiilojigg raigs mtianaj^dft ^ryo^waloflT)J^fl^RH7^o1'gJfITl , ' 
.cefflrafiftrijl^^'- u-viJOiJj^uiaaai'l, am j%j$i.si] cmani ofmii msmi ^rd 
g)[g> [ffiflxinnoaifcs*. e*=iJSi^iTT> 1 ' ^ya^rainj anej^dtiJiUHBlatTftodsi'li, jhSiiran) 

nj"lg£tSOBifl«SinS flliMiaDa njJSm'lofl mSiftSO'.Tfi Jg&BJBl. A«!nnt7(irLjT^flJI» 17 

♦bS^as soil, wh) £cn&naaj(!ft fl<m etcuotrffli ajmuHnvlfflagyjldfl (rvjaoitfll.^. 
.jhi.raraininjlggaj^mjl nj'frmoftejajJsnj' - '.. ftos'lmpjaslnmai&rm'i . e^ri-ilfl* 

OJIscft iHi^ej1i.Lrxii« sipjms, im^ .jys^.anjftjnanjjaral iKn milaiifTWB) (MB 
inhnjuii n^macotl fflfTB , saiij0iji^3uiBerai3iTt» uflisanfi Parana nflnjljafl fflWeiSnfl 

cTkJoflstttt Sijimlaita^aiiE' iHB3iB(Bjjio«!f psraiomo£fln» r&*AWB" ftjuKnacntB 
flurffllflji ejaal^j, ntifiriJ^fiUHafnjfl) ^gra>tulswiSfl rua'Si&.ajGJHeg'V'jr nyfim 
islgj. anewiSi ml^atimmiwa) H»«mjnafn-m. jjDnno (T*5nji&ji>aGai1<3'l&aire r 

jkhtd, isisifflafiim dtu.iji3irflnjig^gj§fifij1 imiacnfifulsuoa^ K"QWorr>a"a1au 


rnusTg-j, enjnrLuaftglgj, jgyfUB-ajra^,, ft<so*ns« npaauwftiartUnndhBenSo 
tru ej"l r^aoi3<a» uirol ro» - <uaracnuafl gpe ij®a>ot njasroTufiflji^! . oje)<tt4i 

(TU*n£jHG4£a acaaoieniQu^a cnirjonjliflaawia ratogj-ajslgj, hto<i^(i^» 
•jlrtflTOBongaaa crua^onj m"|<njfl>EiQ&>s>[fl*am3« OJ»sraTcalRBam^j L wu^ea 

ASinnBq* . aiflir\j ! j<iio.jfTuaalAO* fUSA, fiKUojjoOWteignirolc™,. *1&rro IS 

(ljlilejDayltfi™ ojl.ua an* *>¥ p ) J gj'V!B(TT,£Q 1 '. a&iflajfLjIeg^iffa ssi&j 
aw oimujI eimlajraaji" 1 r^trm ^juiki^&md t^futs^citaafi* anjTjruaslAe 
suLSBdM imrusKO ej1*>lTjnj1.2j owatyi. (Jtstj-vi^h ..^g^ruex-nlnn. 
mlnnjmTufliiBoaDlfliWT^r™, tM^opps aroct/)* axHKtofi oojis*! rigj^ 

fl^nson* ftLxtsjo^ms i9b.tvsu» ajnfllmmflfm* ngjmfla (T>1<4*rj] nj^l^j 

(Tilf^itflam. fT>1fl>mj1ie«>fTi {nirHu^iiiaaiilgj. ic^i>3,ii^sb'iej» <t*n.iui 
^Jji5m<ijrailcy» fu1^flj>"T>iKBJ imaoijjnnfwJW a#^su-»-ila@ cftSyajTilaej <*» 

HPrmjtodi&jnmT . Bon^EJlotiSjosristfiffinTi eas*"* mla^iiM. a-.arVl, 
Oiftniajiulggggit, eaujgjjqg^ i^-itBeaamrai njtfjDnrx^mlflnuiaoal.ai.:™ flfrjjr^aew 
miXKnimaAsA fTMD'l^osSDl nJOfiiWort (ffiiKU^ ledMST^jtBgy* ti"yjja1 < a,aga5" 
nmafuaaiT^j, rnjrm^amjlaw v affl roiotug* ^■ratlo!^ T 'uadfti Uaja*a 

*Mi3St^o Aaj"u1g^t(5 rijTitj Aft^^na&j ijj(9*»jfinim?' J tru.i'jailiA.Qo TVaa 
iwl^j. gD^silflifl... mjjoa'SAflns mj -l aulA*ig*afiT i |nlffii5rov 1J ml-'oajuiT 
iinj'laroajlos g^awii (gonial. ^"Injlaj'itJjIoQTiri; (uTr^ifitjiTjm) -^S} 

flsTg s <ffra.T.ji43j!uafl» (mtJgTaauaej ^mnewjo- aravS'lreiO'WS^.aCT* jaJlfij 
cflra^ACo. *6kt raunRKoo-oWta gf^saj'^nesij, ng)^T-j^5j4T«i»ift ma 
mdmmraij'nin, tfroiSrtjT tirjaaai"lfl) , l < B« » fflsfitnal ^jt* ti . wo as 3 sn^ 1 * ntyij", 
&$<xp* Aa^Tjlsn^jiSil'SiflarTTj j ^jaatiaajna3ism L ' !Hra(in*'ij» , ^a^ln'liBS 
enu^njd. s)iigl^|ij 3 Aa.nj<ftWl|a}. jmfHigj.ssffl:. unsas* raj<j<™*r 
trujjotTifliOafli 1 ' ^^agj5*Ktff»aaiM}3 -urltfljijidesigiaaM ath, siai' $«*}»('' 
(is) 1 n7l fy ■ accrugjaTP" ■>iij , H> H lej1frn*> (65^ ». rawmlmftaS ijnjauTejgi^ 

a»*iwuQ[Ttia,txi ft*&affl* ■ (*f5aa *3 wmi, flvltofSSTLii-.u-etCifi tjoI^wji 19 

u i o.(hfm^)iiTB ,J a-feWJU'Ljngg nn^j^'Hilaj, «t»s5H6im irojoajnA^Sis 

nij ua~n rul ina.'ontatOi rai ^e«t33jaflraijjj v a»a;mrvjt)J<»oiea wool, era 
(Hjl^i i"llq! ^> 2 37t>l mi 5ii h'MfTpj enTJ^sm gj^ra&ajtiT* . <uajaaJ3j« 

flmcjjjflj^ AenraKtiMan : fulfills* .svTrairaiqi-ulgjiaBMBfl; rtMfira^CL-acrty 

(D3W1; njr»T,i;53n>iB>niniia3w1, gjefraewn cnurnjeanjanig. (nDa>s5Bn» 

*tu jT Aral jg 1(0 fm &Q SWl^fn" * h (5<%5"" nQfrrgggj., aro Qj'Xw 
MT-ifTOsmsai/l araisffiolisiinolHS flisjEgflnitilfcj. 

i5fl1flj» f^rma^ flulEMro»D(T} aanOlayOHunt !St& flQiruarulflm ftusagrm, 
.■•>i liirtisaaeja mjixnmum u~>u_n i>loa*i Ml . aLUHixt&^j* aaBStfitils^rrvasTifisSj 
imftB^fnjffvr'ir^; Ba^ltu iajfniDmggj^lraoaBl ^.jajdroraVlAPQni n^sofroa 
■ lOlnjT^j; rtj n t|y)fxn G _(ijin,'ijjAg» wwi& msjjBgmKuluotfjisa* ojolnjl^. 

(f^TTj1si3Li>1flsaard rtia?rrs ■^■^Jif^Ja^njiMft 1 "fig^a^" (statHjaaujoitilaji 
aiaatn &"njnrujiS>5JSi5i*T > fuejttaKKjjJiOAsi* yj^Tuiajil rsnagacrojoni 

i**a(wl RTnjftejfuacfi (ftosmni snood, (flit ab ld a.'1uoaftaoo/l nj|so« 
mifav^sacii^Knli^i nJlniwIflftmiims 1 '.) m:>jn&(£!3inj1fl>riin (njm1iS<M£i;jiaiKs»1 
roirm swugiararawsl aAuanjfUi ftSkij3 1 jra« Pijmetrmejl <&^f* swuuajiss,, 
^IfulnjiKjInKiB fru Ian! A^eis (fllnMjCTiafsooaj'laratliitnB. oAuanjcd 
nibviia^nA SO^QjTqiOifcsi, ^^jc*swi(ijfl^(i& fni.™ 11 .^ Amu j, suras, 
•I 1,1-aflt'ftem ys^^nj* mjj&ai'ljftgtrai mTrmii^fin/laj. ib»o«& o\j jojiI 
■mlDiais'VJfcgiii-Muil w$ioii]anj£iA[Knc u efmaco'l rami Arm n^msrtiSKm 20 

eidBbasnsOn.jj-wT.aoTftl.ijj^.iTnAfi «tifii0ftfl.i5rail -uoeml.'swrngbaejo Ajsum 
*TU3Qj^rtfiw1aEj HMftlmj^TijdoausMjroi ojajIsajiyioTiniq A*1srm/i™<TTT 

ml^iftg^&j'Hiiin'l-sHoinS j^rry'lnj'i^miit*, *rijT sutatWOm , xuaarrin fuii^j 

low! i),v ■ 

g2i3*njrjue> I i ajlgAjalfli mjjjjffllADs a-usAdTJ . araoioicta s^si^m, 
Affirms; raBoilets raioprailjinanjfTra — gjsKmamj* uuaucia.Tufl') 
mlArtiaav m3Co*-i&ejqj[>!.™ia;j(4<&a w S|. mmjl-^lgy, njitja> 

mvjanlAEvi mi^owj^gp^ jfciTUflinirai fni.iB3!U<f5*iw>mMein^^Ti^. fflocT^riiioA 

(ei^jli&Qj.*** gltJir»Ovifta;3<T5a'lAS f TO . <ft3f!STT}i. WKOiJ'iSlir wnif3(T;M*» nJO-i A 
Oi^1t*gE0(O)T S;E^gf^1fta*3& fljlfolaafj ^^slaf* H>a(6jw« . fflWmtlrwofl* 

truTn^ytunajiflBiSB as'ifXOT.jEMnisi ngjao^ajfija rtrjnin«ilpHj Hm«$i3&» 
i^rxr'ijaiajlifliiii f5^99tl3j1<o)ms. Aowi^^^g #njbaiimin ^a^I-bj ass 

^oflssm ni3m„ ai™. omu33 j S-3iDUtfirHinj:» <s^«ilHjj„'i^rr>iiiir>lfty.'KiJ ftoAyj 

r^j^tiomrtooarul-ijlrai^ifl, igw^jmlffi-lriaj? .■srsog^o cn>»nrp!y&1 TjOAja*! 
uj'atvuoco t^aiuta^siglroft *w*jmb1 siT-^aioffM.Kto* rmucnr mlosing) 
(jjatTija . ^%oaSBmeiBQ"laej!i resn^aieseB* ■.txiooiJlifjsrTTPiflv'Tui-'i;? v»1n»^ 

oK.amosnr' .nuJai,lri,t3o SD^jlnj!^ . rtg ? Bi"Ji":Ja ^rLl^u>^f3)'^m^nJillJn'i , . 
m)o*/jT'3irtifrvlAflS. (n>^.ej[«rejofijgj*fifl b unj&jfiStfiJ5Sj»LniTHT&. fju?n*i>l 

(orm<4ms. !jjnjcpiifij*fl^'» tnjaiT^_rq_|aQ(/ssmpj fl*agnfi<3it)>7rft'" nylflsi **y5 
fU7niKH*naB<-Daioan J l«Hm , li'3<rr4. n^rtQii&mii* axinmjsaiadwi!© luo'fliti) 
4t»ena u (irujoaslABi^ nfl^^l3^■ftl0^al ^ l^^ , '■ ra^rt^djiHty^ msltfrsrocsm 21 

<fll -aj^m 'jW fr>3 ww Jifi ^lifltTO jo ail *pS« r^gjiFratla^nBitsQsl.isKna, s»;ui4 
grejussl nflj^rn <to£iej3H3 tj^j" ' gpj'tos am oAaa^a fninonjlepyifl 
A3ji= <b»;u1«s (ijloTO'*^" itiarasapim iQajcrojaal ats/ifll tucnflm 

d^iviiiafBffalsffij (\i30i3n ^tu3«1a&i*» rug* 115 n&linAtomiw'i- 

o-U!3gA,**isaj1flfl j&gTiflsomlrtfflng* , flKuimlfijnsgirmflmrti [ sjfln^ r.^mj*. 
qjIej b<bio</)S* jjaTvt^ (irS>a • ^j3i4t/s1fi.p < 9a» L cnaltnj^fiej fl^uBiftroTiniejl 

tV[tTjaoifv)flowtHjM oi-iMio. saanl^nB* mlL.-aylimaiaaji rural .ij 05 Hghbi:i™ 

iral-ijj^ftm «n^siai.S3ij'A < 9«ffTH|!E'' — ssooo&l&axtxmw m^ejoftrftjvjjlgjj ■ 

(jlja^Trta fUliiSlahftsejaiB 1 ' ^1 mlEJiherjJ RBl^mjDnJsaflTjJOdJltejOsi /i$Tn 

<s* fij3ijsfl\jiS n>.njij3fM;li , l§']i3? njrtumtflji^ni ojl^g^ss fulraiaoj" rua_j 
njlBB flEpejanrtDlflA isoosaaej^ij B^via^jVTy" «ytri-jSTiaom; , lfl)£mB„ fryjanjl 
«,ei@ ftj^jijlgg rolr&jry-njul,^" wsdftrt *ijfT>njimlaaj*a &%1sw»rj6ine 

<TVfl*931ft QWagBACa i5itTjls>S <\£3EB± . (Ttl i^lflfi 14„ . * K<Ti 1#i , <Ulej3 

igotTKUjo, w*fCffi"la»SL}rt3fl«mQj t , aOJtumnajAa.jifcBfiaaAdM niS4>, fl»^ej 

<igj[>6iTJ3<e>gBnB fT,n l ff, * <i nj^ejfS rumt aJfftfesnJrSln^mt . flBruralsts 

tioffnjoMj la^i&mjiBigj" m)JDi1*&> rt-i1ejo<vjooo cuftrycmaAiSjuni, iu!n4 

<igyTP jpij3njii*nfprfl. fflBrulsrn anw atJo&jl mj v flry(ysnj v ajfjgjfejoiSS sub 22 

iTBrTO jjffjgejae^* ffl*Ti(g|(10» ^,lrtj1(3 h J3ililHliSt!trtV>Jl5*"l<I5i"!'D)[lJ£lil.l4«7ieL 

iff»!TunjM'ii«)" - iosJiQlTQMnoa»1iTBTro. irarufl ng)ftsmai9>@<. jtr.s'ulfiisj'oim'l ■ 
sob ^■uinmamjafTvla^lnjIfiatnj. <B»s(i/lnxnijq. njimij 1 ' rcn&jQtlitJiffuflw^ 

nj crafty, 

crutim^aiTDl ai(i(USl<!i)ti> nJOiiMn ©ssohI. ^uaajg^'iai't^rTiafm alrjj^ 
fT)06isninnt Erri;fy1ej;><B> ,ti^ cnn-io^m raanaijrfi mjJmie Bruromaloejtfw 

d.iro tinrt» cronseiis (/alnM^mwtjj rcLUMl ru1eajj>.ofinn3m&[Enra*<inft aij ojjnj^ 
oj". isinsgnn. UMiWnurajsmflMtlmli.iiii'li^ ngo | ^3<ftg&MnfflraKB'lawiJ>Q*iria < '. 

(KM^MijeMi *(UfniSBWlffla flrvrm.jarrvl c&'ciiiao-iiiffa m> Jt^jfjKnocoT - 

fflaaisrtj rry.^aioaB') i38filMx>c& **i»'Sft) J BUjat&feSBf" n(ggjD:>jufl>ap» 
nianj'l.&arTiHOTDcrra o^Bflti/ ' 

goajoASOfyciaa fu1oaf*3n>fS(* arm aimnOfTu"t-2j. **(ig)!™a g^ifl 1 
rJ}o'l?l59SSi!>'? ,, o^itw" 1BB1U14 oojjj luj. iflwgjoTjjgja iSffrn'raaioeKiKimd 23 

fbtf^anJn* flft-njRffns. (itmsfflnis (9.nA|siiwra> fn-ttjfllrji"* uuorisnJSftnl 
taaoul a < 9.^Hifl«fm|^ L ' morurftrna" im^.-j^emsRn isronsJtctjiioml ma's, raiansgcis 
t5ii9i***lLfi1i3a»aiJl ej»n^j1rolrtsjm® u m&roauam^rtfios ft-i1ciik/i;jfli1asa(Bi n l 
*(U6(fflra^Bl^ffl , ' SHjdjmlca mnfLrainiflCKtta mflsfcc&offt anJSimtnt aim ajx/in^da 

(iu ;aa1 ajlatiJiftwnfiiPf^o (H?i.d3"&>ai0a>nnmj» asm .nj-rol^iii'i^anrTf, 
f^jfiD" jjg2 ej3ej ''<w" *nw>i^ftn* araitHtrVl. airirtanJsmjulrtFh-us rrvtauna 
ffiaou i^l ojla^cKjuiraoSfTojoiiiTKhOo cTvuilnJHnihirnafcjo. cuagjajoejl 
anlrtTjf. tnjrtft.mmoa asm. J9nanj*33aMm)(&s»«» (ulaiu^ofnoarrujialih 

n-'idii^j raoBCgjswifl njfivflnloajlfifljraraiT. ^Ltaja^trafriiBtTi'liSJrtftfirtni 

*Vtt mlailosf. .iTOnjA si^fijiliirsm^n.iwi^aaiil , me* qsumA nu.toau one] 
.ijIfittCTO"!^. rjjlo(Ui&.iia>na n-ujoalADiflB'' awa^a^fljlenit tngjigjafljofflej 

njleru, rrurfuJl^J. (ulafUAafliasstaJo CAOffigajoap hguoj* snjyra(Mo,ifln 

aj^fJSfljfinrt.uiretnTgliaufi). fla>wrni.fl-MJrt)flX)3Jt sun* flis.isBjnFtrvjiTinHsi'Ti mjja 
rfSBtsfS ioa^kiiCTiiJiTiij^g era* fljtsmfTMfieLjsirawiiiwBt'i . <*»ru1sts t^aj*' 

ejlmnc&^ml Qsm'&rrftWt. fulruluj'^fiDtAevg ats"l^" nVftrt^arttrtja"oi 

r3i5tlsteja^(m23„ ffl^Traudajjiwlayufieajafm^ifiUfiejan ftjltfy^gjnnmaeajl 

"anul, aWT'.... (Tu»u»oit,[flil(StYT> artaruAomrtiri ttujoal nnlflft 24 

"Here I met a remarkable man !" 

fgS"ij1ffls iraxjfli'njnB i^amrSKUsfSf maOasxn a^iis^^lj ugyrfrjoem" 

ajlfldJAOfiife mjjo»T,ftos (ajsu^o-xji^^. "'OJlaajAamcBf* a_»su 

ajsn^.01 rulu njAo^n rssimaa 01 aj * isrosl (j-r^dj-sinj^ . ca Lo*i sua xaosat 

OJlajMOJ^U cu'lsaiuaxTfil 
ful a -iBKdftnJdil^i an, 

(tvjot6l ajTaflJAarndjii* a<9flj"l£rritan>flB(!nDi~lsiej ru)ojsm» n_jffifl*rai1 
caodal gfu » cnojj^6>ejaii)Km<gi1m1sgti'>itfl ojfT*anj^ u rcpatf A«r* iuej 
BaajLQli*>eg&gi> ajlB^auJlraotSsnTUHiyi^ njosrarcg, ihhstjiosmt) si^cnnasi 
o^j^fTTicrtB mjdfrsjsdrin "ajgaijTeioQsfljrai1ia*Ql i^oenDaJngSMBiwunftl . jd* 

Ann cimcs <ft*lfttjn» u sruif/iaglraimliTBrtritfirm istg^-jiacnmrft ngjsxnnoTO 
frsjmfijjonruT oiafliaairai*trai cusftnitjnjil , finlmofennHtfrgiiliiiS alifliejms^ rainj 
ggrteaJ^Vo^ffn gaagrv 1. ailorxiAonrnamj jamlAgsjs u»1nSi ( jmo!Si'>i»jifm. 
^rojTjI^il fnlrrao cruJaJilfinlmixialiBjflgiLJnrtn ujcTraijlEjadal ajralajsu 
ftfij&ijB-TmitniDltjBflnaoojlBa^TM.ft^ftiiasioa ™k» ojlajatulmoifistaBrt &&& njaii 
SHE* - ojlaj Irani™ StmanyoranSFSs* «jmsT (WO.Tjfljwmtran* fflswBla^-pral. 
(fJStU" ^Hl^iJa^fflAiDJi»L^leJjE6 ,, "n-j inmjri}.' rvj^rro-jw .l-ji&jfliTi g^iii tgarnsV. 

o>B)^j3jfai3^ :SB.ijlstSiijjSnB JesuTita.™, $Qy rtVa-iOasw-tnaft ftVJjmlAgns 
(jslrhSj^rtnjo cnuTjiPiT^j. <mw3T3atiia (£)r 2 rtmft r \t& rt_iar4*fii3fiJ crujaoilAGtg 

&v*u4&2gttiArni>v -gffjM^ Hjiarua^nS iigjpcmocB m&o&ajjafliil mjjaal 
c5Hjonj J (eCTUTja iMT^smril} itu Jaai n li*fti>3au1 Ji,iraljuawfl*^-|g, <w% rtJiChl 

SJSG'i. OJ frtT>1§" ^pfHSOalnSJ^STUfTU. IMCJ 1 ^ ftJ^AfTW, JOB nJiajBiUaHTB" 

njon^rti^inSiisiRP^inTh suufwaDll tnojianrt osvruflicfl ogjor> annoa^ 
uatpJtt,jTfi* geisaajT, mjjruna s»si<B>s>Aia«Tn s&usrfl* njai,, siflJ^ 
rrvJosTft^g g^mrmlfij* frv>ji}z1iftfii|a t^it^^TiiT^atiniiiMGj-i Sfmrnjaiua 
ajj. ajnsraiirchlnjs i^gawTO" raranJjsnflfl asnja^fil. ' n^nnifl <3roa-i^flnaS 
(rva&ooift iBnaJirctnjoirQ"* ogpn" rroJaai'iflatM nJcjaRjoff. ibbsI^dooj 

1 'frosty n_A3joLii"iraiaH ■ ■ ft™™ n^AVen^ina mjjoalAgeis ejleja 
oj^ejauusf&oi iisii>fna;u*1<BJ3sm". £5*5 MUl<aja» ffl»<ruwJCiHo*iitr><™ <Y\>m& 
(gmT^Mtm agaro** rru»*^-i«0B|isrH3aB , }sant u . <W9njajjti3& §jS>"mja<Hfli1 

figmmw^A ^mtu(ijrat!BlfB u ^ynxlaiinnaaj) ajamea oj' I Bfl 1 M>ma(i»sis <ja>g« 
goraaoulralisst , 6)fljsrnairiiH6 aiafljaswo souldsiaflfi Bedsit "lflgjnmDsna 
(ftlAitjHBl. ^qsnfcgra-tlfljal mayitgacm emgaircft'liTfi n_i6)5B>^**atfi tuoroop* 

moraasw) amn^asinifliions'' nxjjainlaai go^y, (rjja cam eaJOW &n» fDwwrft 
aaErOTO'lflS n-inft^^saoii siBjSTBflQ), dr&}D2#tmT| tyasmj'JtLiaeTsu'lnjKni™. 26 

flwmwfflgfl mjaln-il^j" (fti^frn njcm. q^funS s>Aa^rtW*M>a(ra aiotauame 

mania iliflaonafla s>ft-is1fnoa» wra'ftflre. cfliQsijSj+rti, 4i*o:*i) u , gjej-rarao^ 

iDilo^sljjffiSfiiJBl . emu. jftflocojaaul , ^oww n ftjlti*>T njlaari'^nj. ui^hiV* 

Acs qjymBTjra&SEH'). uwpyjBmai'lkpsv.w ^adni<.^j n l-^jTifliaf*L>rS oflfionffloj 1 ) 

"igiMJB' : n^ultw ailrmosuB" Ba»s^fif\>l^f|2 L ? rBtyusemoifVo t^ffi?'* 

St aJ^nBUKOiO^" 'tD jgm 1 aX9n fTUjfTOtB Q^ffi • Sl*0!irift n-iatltfiil BjT CjreiMTO 4 ' . 

d^cxj«>ljift1(B3inBBWiFn mscm cswmfw (Tu.tnj, ivj*ui[&fl3f& orou? 
(Tu u QMQlj*9<T»tni". c**na>«ra*lfli8 ^ligninsnjejn mass™, gay^-j^s 

liOKKjressns tft<0issfmjg u . ua j^f y njj^ »iff rtjt rtia an bis mrtjI^aj^flwifcAisKn* 

*,srT*" rrajaffi Wirasoi&lACo ffliBgaaj6K»iff» <oi1*1ej aioenal «i<fl.a§1g© 
semi. mijrjil akCo^sfJnjjraf) is lhhjT , *u1u-;1^^j<BiW0» 6)(fco^B*"§fl.<jja^ 

csO)^ t a."laj. gfljaa^oij finlqiraolrB sxuejl rrummo AflertFTCBlsn flnlnsrmT^j. 
n>fin^anJ^is^ (rujflft^i si [>ma t^jfuiisffintl asib OTouil ;cn ens . Oflita^ aaranjsnAl 
am culnuslnj, fuT ji.fl<a76>£j3*'t«*s>a<iS stajaTei^jeroauls) ejcm" 
(rujjitljboao^ rtJDatmTianjg. aiwj ftj«*g» naiotja, raiKij.tams iBBunJeMJ 27 

(^fUJ*la 1 ffl^^' , mjjsfls'iAOa rcAogcnlomCl . flwemtsifli aQaiitoKty«>miei 
rm»lei'5j rawfTT>sw(ra» ^l^nneaiBJl <sroainmj^<£r»sro'lciMi)9ai/'l<un»1<3fTi3 L 

n$jgj cru 3 Ln1cnnaftjifl>ra6m« ,&>1§Tcajaej,> rg-roiajj 1 * flU-ioo/rACo m1uu u taj 
cohoua (jjijokx/i "!*■». eajene, o^g* , £3*» w , nffl^gjjl, njosml, nngJ 1 ' 
railajlpj.t^aajno, gaatn*, nn^CTijfTB, tulsm jbs^tsIib* mj»tn*l<]<u)OfU<s>ns 
Gmflrstjj rtJ05Qj"l*aafifl (qjo^a* njasaj* iwsxm wroarj'tfjoratlnjfiineaaBl 

rams. an» fflajmgrtasjo ewwBbai>1iijJ < fl«T§1aiioi!S iaeji4ciTSA'lS(rm Jiiaaiooj^g 
ri>s* , 'iWJilrug^B. ffl»fll*lflf![}^ fli»nrvej*aioaD (mogSBBos gonia^a. ami 

CR)Ji>aTa>w> rurailojaaal £<ua<sjJO</}1^|;"l<uinTi rT\>«yilarat3ftjairasm 
esaian^-r. an-Kolg'irasfna, mDsLiJo^siffrrnj'lKJS jtfrsgja <rjl£a aoSHjfb arts 
g3a(/>n«nsD^Tf«flr», ianfljilfiicifift autB" *<Bmu>fl^rBV * easflcvwnsgg 
aflu raiogoJ^firnonD'traJsn'S, (exMuffierm) raonjt'limli'l.nsrm an_i<Bi" 
'iulfTBiW 1 . (iflUJQjo^o ftUJoail gnjooiK)i/>l.g c |*lfliHnl rai« mj fistulas" ffit3a§no 
ailtj a^Ji^ 1 ' * soaiflj aaiwroT l . tfurang nj^oo-n asno^^c^* «fr»onJosi£j 

Q(TlH:TJ">1jU'lnH<TT> [tUJOSl<fibCQ d\>a Ujl a WOrtJaWaHT. fifQa@^« OTJjmBa d6n§T 

Aplnjg^njpra Ae)8rwano>[Kn« ff^oiuroodDlriJlas}:™* gjTJTuanrtl.ajl 

(TUJOalA&i @on5irannTnu3(uTrawi»^5rt*iraS a«s fiturofflimlnSfr rijl^a>1aW[fliaiio 
ta-lflnmB. ftJosnuTdSilusiml^nja bob nrutt/nroiculsjoflfi oAragsnm'H'iejflmtl 
<ft<j/ij^niftC<i msSrotT iklraioiml^a njsrnni* aoisl. rajBan KaPliflsioofl 

aknSOSEJ'k JBDrLKSllTft EiMOi trUay^flRBSraKYWOB (TUJ0lll1fln1<IJ5ClJSla*ag(lJ0OT 

tj rtsniKsg , fro » tnl afifuacmrnoa'fljB iigjoflna Sab (j^sucfl 'd^mis mst^am 
mu^)fi*s iTUttntraiajTajarft (jural £j£^3. nfl>&loj« acrra *BT|AgHnio6tflirrTi> 
TumuWlaj" rawanoOa (n>-umi1iS>&i nja&flsflnn anjrTmjralsi&jrnimt'l. 

"njoD, mm eatmjajunra ,. aim ojcsIo w&-rt_|Sfpi ruejlai) irwgjra^ 
ajar^"....* 11 ovjflalADo frvjDCrHTm n&jqej- 

"traKK* imasnjmnja gaatnojailiyaefflt njosool^).*' tiru«cnlra^dt>:> 

* 'jDrulas bib njtfflw ra)*6njflBCijflii( 1J . a<feaflS aarassnafre ccnoawoni. .»» 28 

ii^ml tfl al :l» j<*s>1 . " ^ ma jffi i-jj j oo ,-vJrj.') hb.^-.,! *> ina .1 tmo jffl am*. . . . . " * 
B3tn-TjctjK& oj1ffr\o rm.enjrtB ruobtial wMiailquflH, T^irnljsr^anjramciffisj 

njrn» ms*3»n. (n)jonljj,os esidhaii'l.diiflalsrim gjflBinjmnotm'li-in:^!*:).™,; 1 - 
<S»Ofl\>iwsJl' , lad (D1S5» ra_iT&Tgj, nntfiofann gjH»tfltl> fTriT gnoirjuiw. iscurirufflii^ 
gscifl «-)£>§ mTot^npl. rrujaffllajjiss njaaiBiislaii [Ul<,rra OJ*fru ! \Q*ral£|, 

<&9„ . tysraloajgg&l Wo-fs*<e>3gsfneiiia)1flfl jftosintp®" flii^fiflir>(Tijiniijra> <vj.al 

jwnSMB'Irtn'ns . ivi-ai/i^iiomHaa fli?<wagos itjiiysiiBiO^ <jdh(\j<i>asnfr nvj3,uT 
*cs«" rai^st/xirin^asifi, era ftraiyl abasia njimnjimT Adbo^lnj* «[])!.; ia 
aajgajBra, i^jfliSusTnijl^j. npo.iaaildftt^ifta'' RmjiftJoo Mi^mtH^nuMEiT- 

nils joUJifi>5K*a t * ' 

4^1. (TOT. m^mj". rTV|aJf^d!imif*o^iJ.^oo ,, njp^^mj: '* entldKnc* 

m1j3H}ggS&» nj7o.j1i2j03jwli3t , « fiirs>a<*a gumboil siS .ftpnil^l^yiifflmflj* 

tSS^SD 55133 iTUnCrtlfOl <B(g^(U» 6^^ftDSfll{ , ' nQGiti&Ct TV .» Jl 1 ATI ITU : £^j"L 7^ 

ciufmlftfildnfTio^"!. nrnw^mwi mjamjlflfi aj^rrulnv ijuBTAg* rLxroojurfra.. 

ruiMa^3J■ £)jnmn>||x3<Uij{T> *.urtHis>£'leujJ£ aj1fcjnj;j;j*&j tJdsI. isnogMrt, 
fiiiagj fDl^miDylflOj g&am jj^flancruJoaj^AOa imj> ■■Ei^n ratio ^nnronnlam:^ 
nj3*iTiT i^ml giS*1 (Brag) ojaaETaj: ojgsw) ruftlojci*.. mjluolii ffljm 

gas^otJT'^LLfldBa csT^tiSumj nroacraonaiaafljairaBnasijSl (rv-ioai'lsxB} 
(um'lij'' iTOMaioalgj. alti-i^mao!) cruJaiilAcsuM" n«Tj, laBmjoauina 29 

mMSi a^ ** , jiflig1'T>Hr^ <i\j--it»3> (TUioaJLJsloiioiwTra^Tra, is>LjO,fl*!Si'1nj<3 
ffi«(S)b(h]Q7 rtftdfli rartn j nrjrjul (But slfnajtl g^ ^gtWUffliftayo fl.im, 

(TE130tJ5ffltlTlj3J6JT1 T iM(i ngJTn |j^ TUT auma** IjtAoSAofllpm ( ,.ii,l 1 1 ■* g" i ) 

iXiraj&ratl mjjjildbTXi 'mj aaiajt'Viii flnasnoTaiMa' ngrmsija njaoe" 

ariOTOrtJooo cnjj3alrt>^> ALQAglqailtrd m^ rat/in fflnnslfTUffi ]jyar& njg, 
jftSl. cug-ii'&lfin,, o*loa£1tMu8 aasijgWKSo Bot^am**' a»*1ffK»1 

<3i*£ , l>"RiMi1^ja.-i„jscA (itsjHnjjj 1 ' (Tu*(fcmc(naaii eksi nrsfifl u^oifflftlewai 

<«tr>» (3»ffl1a»s!>l<oflafTuaDg tnsoS rrtlej^ffrplfTra" (fina^rjol^i" n^Aat^ 
<ora)Ti^ rulejiOBftfTi *1s<Mt<TDi2jonJM8Ej ojI&i #jHsm*(TV3» a asm! 

njoni Ofoa.ul^aaaia ngyrra m]jad)1<fl.cii njri'ljMiT*aaja(i& <poj^ n^^p^ 
'nrtt>Tijofl!3MrMi1* ailgT^ATjaoiri . * * 

fUT^jIfmmS' afnnaaieJ**ain«WH) sum (n")e_h&iSgwi4 w^waraTofflnsi ml 

songldS J aaaajjj^ nj^wjoefu* ojc&wkoi rra.iojjlAt\> rufflg^Tttf&'Unsflris. 
njlaenjarj, ^rmfirarai '.aailg^erij' ralrailojilddS, izaaqan* onl riwflfl ^Jf3l 

OjIfWmatiaojniHiDoaslfflnu. mosiaoroaOsniQ^atHrl ABBrtnpo-i^flTi runYcs'ii: 30 

a^nawrrvftu^tmsngcitSAxnEiiAig)! ocmnMsa.™ mjJaib1*>& Mnglfta't^- 

bob cT\j»ftru» (UjffTulatiiiaer™". aiOT@1aj(Tu» ^rmtKi^s-c&lflftrrfirm. aouA 

na>J&*lAftD furtercm. j&B6>nr> ^fijstg ru1|< AraT^iH'l^njT^j. rrro-rFi "I n > 1 
saofiitft cm J3B1.&OD nJom/lejIoHJ^T ^J0fj» amja»1 . b™^ nj^jlejaji. 
ijoT ^ QAQGTtP j^tb , ifib> is^ml .sen nnSti fiwmasnj rurai^j" rtilfiirosggn* gg-3i 
rufljlejc^ss a-ijTaioia/l *ej[finj™t1 (CTfuwioMal Al$isunri gmsxfll^toa™ 
stifij&^AssflS njoafBR^. A$)f>ifl**T a^offu s&i on ^ijf6 a srarala ojoaTi*ain Aim*, 

Oruasiej fljo^anftjiXfll omuLnl^Ccaa oifta^;^, inra^.|fifUfl!oaje A*leraiw 

6)=iJ<lryflmi7Bej tfcoatlA^ajoavJj rtjiolt^TejIajIfiUfm crjjsilTiaoj 

yjTjjT HOAfig^jSt sTO*jm> J leJ'>(Ojm&. nnorii nj^'lDjffiifltgja'o ftajgoitnuifljl 
asyfljja rxjoljvjl^j. HBrtJiS weeiIuS ajlBmoaflrtftlmoa»l irjayl ru1s1<oa 
aiatwl*^'™, BAWuridiStsKUflyiuefS omsI-Ji, gDn>jnfulm £0&JJ» goitaiOfli)! 
O^Tne. o^JD@njiS-3a! njejTaj;fldto.aa)1mrairtiji6oni raB<&»eej«Hniift agiwij„ 
aiejlat Aoa»1[a5BiDiTijTca'ao»lfflAfns. fflnsgftD, oj^ijkwiw ftajqgamjoTo 

swings©" OocjaBl^S nflpiHTnof*^ i-rucejn*^". ibbojIsis juIejA 

nus™j'!>'(d9«lor>1ft(!a(HMl. artifliftrflifwoaeiKiDmo (DflfigulejOK&sssfltTri arorurll 
mjjaas7.fi, SBaaifi can sina a(n5J»soi irhlraKuamT.^j. rru j&<b*1(6>6»0 a5™ 
ojlslal iBCjiinrwIoftilsomMJi'lraifrra i^ffl». ■nrujajil^ta arujaoi, Lftrt,lns, 
g^laja^JTrtfljanjoSifij ^f*aSd30snilfl«i5n3iSft art* mOTBflnnjsro (jjonajawiTgj, 

rrilttlrttoSMsi&nBOiao imslaUsnEamii qrtM u dbni)Qfi>^fiasi' <smcu&^t§^Sa cnlarry 
SfiB3fflSifl>1 ftJ&K&lsrcflgiB njTsns asgmAaJl. rawnjffi laTffl.TunHns" ng^amifyi 31 

fciflsaiinxi'Vasmasi'Higona 2&sajb"I™ ohmhuq rulaulimii dont^Msm 

ftj1saujjjtEj|i^'1(tJisKtiftnJ3*iej fr>1g4A5i2f(iDSin(s t, i igisaoja&i oj^crul n^ais 
OrtJflsow ana ajEJlost t £?m"lifl«3^m:Tsrm'rn u rassttfflg iai"!Taitrr>3^5ifni4inEBl^j. 

tiifno. (ttonila^J??* yj-.'yl.TjlsT.sftsn'tstfijTo* imsw^n i/jl.-iBjmDss 
e> Ligrj awe 1 uAusai:i# fluirLn^sw ruT.^lrtJl^asvainSi rrujaaijeiOo flflnl 
ouT^j. a Air* utiS siei.ijajffl iQ^^Jle>?*n oildl nguaiDfmcrLWoT .■^j*' ^jjaiosrul 

ffli^aooatl ^ij^ItjIsTaj" iMntaiueTOUi* 4ELn4:ttH)id3jfiTaj. ann#MiioTj'' 

Minnows m^s^injo ^ynylausu^P)". rruj3iliisi n t f iB(iJ : ?T<ifc&) fljsusno 
ftaj^j;. (Bii^fflrai 3laicT\j» (y-MraunBl^ msiS*M» j^gcffaaul . i8*> ajitm 32 

mlnjnDjloj, enjii'iiaiDnio«»ni7)^"irj.. ftilrmejTnsi <3>SKnn flKy£_5;Hirl so^c^ 

fljistrm Bctsaxjrii jweraswn ruleoruug* ^v.*>vt. 

■ *(piBMfifim njfUBMQi.^" , ajTaj^njao* is^insiftliija ^imBsaaxm^ 

Jsj , oifWT?iirilosittnj'' mjjaii.l(9tTii m1(rai'W.<£ttm>1 m-citiln ^jrm-fauciDLnlffiai- 
Dsafiowift flftejmj*''rarai1 (BroogiiJtusimac, ^njjtfiacjwnjmi et&jm. 
rmasro/' ju <a a ju © <r%) " o m <*i> 9 *!rt|i gsan-iuini>*fl-™" 'J rrav&iaSfiA gT3usjrtjfr>gpsi3h dtmnafls"? sss>e<u» 

ralcraasnu flnasvmc™ anslawio™,, (fyfljenajsjiami frlvs&vaca, r^fyDa 
^mlgjOafcasnalfln**;™' gj<g ^Ai@rJ! L ' a<H<.os:iH-na<B>05l slojcloejsoT3 

flwnjoflfTiSXijDnTB aa^masr'B aiTOiH^rtH, ^jo-am fflOQjetnfto fiOOJ» f*fflgJ3 
nolfWa ^iBLuTfkjflnl JW5m3si5inrFFva6ri) u . u^l ajlB^wjuirtsoR fru-HjuylAga 
ap5 ofl>eyo fljiajaJiMBi3*§<^i tt mjjaji, ^lianfloait)«I^g^^)^1§^s^n■ l A^nnT 
QVlRHrmgs". ^^js (j-jasmT^g. nrumjjOTag* g&«nfflji>sKi3n TwmLHnfflSgu? 

t/juasnuiflfi" (Pfnj^golaisaaiiiTrtfMrm ■M/lfnjnjIgtM&a mppCLilfBajIfla 
A§<f3jflris; * "a^Hiss^ fTUJ^fll^,ft,6)go^1m^^ , ' aiGjauonn;^ anjaaajtrtn™. 
rarerulsi'i unsifiqftj^a tea" tTiffliitto crj'fjg4>Hieaj&naj1<nmi) , q<W fuejloc? £Drc>fM 

nJO'slasgenjraa.iWHUjilmcTi A-ilg^siflmn ruon 6y5£ ©1'* <*viW]« rkJOTwIfljlsA 

(oral i£> jaul^j mlgi<Tnj. cbi% •auwo Aa^a*"!^ si^iadS (Tii»^crtmrt>5«jjl . 

c.cffinsSOftiO jDRmpm (uoirang- ".i^l ! 'BtsthIsuti iS.^nsSflBCE^-an.ia 3 " 
rru_m:.1.&«aP5 Age.jsToi'lflft <ri"lnmj» ^on^ ■ajnjfsTin.Tejui'ldhD ranoMiej 

<B>ooi(ru, , juiOTJv'l J a4rj£*Hl rurni n_i*"l auaoiaiaromrolral 3D*siuirasaruaaat1 , ■ ' 

sxmgjlGjrtiS rutglflJl nnoEfrulaWOfn/ao* gsnaiwai dab (TOoBOUn 
a/l, absflittajji^oTisoftariJ fu'>txiLUl < Be(Tmj, **oJrmilmijaufc , 3 i^ruoafirag* 
iSgku B^ranfiacojl aa^ alnjfiv» njffuigH aes ariaga «rai aojD&JGCflslS uj.s1 
«ia<^ dnjsrral. enrm^QcUOSla}?. aon> or>to«rafig dilswrjlro^ro aj*1<B)1ra» 
.aaeiajflwii^j-fij ms*wmnj flrujaajl en>^ ojamilaitAn njogQ iuoil^fliaaonfl 34 

(roliyl^n^ 1 ' mjjoal nw^av -i.au, ^jost ops &[)■,, ^a™, rLjlrnil^" 
■a.tT}jeM!iD«ns m"l<&a1 i»ridU j iejlflJ t,i#,§.1ftn'[nfifvTni»()Ti i.n i.noifOHh'li Li'l^nrus:* 

(UlnflJe APj^fTTl ^U«^q gnn^J aoOO° T!nn "l | 9* <Di'iTI[;C<1 HOI, n^rlUln.j^AOJI 

fitftBitmri'T , m) jaaT d.ttoiS*>gj ajfrtmiTejonin '{jjoiirp-atnsjiy sii**,^' la-uin, 
ejoouT. to 2D [ul^Bsmmsasfl flu&jaji,, raia^iDinnl fry «*l*>^s)s <acm TiiJiiOfl'} 

uo.oejli^ m^w^ , lin;^s , ' rruaajujom,. gjunsrajaftjaisul. c^ms rtirm-u^ rsflggrst 
n^jl4j1i(oicai3(3i-1 (Tilirraflivjaaojn . 

a] . , 3?TM n - t 1y0 ifflf> u.-uraTdl rawnloj'enjy^l'oviip <i*jQnj> , )qn l \.ftO'9ci 

UlSIOOaflJ fTU»£QJ,i ftllrXKHlflSffB. "fit IB I'llidU, WJ1 J(Wh[P £ iMlFirildrMI. 
n\jj3ia1 rffi 1 fBOjil jhts *B15<9>frli5T iTU-inl W , HljOnug} u iiirtfl ifffrail ff> Hi j340p<Si 
iu?3apT(mfTi&, qxjJnj aujomlcv* njlttmj ^T raj^firKlrtJljjgapa j^srlmi" 

fM trSgjggjST fiTJiEJHOu rtJST SIOTDSO [»5 0*5:113, Uj"l£U ifli fRJiffl 1 aM^|1 <3>&J 

'cmmm?, aim arura' ntym" cnia|gaiCfliiaDsv& an^&YKljvjijt^ ijofidft!}. 

mjjo*T*iCci aatorurusi^fe, njoMroi. imjro. sum roie-it-m-Ofi*') 9ro&d»T<w1 
ouatdje flruoruuijnf), ggtpfinjim* iwooJn m,Ms,e.m3ss rm^ tissumii^eis 
n>l§1o» rolsrre ruoniMnrTyflras'P.ift CTT'W.fliUtff (w% sjstifiiaiJla-nffinfl flow njrtol 
(grsejcruaicaii gDrBl<BsAajjgi fl-ua^. gssvrn mJJ^^) , l^fl>OJn(Jf^J■™o(l , ' <Bra<oi1.nfrF 

«Ji6iriSa jgjS»B frtb^srm fU§lAg1?!i& ixjejgj* A^lrronn tjrui^imlnA insnaj^ 35 

itmml«"mn fnj4<snj6(iHi3ii fnT^ajujIimoanv. rara^ijiisiflVli* ^y^ffuiBoauflj" 

tf*tsnm^- 4WB»af$e flujt»'u» u&Vl«K}fiowfijniii aujamldnoxtnfe dittan, 

trojtAnTTj. oto aj l iimrraQCQ?'."T'K3ajf'1iw(«). njlrtBtmlns'* mcifiin Wlnaj,j 
nnj'jii t ^'5)^isj:o'Tii;)'U 'li'kTieaa, n^nyarurioWo m'iciiij SifljdSTTTn swt S$<wnJBffl 
(fclnftftjraa., guajut/ouiirij cnmBtnl,^. muntAn tysnjsl &ofiml*«<wT» 
B>rufn.(o>, ■inflgra runrnejlB. sh&a&ftfliMQ' nQ (Tus^Ma'arajKil . gnasmlr* 

gaajowi'TiiLif* [mlrasSsil. "sudBi, jdejqj^j ejjTgmj1a*aa§^ " (njJoflsl 

&09 ■a^l.gy - rvifwejinsi ^ejooflj nijatj njlgoijl. frujjrBl<fl,oe njoaanw 
.wlnewiT, "tviffllf*, <ft§l*ei@ rutins!" ogjtna <&ij«Tft1aj. ^mn%^OV«ao 
ewn^njltil rawejsrarji fustmruRBo ma^joiPDifijSBdiQQQ/l n-iHEg<n$(l nJi"l<fbftD 

oniD&ma rulslaj. <BJaBflTiofl>^ Aftjfioaj. ^soewj) «<Baisnia aip'W, ngjgjo* 
Avlefirm" <Tua;:Hjjoma«srai3e)s asaralaQJDnjAcips naj™, Dsno^J9^> 

si- ewSi. «ojftjrc]l£« ueioonrti^ rru»ftiD« (JJlnn&ljMfm^fifpe". amldeiOt 
r-pj-U)ffl n lA**> nJo^tffl'SHiD ffllgittffyooa flro(fy(To1au n J'g>3*u1 rajflnjaasl* Jfln 
mj j aatrtD*1 itiKTiT rtaihitjj^fijlgiji (W?fmjanJai'!.fTnjj*>5nf. <5WoJiaoo1 

(TUJOBlAgfiS **5BWi™H3™t*l (E»rtjA SMTTflgj" (USOrflfiO^ fnSflTH), njy"l<ftfl 

dMemtm ojgT*rfi2^oiso6)[*» orujaenAtta osa, esmaslgj ailglaj. 
A^wiae^" AWAgsuwiMninilaPojyoOa fij§1*.ga^ ^JPR* Hn-jro'lejLiJl.fl, 
(EamT ouJcitfilABo ran^EBE Asma aa^ (ulglaej^ffl rfh«Jo1fl-ijma. rulg-a.a^ swho^a*srn»". nfljcna" ffVU**tlA09 «a>gj1^. t4 j»r#>TSttr)£_|!j. aaJ30 
eidta^^SflSf^ ^al^Bal^lSJ'tgJagJLS* , ^^^35^ (iji^«,»4.' ■ £ggG>raitraiSi."i«mrTw 

ratBiflfljonjcHgfjnlWilehfijftn oojocv&j sararuleis ra^ruf Donnas'! &jtul*>» b^jo^.. 
slAiDOiaraacail A^^jGhAasr^" w^reiiSSamijMsii, tfhs'ldHtor.iS Ajaanam 

mjljy'laiffw. fflwsjjogms cwt|1itil *ase>n>maHb tsnti mn miit.T^nj^^ifSi} 

ASleJ. rugloeaj njlslaj ffifib^ani is^d^ma fiismofls^gl^j. s^onTui^moflw 
ftjgosrmanjs&j* coartn" (ttnxpilsiriJfl ihts^uoiumm orjjj<»"l£j. t/>rtnj(*j)Hxil 

njoji«ira> leiBrtnlooitn, n_Kis:njj. flj1ftu*a>nl6T<i™ u ■'siSiiJlsBiricBionn^ 

T.cfffSDTuejt, BirofliH^m* - g>6}£jarsj ojra^ajDo" ngnmi rmMrjifiB onjaalg^, 
(Mfiji^letiSwiJaiiMaj?* ,gj§*l mJiifin.jnnAceja'Tiiin^ Ajda.^jS. arotuffc a«^ 
nj£_fifE> fLjflsauTsmwIev&jrai^ls rsi^gjiOj swrm^ nwe^ua^jij}* ajoenirajmT 

g^(Tr>I, rtjfl B(0U&1ffi(Tt GHBttXm", A^flJMHnBaJCm>fcJ la^3l"l'Yl&1<£w^;^MV , ■ 

HOT-3.fl nfljrYlf^ IWilOT> QjTiJaU>l3j" *8b«nt cn1(Tn-ftJfl ••flnUc^o' 1 f»$<TOl 
n_l5}~l(JtfS>5 f)aJ'Tli1<i>H njTSlij 61<fi»M"[j L ' Clft)jaCDlA"Dj tfifllTlJJfOfliMQri (T1S.3» 

(TrunMm" oiST-ift fe>HlB^■*. Brpwraao frueanaonii (ruoniai, (BTy&jjggfljljsl^j- 

falls'! nj'ufllSfJRgfirt-iflMJ'V - 

rsitrni. fijcjaojo^ft grimjdiigsoawT tru 5 «CftHinTa a>&3lffi |Tn a} |fli0,5 ' ,rv; >*- 
rt^jffc-irjj'lgg a slurry ^Iflffln ojl§1ffil m*(m flra^mj*;:^^ Bl-^^njlga 
njlajfljlasflrji. 37 

"'1096 gjrSTJMfTUD m^s^eucm wsmloKj^. wuoai&mi* m £J **<&§£ 
Glxirrvp, , fruiiaTd»3t an^ strung fu^j» aa^o (jufalajftAa^" ai&^ 

ffi),*njcTUj(Lom1 ranji>rniii»T!*n'w u ogjaaaa rifl^&JiaaiWini) 4 '. gQ«) fTuaan* 
■an, iawg-f ijj3sm1ifc&> rtKTifiraw (BjjffjIflS oilorm rulsjj&owflt hj&hsbI. 

tunera^" tT4^a1^<T«ffiai3f1<Bl atas frujf&a ijostjy^fijT-^j, n^oTfjAOi 
rvjionjs* .iiinji^, 'm&iwi <a<^ rati gp} aulas j;sa v 0;m1 tvislnjwDra 4itat£laJ- 
raft Tile) ^43^1 su'tfljinlaa? Ssi-ao-jii^ftjc* iftawn'} mtoamSj L <hi^ fflwnj<u^iitr|& 

miDLurorntalssnia ao«ia3 wml rtjo;s! J leja*fl1 -iJiM>(>5i-ij u mam e&imrwpl 

{B*5 om.ftnj* msaw" <B»rt>anim1,9£[d ■s.^l^sfijuJrtjact* Cro-ioilAgeiB 
tifX.' > •■"uaoT iiraramjyijaci mj jam") asanas aajoU-lgj . 

' *aro«iaioia mTppujons rru [ ></wjilBW>Gn9 D . too* obkkllbwd acfjtt'\n1 J B«nij 38 
■ttjaqj Hlrulfcg.. aura (Bmpflpjna' n$ns ailtis jTul^saaniqi, «iaruffnH! 

o^osmos" njffinjrtjl galmoCftil siroogp^it n^isaii ifUDej» ajTejft nj-nl'Lj 

1916 (tfl SUB a"IITJ<TL>« CnjlOElA13i: CffT$ S>aJ0*OjmffllBl1rt* rtQflfla"IOa? 

(faaQcifi&asmt m"CBiftMl<9*L»eitviaiirai1.fTV>jaifi1w1iftfij5lAgffis mfilanlit* nj&j 
rijjaijrnipleja gjojlrt-injcui 1 eg JjBfl fnlmtviiuT imtugAQj *uob1 dtSfflKWij) 

(ufej3fiW3> m &j i afij-i aim ma Ereafu. nfl)Tra A-unn'l fi afl^'u'l fjg tu neuron. 

mjjamlan^ jbilnftT-oj, * J ^(unpft>i>siHS* n^oSo ^lAMa™". jDoflii 
h*ljd6>£j gxu^aa ftjrtflEj truSEi'n^.flftOcfl mTt^tura.loa/lfJi, ZDnjGma&aentntA 
njlslgj ruTtfsWSrm (BrafnruujT mlftg'i&fliijra rvjoEEB rmEKTOi<Di"lrca 
GiOiftiian siajolo^ <L0254Tfl3fl'>&g* ^jivijjggi Ano'Jtfaa^.&ja'leja ass^l 
mail nfl^ifirt <BH>&*»-7)iS aroesB,, Q ; JonJ^iJ^^s1<w■fl>1»a6^&*\* , 

(BTBrtWjUj' 1 ^JOjOQJifi>£» Q33lg>mi rnCTl . , (ElOflJ fT\J JOillT (9)gfi)S iMejIltfl £^ 

ruejfo <&,nDone>n.isiml0]i». *>*ifflR» »(roaA v a\j 1 ' (gia«rii>"H3i-rmuefU3ej1rti1je«» . 
mjajailaioo BiU3(i u imnffiJl^ nulflji plazas <&a«. B B0 * "^ nQfl^XT'SiOa 
abge/iitft rolOTS* (Diastfco/lfWoial aa-ioivlfll nsmliftCo *-3l^J 2B<fl*1 
fflAftam^'' rtj*e»fusT Aa§lucjr*a anjaoin flings.*. frujaaTA^ei* iiYi5ryo«Sn} 

tiBlnfljcm" flntaaj^j Acsunlitf) *mflfl)(fi5 g<irrulflFrtta™:n*ff'*6>3e>tf& rn^eu 
rn>jpflB$3^ (Tu*fli a-u-^iomljqii Atxiltoiaooofnrajim ^i osnjaaujwtJ^nJ aioauti-nifTw £ ajovntoi a AtfTbiorq ^rni^*wt%rtbo e3iStfii).njfiftTa4a' - Lj&tfif :i i 
!5>ej<&'03« ^^|0l5^^*:^mgl)fil1fl,^SI^^ , ' go^naa t»1 n>1 i»a pas fro smafA 
ntlnj&b^ai, ffU-iaalatins c?F'EJ$j ^itglflfl im§Taej9 AyoasDiulffeJa ojej 
p*9njsf* «)^ 3jl£jirol juo^mtmwa^pilreifT™. njeJACo ajlejs^s*'*" 
.eosnstTO^stie" mliJMfyfliaanl tiBaofTUflis^plfflJas*^*' fl>t£jnejlr*m> fiilys 

*C«ma= Agjg gj>rt(Tra u jau&laai. fin soil 6)a*L>sig . * ■flfll^ 1 ' ml^"— raus^t 

gJSirm-BKTBOKHgjtBeta&ro"— £D.TjTE|& CL|ftTl")*%(© HlPJ<*\Jfl.lK&'l? ' * aqpn 

fi»-i3DO"i™Bt> , lfcj» miaow * assail r» (fcB-nlajtffinslffiai mlnris. 

ajl6T^ 3L \-Lfl)35 alanuiUfliiT. jso.TJlfls aimr*1;j" nQfirwrurtismlj^ , 

■ "rswej fllrajfTusoaetg raT^ajj^' ' (ignis" ercuani ojInfilmJioeoiT njfssiiUS}, 

4 'riarmTs" ^ajsm«a1o-*Fi1*si@5ft!>»afrR cul^iJcifli'la.gjo'J Asm^m g'T- rtjnso 

(ryjootT'fl'B** slnjAofflflTijj* ejnjglajOi&atm crii*«^jssa&i njosrawta^ 
iwlfitlftj. rultntstfOi 'EnjoulCDtlflgjfTB fTw» Aiwgjmi SaJtiBlnjlAajia^o 

<fl.ip1srarai1.iB-™, i?h runes* jrulejtviJacB waai^ftn r usomjliBifttii. yijurjfO 
v3*-ti», ojl. til. «wj>oaj^fj3f|nS <m^(/san4 an* ffu.tnj* njflu^'Wjrr >*-,!«", 

■ArjasruflmO «b ■TjAfflfnostfi ffismja^cfl n^)4MTTp3flir>Qo gsrsactslr-iwrw. 
n\j»tnlrtnt, (ulan gDtursi'lraS af1sjfxna«wt4fflflfTi ekpaja^ii fr\>Jwr1*fiHb 

aim m^iaayjjbnMiaflO'lnBfrift, sua alnjflfu. frujaailABo Tjlglsfl ojmnojvjaci* 
wotiaitfl sjw oJWflil S-inaBlnj. "mjjaa'Vtf, «b&1ozkb u Bt<ulf&> 3 ass 

golfliiffiCHBilPiimlfSrmlraTsafrw. ngjmo *a'jgjiigj yfr , ,jt}<fl*>^Gs w^ a 
m}nrt1e>sKlif«j. jdufio gl^B" iBgjgsma'tiBS S)T-t§ flnT!0Gni u jWrnsiaj ffiO^T 
Mfldfl flaj^j vsqj^o amafflj. ^(013 JgOj1aS3Jfo . BT9rt»W raB3jle>ft^n «IOJ|i1 

oJrtiMra''i)Ljuffima*cift ewtrua^n* ens mniBisjgffl *am>1aj. 

Rna*igj5 ru^i "wAa^i nstfi/fj^o&i n>MiJj^jaB A^iBuTAC* fli^sm"" 
f3Hajn}<*u^Beis Ai^aLi dioi»i An1Aa<9*^ri> Ajeo.steu (BT» j Lirtin>Sfl*sfi^''. (tusdj 40 

Bjra1i&3» , jiil (£.1 n>i S*S an<3 Dff 6D13 OQ fUl<fym\'\ tn"\r>9iSPf(!!t jUXDliMl. <B»im[Ufl»e^S 

fl>*ns, m>jMilmjiEA4f» rrcmrirvp.^j 1 ' tiftftjg^nfl rural *ij. WlajKuslA&i 

&aE v - wjorn mlmlejlflrnj^ja^juimcKnin mjj^iafflirt, (Drams, d^f^sru^.l^>, 

af.(m!y(TTi3H)1 o^surejT&oe fln'Jtf?q;ffliJliiA ruffle" isptb Aafyijfm'l swgia^ 
A!5i5LtJ)1 ^fnl pLpsl qjl^j ma . fTU-iDaTferK! oo nj^'SHt'fclQwaFS garapm 
mg-l'Tij. ■ , A»'lfflsmi (Da^T gjrulns nam swtcuajainin nas^g «,iasnt» 
i&,T*Tij« dsmftifiml.jy, i/sejj,* GtoJtQg)" mlsuaglflfl <m>/oosm 1J '' aonlrm 
6y.6i£j-"g©'<B>i' i osvs&jl fl.l^&lsoTJlo^jPrstosns 1 ' jg)5iBT!Blflfl minis nam 
raslraKtjmj 1 rai si-iprm'i [tarns, *'fl<Do.nrD} sdffb Firoramfl wtejjtfSBQo nmn 
cua-iSim® a«a>ago* ' ■ nfljnrn" nujaalAQo ret&t RrjgvailSim uft&fTv"l<flsaiaiJ* 

gsrtS anetcm ajnT . cnjjoailseiiiro Agjl^ajsaon aaoraj jptiiisjaaisgiffl'' 
■ng)ejTt*a> as«o^^^^Jr^^^ay^. ,, gjsmtisrus, <j*js cAtxrfuloaigy. mufj 
gfl3"fru7cBaan<flD3aj;1 rrclmo ifisfinefilerorawjiasYn". ri^rrn" eiAflflj^^matftafli 
arasuflnJ^SHiftT} . 

moral . fltsnj'tevs {BttlaiPfyglnrSft ftjdnmnfl arnrsjjE) auhtis ffl£gj 

"fflvjaailnJiJEil ma aojail jaataatigs ^ ailjjI'oJ flpa*fni1*»«». 
■a igtsS Jijs>*ns£j1*sist5 iaej^» n_n4cujTfij. tgnfuftati frK.i)'lri-pjs*o , ifi 

rara^EHigs ^TfljftVjDisiojfljiigjuiroinflrt o<»j;Xfc'l(&jffl»- flu™ mlfhijal^j 
■mBrt_iaj*oa»T tjI^IpejioiupT. mjjom1<a&i njo^flwnlflfi (nlmoa moaj«l9j" 

ffl&STB**. onj</)« jd** (9flijj**^3 pfHB3iagT njJtnl ms" esoaflsoeKro^^jjj} 
i..i,j ; 3b"i^ u n^njIeissHniQkleje anjoaul raAteijjj^e^a^nj'lnM nfljTis 
n j-.-itraioj . gtsr^fljiesfm wn-matwl ^ftenftejlA&s ussrylajt^ waifs' aasl 
fikfljrro witognnmninffiflln tisnfl:(nf'liSlfTi , Tfn>" ssnrss i«erjjie«nai6!rn,ajTiTi» 
fiuumsmlsussjia , ij1(.mii) n^ijlsisij^na nasi *f>sra*Hf. lais^g^itjraiT^a 

nj^QJ'i flHK^fTTl 1 ' ^fflBrtJiflSrtllSmi. fflU jaiUn<9>^«iW PStiftaDl 13$ A H fi TJ^ a img't owj5r>* 


<j&j5rfl,(i(E row-Tjas",, »aJ5l*g, <v|afla>e» ft-jj-H^ssnigjat ^sojlt) 

*>[6-.3flne flfo^ eiai^BiO.-B.rtl, nfljjn-irtim^^vjitWistPHTswiifl tyaoflj,. ifttflswiBils* 
<rtrs"tnmnniej3iftsv5 qfiuttmiafatt^ Rtncjns tsn-i jujMnarijaej, Aosmoflii 
STfliocf'Hjrtrilgj. mln, mgj M,i4rtns»ie4<tfN gigsiaj.'i-'^ 1 '. flJlmj^tomcHEJ 

fult^utuia-ai' sifranolojjtie gjro^ njaf^jateglaejiHa rtJlrnjIaejsMi 
<9llajmj aaaail nJ^tJ^■i^J , ' nsraerarcg" njafljJrxJ-trnjtxjaenii si(us€ifXig®^ v otoiodc 
<b>ij1chsrh" oJTnnf>l*«ls*3fm turu^ rruaatDiuaei' 6taiflnfJ(u&iB(oqfST L rawcua 
njs '■iwm sufltnacurcnuilnS rcraj¥ v !ntml aog^itTO" alejRFt flnjan>l6rara]<t)isn5; ,, 1 
svfiJDLTjt1fT>rajj u , fiplfljijj ftJlflslffiroiR]",, ^alii* okSrjieKOtwQi'gy t aao'te 
«* , israioi.'^j, moalassjstfhraratiOTiBfiifrTiai', «iiW!ft1eji> n i? , jT3j u . pjpg^i&tm 1, a* 

*>ia^«iTi1 n>"l*06in_r aaarcnlfl rug^flisafiOa njlstrtgj" nftlsxdi ajtukmnl 
ro7gj,rrn t.'MTi^&rA ii^^mpensACo . ochj&K>§ u »ii(j/j» afl>?ar>j (ugsrarat 
ajurtnm*' surnoolaulasjits Arailrtj^jBicaol s>AD<pjgP£ fiHtfiyfljgt cnlgjan 

gDSfTKD/^J n_J<6 1 ^.51-Jlm 5&1 A pa . Jt*J g ' I (Ul1 M0OT5J PSWuB^STlft anJ[)g*Os<6^ 

A^mffiignji uroiwlLtolrtJi^ci;, fflraim1<^tJD«fi(gri4<tD(Bi <TuoAnjfliia):rpjflajmia$ 
gjsl wi.TnieiijejisaoQ'l JBlfrolanrolgsaiscm afnijjjmem'idb&j. njfflnloojioti 
nulmin.tai&eiTF*" ra^alaasofflgo^p njfljnm irons™ gm^9« wm*mj= tjssfljeiajos 

(TUJaailiaiBeis woi e#w sjwkiJo (s^raatu^ oil j/jnrworo (UtSgjrt'lssrm 
(0)1soH«im<njMni u : "ciiToru^imnj. stryttejojIrtfifljEoco; ah$ 6kt>oo1«w&» , 
uKKo^a 1x1*1 nSfitRfiasfifiicm &&> igrol<i.ta<fraas1 , Afl*^«if>a*iS0*fl3 ajliftuem 
ffiaoga^slov omt^«n3Ea, cnjuijuoou ^ftuoj^ita, notfiajls* cuem 42 
(nlEng" sKU@s"lfismj1.ft. , &> anjosaj ia>l5*aflrrii[S«. aamo-infls-igitijaaj oj^q 

smotThnsAraaooii ffifBtflltOitfiBCo g^.amgoegjs'lai' aan ajI passim" 

cHcfc-3 ±fTr^roi1afflooaK> fu*m&oiC!Aonj» (magg^n* w^^ftn'l/ijliBKTDlSij. 

oiifiJiTuOift.dga efnj^flfi8a.ioii™ifTT>1^| L (y™wT-jj?» otoot^j* fi>iwoi»>:;1 
aeem* ; asiHiMjma, <jv us 1 «* to £jua«j;o a: 1 * jiwjuI s isoqqA'Ti '< jj*pti e r 

(Osirrn cir«e^™i<3srm^sMBWins'' (ryonniA <inj>"T<.rnrs , )* > a0|juft<i^'!iioa>5iwtrte 
ffiMat1n>1j&B^rnft — gj^asu m1(&6Ty,TUj£fffiBCisulwrTrjgjj. CT\jjoa*]*uflS 

wlieafmmleKJSHTOHMj.itft'': ' 'erSiofd fusraul^ft jsJ5*rarna>ai1^"lflS& njujufiulrtj 
nfiiOiTicTm'j jrtifeaB&fn*"^,-,*™ fjlrxirru.. m?j3<a"U!rrlrc»:Tj8 , la>Qo njssraroo, 

njosnna). -Hiaa-uasa asatulas cfuaujafflswt luroilftj^ jNUflotD&TCr..? 

"Mmgf ^^^H5SD^t™a3K3fiJelD , f^^ , ' rulsAixii ftaJoaTty. ortJia§lej» hjI&j 
AjwnjidiflTFtjt mOQn A*™rm sxuglrtmij^" n_in'^ft*i>injajf™ u fmajailflvrflrc 
flnsns" rnoej njlraroi nol-sj a.Jib.1 fl<\Jg!g<lIra^ , l■PJ ^ ^5* , Sjjj- oilJrtyjggj 1 ' 

*M<ft<3y» sioj^j. (BUr^jdfctM&ii aioeJlr^ijal^jafflTm (raccjgjBE m1<nft„ 

Ortjao* go*5 njgliAoT ajIgKrtVl.iiSWarjja** wnigs" a<ts ffl6j.fta2i7itfl (uoflialoj 
<fl>s^2j* fl1 5"*s>1. 'gsrtftflajsagajanjaai'V n^trw nJrtSKn^ tTUo*oro» iBjSjI** 
(m@)iioj:>st£j ftmm«B flfldh (Uososlsaslgj. eruo < eft'i asuortlol ^f<iJoe« 
B^l-sj" e^jirs a*1^. , (rv€lJlfioa^i^ , agj/rtt njostBns, gosjraacn rtwmfrra 43 

OArafaniftTici KOflnlcQ'oisofr gfsjorilnjnnjEraomM. moomjufutUBJCflm 
(JJiSradri,, .BTj.TiaaiiKDtwscnssiixmltBsasI ra^a^aaobT UDjn^qajiiirannlinj 

rmagip. $Qoaj3*£^ta ci^gi^ 1 !^ i_^iy manual ra&jg,s1 ng^suftOEmlsj 

tfAs^g^B. fT!SOfltn» gDEWajT*. fflMJTIi ■T-frt[FUffl6>EgJ3a filW jgriiKHmlfl*" 

ftn^a-u5si[ij (Dieim. nkjaajiiijLfgnjrTifft ii_tsn><9fl;y&nffl» (manias aurjswnjoHB 

^syofTHAq ftiu-SJs.n^irtAMWTWo flua.jj^iflnrlm" (T>1^€ry:i\u4}£ircw<H!'V7jafTra. 
flu^ciifcoifis' ojeiloa? slojlnSuviWJomjiiilgjysiwoirtuEis esjmsjis^lnej 
fl>ljfi*0f\j3y> nift«3i33Tt3« . ngismnEbleja njT§1siajfl!iiraVliBS]<plGrarasQi!fl 

an>"ld^^fl finjiTisifim^yn «^) ;j^Ti-;)<!"i us^sKiio ojIglriS iHBOgmjs eiAjm^. 

fUOB irLjflStl rtja 3S3l3»a aO'ij'llSljf^aHiaLOffll^o itifcOSTH. 5)^11*' l(B)a)ai4» . 

i iwdMi gjimlfnlseafli^ mj-OElraOifflfus'laiOo {MEftfjjraaaiioajtw afro 
**frn fiiajrrn, (BiscLtlsvs njsnngtra (jtuTa&i S)fr>^j,a,i?jm1«fi6o bus CDlgj,<T» . 
esraartjaoi iaso|ir>«hl6KTM,m nsKtswt BiwamnT. mjl.aflg.35 in antral g^aoa 
rijnflraratl^" «0tlJmasflMf6yanjr-MfflSoii* S&JiflflAo» mof* rammm cuaajBl. 
iBiBaj<3aio5)iSfl>oa>fit*osn| 1J (BHnmlartjLoiDiRBnfliS flnatjy ifltflwajfl [jjsGsral- 
(Biantoffnta^fTTi^aTU&stej jjejuMJ^sig^p* tulnsMSi i\-Po«i<ft ^w^asiKB)! 
giuejrfhgTfli fuffn njlsns. njlflnji .gattflnu. £D63Bsnn ^osKffinoofitflji 

m;jjiTiTri1'H'iJisl < fcSig : <rt Ww&l . 

imsTonm™ [To^tyuaaj-ffiiTJnn en? raalA-o* 6ijaJd<>jioiinnfflJ iWfflrm ifljnnlft 

Hjislau A,n&j tflVMinEOKHsawT c,tort\iP« 1**33 ^aim. *osmM* xin«jjjh. 

ejasooagailofjisno^ » n-tej rtJiftjonn AaiDflflrasotOstA frusraijflil^leflfnea^ys. 
tsiofli>1a-,iJtnJ!fmt1ajasfra orojaaTAnsis fnsraran, ^e*s ms**fmoji4 era1iraej» 

a ijoonirtja w> oral n_jejasjni nfl)(inlara ojnftcmj)j*«r^. msrrn" n_jejatx4 

iij6ja5isfrna*enit araooo * ■ oriOoa»1 ■ ■ n^flrartOjssi njlglij, '«s*1flomj 
SKua'jT^a! nfljfmr>aernRnlP04o 49Si6roic». ggg; a>fc§ 1 ' mjjoasls, 44 

(grattgiflaHntlnB" n H gjy!Tst ojsiSiJi a-warro'^ ■ "ninths ^,1^7 jiai-iti^m. 
ffliwnSajfra* wnanl'iiS etstObao^^Jionjmaccio? ^ga^ifls lan-.-nuriji't.'ajcuTUHQ 
6>jagjD» fBBanfirii^nJi jaifsajl^fl oAOsrgnajnia (fliugjBSnt <ft-a^.t» **1stoi^ - "'" 
nQjCrei njftenjna. mn$ ij.&JUBorna^"' tl tnntAarLja<&,*n*t}, l¥T»^ : 3;^jJ_,<'lOf^JO , * 
ag^m oj.1613]^. raifurli mslj^ mlfrnanjoca cn'Msn.KYUjlijj,'' isfflsgjg^il 

aujaul reni.T5jrtJs1-o.CQ igwmjejpjvtHfi'sa rtnsaiffvilJtsoniJDOn rejfl>njl6KS 
tgfta qjtflaftj'iBi'oca'l <ijej1(jtp fussiciflTO* HTUjoanJlfljIrasfrw. ^.asfuM! 
Siaaafirn" fruejlajt ^tf^j^flrvXiajf rana^nns mrs-m Ifij-lnHiKilafclral *»»■ 

I9I9||o ASleramiOiTlJ nJJjgj.-no^renft'j reffl>ASt&J fl.'flnr>Bn''ISrj'3j < ' IBHO-gnfl* 

rfljanurtjig^^s'l fruit t t jOithb ug^a s ' n aj ^j» . 3D9(ru.aTJi nn};} lrtlLUi^n-Ktajo 
cncncii njl , ma. n>j?tt!>.TS) jn.-u laa ^iiflj^^^rejicti'.un^gSi returns", 

■■TnifuSoSfijfiHlTjIfljTi mjJaa1*0» £Wjq(Bro)1:d!<™. ruRaj^iil araam 

njinuT fliSonf iflnlralsa njtj^orepo 1 lOaSarXriXQ Trauma, fmaagwi, (ftuoajliM^g 

AKiilfiveJ fivsuo arusiirartYp" .TJo-iisusj 1 ' ctu JdaslAos a Ttfssrvjijj'i W& m ins 

ffUjsdlAnfjrtJrton a*>§o'lB]uni bT"ii;ht& ■TxjHOtnsnJafiJOAiof&i'i^n sarol#smjft 

erans Ircjynfc, "rtjf^ ajcwmlfw ixninn<a>nja nj*aa fijauolflni" onujjftn. nj|y 
anJSfs gstsruift, 1if>) (orascujs. n^aaja^o (iaj6me>:s<TY>'>&j.** n$<™ u gjs 
gjjileit ftjffl^-EoaB'lreflm'*, o^ojlefi **tf3 em* <a># l^jstij* ru^l , njiy, 

(HilflU.TTB . 

cruJofli Ia^b* erufflsoaim s1tuilA<tg»$ mo^p&ftj renij'.iJjIravinsosffj 

TBiMa/ligamB w>smi4o jgjeft [U'Darmtura*. ffloanj&jn*sKB ai^norTCM5o < & , "lrei30ti 
.m^ensliylgg, (TCJoftlAftg ra^gjiBafHiT fwralnjaifffijygOjyDOq m>jflBi» 
euT^latinfta *uhii IdsAOrf. crvJSdjlAtu timcul&s ffm^fflm alfum)* 48 

tajiks i-ul^loannntl , ■nu^ii-j'i.;. | i^v , san^a £-i1 rtvij3JS"i.B.sigi <hjj^* 

ie>ai- , o1aii7ia1ifl*a(iS iTujaitilit,oi jvjiSfltuftjftfiJrtJaaiiafis^" >'»i^t:4T^ian_in ^j , 

JVjfTtlSTlSTrS IlSTnl-SSM*!^. g^TTD A*1<Mt3^ CgejajAg, IBtiflBlnjI ggj 

(Won gDe-i^gw*; fl*^affi(u jj, gssjfn *sloin^5 v (ul^fnjaEUDstni f ngjlaj" 
morass «>'viiBJ*ooli».Tnn(ns@|t. 

IffRftlffiKlSO aTi OJSjfgjmMll'tflSfTn ffl^Oadfl" A3 j tJ Urt) t/»1 fij I] «lft;H»j1.4tB-fl'W . 

on 23 suftoit p$" ibu aaoa svs ru^leiS rrncirp" im>ag-.ir>n rai^-^rvywiiBOrTna *n*T 
«« <ft wl £J3<S]/1 imflfO, ao , ^. , vJ4rn« (til rtj^Bauu Q;ni fT\>j'«[jTiJ<J'tfJ,ifl}(>SI*maV 

ei ruqjmrnlraiaml §y , A3sntoaKf"i.i3&> ' *aajg^ft rai oil aja asms ibho(3iq njpi 

rtjTfJgtfKHKm,. Aflrylnu" Efi^S-J (TV JOE 1 SKBMTJ, iM n. j-ctfla SfUltB S)*3S^HJ>1 

ctu .n j. 1 rtHto a : : v , -. '5 ,.-s 3 fuaij a AturtittiMul fl»<™ , ml rtt > I ;j > "i'U - r J . 
m^AuttliflaAfflijaffiflilEpKjBiilej* iws-njaqjas fiJSnJArulu>7<ip« igraa^iji 
flnmlrt)" mmr.ssjjl isnsnlwn^ . 1$$ ■-ul^lsiejiinslaPDr-ja dn^leigflTead^stiS 

" ■onaoonpoejIfMtimojo^''^* ruj^iirvj^^^irn ijlrisi'i rultiBamsaslifflTa 1 ' 
■ 'fljo^iflnajn EufhOTS a&bn'yttt^lwA? aw mofn^^mt mi) 6>*-,05aft')|y"' 
o^TB njnBreras 1 mt jaal siij^il^jTioliflajna Qj^urat, figjejoajrtSi, ajlrsl^j 
flojaoiiT. iBHifuj-iylaiiarQ^dta 1 ' mrrvAfflaiaw siw ajgse.. iBrao^fifl. ojIcj 46 

' * « qj sal rm^ g£l ^orwMl , .tj £ iK ,, ^jglay , arta, 

fimjoiBlia&i sin/1 raKBisBlflfl jcuBdafflt^ ana tryfljt^ ivjs&n^nraims. 

.xjsm s staA>stAoer% ftnuD^dfcowlgj. fflT^ewo&Teja Ajsm* 6)o>3s«roi3n& 

gorixthcniiiflailiiarfaotju) qjTej w>T -dairuja* ttoJiSdrooKTro" cfltsstnos'' 
e)wogDort < 6ffii nj^ojroi^fli'i iBisa§<ifl*!FiT3v1«fi£o anjft'lflft (urcnTgjetA.o^ 

Hi^^iflTiaiafljruejjnj* rruninntpn areas sva fTtlAuaiaKmjftj. gtQj1in& 
Enni glfiirotT!] Gasman ■ 

ftgjfmlTjo)iiD3aajT fflroag ■-■").» msruUraastSooJe ooj*m« <SiS>1ajj» . hijjosIaoo 
^co njTsarf\jar» *^l*&i (W."».j1*ifS «Jos"lStajJ3Ei[j, , ratsruiS turns ^vl 

«tfj^^s aBgiaoofl. fljT.u^ aj^l^l^dencp-.iia&g^ ^t)«. ajTaji flnasl 
ai-Tini ■ulsl.aa* ruejInwA, wsoja fi^cim'lrust.EMCiaKtaaiaift!. ojlejiS 
* ranuxTy jaaT ' .aejji n<Hssa ^Isl 2j EVAasrisajfTv-" nu* [jr>"t<ij><i am, «1 us*a . 
{DfSiTprtjgj&B iBBfBTUO'Si, fliaMSEEjt" Eifi itgBffiiBrcBgjeirTianJOfliej omatjnfii 
igflojinsvs mgnjlnfl ruTgwrja . rafljftfiHiKB'j&lej.! hih alaj(vu «**n»1o>£j 

frfuTragogjUBa bvaiayDHfilosms. ^^IfBj&iaansaJ/lnsSiiBraiVKTfTt cirytKna , fUSJ 

ffln>ftii1»(t\J, 6>nj)<aonnij» jgsdiJB'baii ig^aiiwMmast^^Bo^.^ifiia&eniw fj^lflft 
oj« inftjIfOt'TvaacffiT gnjisriuitsraoo ™5-.i_hS,&s f™s&a*m . ojlavnn.^^fi^l^ 
jgjSl flirartfnjrtjiBiiraofi^ nmagnijiwoilfn $TLj<jrcn^<fli dJ0frunl3J i oTHa<Mniwfi'n. 
£>3ifl>rm ^jofltyi&jilaS ijol-isian n(m1*cin AglAOu diaai^Q <3n$,ruuSAfij e 

n-ioStnm" nrujgflilAfiin cr\J£i1rUla»a». AJle^AAs" Br..dm^Sflf\>i. anj'nn, , 

ajlejiijha" ^jflt«tJ')» (giqojorta(6fl1anssos*ei! lf T'». *fl<i oj^ej(5*a" *«(T>aa 47 <n |,^la4a^TU3i3« flaoflj.oiraniniiflu* arusio «ixj«ki rulrtjnaJniD-rQa'to'liea. 

fltflTftuorKjafligjg , 

«iflJUPl|iinj", .irajrijii?, lavnag-vrtmmlsKiifii nrujiscT. snailoJ si™™*™ 
■<S)fio'\ irtlgjffp^ ihjO»ri"iL)n, swusratim'l cv^ . it*, (i^TiM-nTTm ilgwi s™ 
«TV»«nL;« njlojral^sms . SKtjl<B«iii& mjj3fl)l<s>B^o«si(Uft matnrnBiflm'njtas 
HJi5trjjBgl<SLl;l5^T!l^T» ffijma rt.Kh1ih.rji-a.ijj1 (rant*, eva&gj,, UlfVHlT^Sia:fl(o 

fi*S*nf>!mg1m jimjliMyKWil. an.so ctayLirTnaft Aslnj ftrtjjs1fu , lgjjo*fl)» 
tr/lgj^m^ ^stm, "ibtoim ruiams oljeh, anssmfffiafS . (Tip™ <\i^1>mj1 

trjl(Tpa«A3ggpTi», njjjnv^o iStwajiBasumihlrvft ernz^& swti. AtHttLilnaiCTTiiigj 

nfljnot fla^uaijflaMi'i (Bra uft cm janl^agLjs^iggj . "liroftjo* gjcru oJffl* 
(wtt^f^ (ngjudnj- ^(n))3t^T alow tthj^s. Odtaj^j, ms^5>ei§" 
VrujaajlACa ggigjs)?* nJo'^fifrairtnTiMfTTj^ilfnlsiiiiTi^ instm :5iit>^j;'><j8t>& 

tmJ3fl}"i*it)o rxUSSB tu1i3^Tji:>siw (p-jaflorayvifini!)'' ngjm/' fiwusnisTTil 
«iM0tsi6iTt-»-i1g£J<i*sr tiuT si *j! 5,1 huT gj. -ulffimi injJ0*lAOo ,B.:>fcL| 

Als^rftfjiSjjjtTn^jAiiwi MDOjo EnJjJiP-ill* gsnBjjtssirtft tflsfflJKtititflrl tnlsms 
efts i-ul^A^I: lej.flfti niiJisfcOilCft 1 " r^flmoSftUiB.-Lll.Tj, tnorufl mlfgenj 

m'VjrtjiftiDairajIrtfl ajfnjlf^i m^rii^ntil^BS ruaiiV:iT3> .-iJiffljlcmaoj trmslfftl 
njsii'i™ u rcvijflBi* wnntn»« ifca^.oj-Egiajwft nucmaumwaHwacsA atus alqop 
Gj^^BscoyT, BAOSrtijj" n_iai*(9stTT/ Aaejuoem" . (7U(W)irn<injAi)aj3fl>lqB)3tst 48 

fTUjOai'liftSffjS OfUSkD uJOSil tul s flpii fln^ynstju't S ")*,iOMbO<DfT>DHi> Slirft d>5 

ftfil « qjT^Krjjp OSH a gftflffliwl fivfiio uJSSfflJlL-eo ' fiTnJ*> A ajj» eaugjn (ftiflflUnji™ 
njanfu^l Aosjlaej 0* unsftfraj nnJaA^aj's <3aJCQ(. A4Ki fTum>ai'» ^s'l 
^.*lcinn»' - yolrAj^fBiart iQuTf;* arc rami rc& fT>"Hml imps'}, a^firioinsifntocjjejwiiTu 
flBo<njrt9jlgjen-j-3&i (rujQd.'SifcOo dDi^dJi jufiSFTi^ ., ffli^ raia¥"njmau"litfl 
aiLfireiBiflAafirts mlaT> fi.TH- j@,§» rjj^tfet^s.mOsxj'ntfl ems &$ruo juasl 
ftj^erw, iT_i^fi*p£gja» *<»ormos1. Hsrojajjoaa^a <e>$nLia*'ffi5 qjrmlaft 
npstcm snug, WBiml&ni rul5l^jS3fl£ <s»$:ijo juosunuaa***. r iB»aj" aim 
ai&aafiidinnftssvs mtjiail mir ^-us1<#,fl6is ^fmlaejAa* oo&ltunrft. <s>^ 
ajdto -uTrmowej igrtninl , ran S3 in* em^ *ca-BjfBoKm g uastfl1.jj a.&<a&*\ 
oj1^raio*^t u igsinjit Afra £(/»J». " * iro J :>*1 ASig gfvtl slojotnaas 
Aatrnofii (3}f!iiSnj!jo<i.3ti<jitTB ai»f™ anJOittT ' mlnnfcgro.o o^oeis nJfffil 

H^ailffliuiiftiiiLi,? flHajtii (ws, flnyBj^) ffiT? v*(t>lra B *i#imtV tp>Oiedto 
Oj'iyioJS'iflolaiflKA <smgj* n^rrpli&a <g ! ra>a<4,isi£)nfl'ga^6jgj Aamemtf OifosmrnasB r 
ei^ nuaoy ^taojIsKiHn alaj6>oi n>i«tJln*n'-'-£ dhwlsrarcnlflej? * ■ 

(tto&rai ci)1ej*ei3>ajl^ enn^ njfl>;>rai"5a{?fflafiai(mn1 amis *3ioi<BOf»ji 
ji^w^^j .u.faldiiiMH-rtKixfl tojmj t3n<&zio*&a'- . RliUlfOTairoliafej ^fassru"u. 1 
say esg <*»^ "H 3J " <ifu J£> u 1*mj£o5 i-uootm' lo>i J$*>wia bu 1 ^^tTT^ . 

•'mTej.Aflyifie' 1 as>^ *ofljj BnJ^roo^nJ^^JalTTla^ , f mjMil*t» 
aajaat^j. 

"^rol CTtP^rC bT*id.[iiam>!S5^ trua a snuofc ims^^al atuaaij^ 
afTMfjjtejOiBslmjHaMin <lrm>«" nfl)|fTr) ,, ml&JA6q>oJTgg nnfejIimiiKaj"} «T 
nJsT i_!Osnsrai, tnlrufB" rr>„uio}.-, njaAsunnlw* nflihinlfsiiotrTT rasr^ 
*afl?^fl;n''l jSenca^a nfljfmciiia.'lrojm"^ uu.mx, oilejifrfigif^^lfLffnaPtfofi^S. 
■'Aaa'}! ml g&gjoiag* ^raojliss jtagjgmlonnl^" ^swTiSfTw aaJoii1*fihai 49 

|gimto6mfln3gilrtj& *jg1aji, goiaT_|$<£agj;>) gogi arfh^nggjan-irgii &-uq§i 
jjjlralaj, *stnj1nniaiml3lJ ngjartjay* ^jTurninnaajjaS" crooj;rt]g"liias3$ a 

Ortjm* di-ajl'^ tMno^wiwIro^ma. rocruejHf5 u , ■awsmoj*, HftjooTasne, 

njod&wrtj: "(tuJoalACn nj^njii nJCtnoiBS n^y«w3k> ^Anruraslsfl niTej 
aryoco tlJ^|^nB■|«Do^6IB , ', (fffflftjlst™ njsl^rtusbiejofflro 1 ' $oat1.-*>& r 

shir ffipsmjlm-" ^aj^ fLuml^iTH. orami" iTOsxmaOcijeiQj (rvauHTi 
flioerro rrvsglmi. nJAiriS raw© oj&1fjjRKs]?lflft iis^iwi, ios^Teo/lsfl 
fiilglma (ndMeiijcfjviamI fryjostfttw* . (TuJoaiIao* nJElaJRwaloS figs 
fflDj oloiiru* flci^ofl tm^ assAiilm)" amotmjadS flnogj^js^jj^. iwotulsfrn 
d9ifli<fl»Aa^gj!>o 22jnn7}1§3srr> u gjnGHixn. ra^ ow&v nugj AggnBam^, 
raiglfflaetiwi^ ffln-iacftiCHjeio njjt™ o»a?^josn> w amorti wiimj mjg^ 
rffwjftgijj e)«5t.aPTso<ijajs>afflffl(Ti» oj^j^". mjjjjihTflsCo (Hfl>^j1iS>S(iai^O|j.r3tin 
fliflfiwffia^) croawtTinjn flryuj. n^.aoaaleigjrm 1 ' rcwojlsfTB gftjc&rtj^airail 

ff\)Joo1b*sig arm nji5ljiMil < Bssmeia)ftTi gu§(/&^Ofljniiae« ^soPmBnnffli 
^jnijfliifiwn ensiorii ^Bfrnlins" n-isliyrcGefira^ aiumm') Bfnaiflanoajijfviaca 
(Bwoulanu (naaiiKT>1;gaKTB4 (nleilencr&em" . fiflsouTfru" wBoilas minis. 

tuna, fUflnn^jojyoas'iS^a smh esMuajraii^ojonB* rt$rx>J20iiJ3fflej $cn3<il 
fUfftfuwiiTtacsiil . 6>t>-haj njl$OJ3fl(TT3 fsffltulsisflilmaa aiU}A<xioo<TSo 
rnlrSftjSftfiiLlgyioemi CTSunJ nammiajoislrtl mlmsnijaaii r. raHu/lA* 
nngjscnjliWa skdi gfitrit&rm crPjsjil^bOo Asn>1*,sra^ u iWbruwrnatatn 
i>ajsT*afiHJfl(rot05 bTkjiTUj'iajm'liarcroi'liEj'Inv'l.aafiTi mj et cm «u 3 $rn v 
'njfalaiftaojm anjsntoiHlnjflfss; eulogy fflftjaagjjae' (i^jOTB" 4bb(u1?07>i 
fijnewmaiaft iQjPtffcrt BistK&Ac* mstsmjttrulari cnlrmj njlggy, emD7aj 

fiLTti israouT saints -so j avIi^i* (ig^crn" Cf\)j3ffilifto> ^ycnjio<ij1deiift(Jii 
sreomtl." 

1916 flsi msflfv am j cross™* nQsnjiwIflfl mcunjgjitmftjljaa (UlfiJiVI 

■Ham. ts*W9laj(TiiSE' J nfljoleonoft^ aiaBimglafl- e«p<fl«5ej». a-qipfl SO 

ajyorfflit^'"' . aflira* iara-.ij,j.il y ^ssb'I. .313*11*9*105 mT^" .9>aaj-&j1i* 

■nam" njggsuwn njis1jj1*-^>si^cTTi^, A^aism^i n^^rjidii^iO^. ih»mj» 
anlA^ 4 m1cu(^,6iT}« ajl§siv|a&» ruaaiflflafflrfl Haiflin u Mm sjeJiSi" 
ftoitistrtnaento'ljjjaaBT , n-i££« n4j-3«ni9oai§rTr>1gj36ifiFh ojn^nfi^. 

wo®), raro^jo m5<eets&jl0£j£& u 1 n-ujocclcfcradHi 1 " ajjosmfisfoj --t-sl^aiaj 
mlg-t. ttiurcmo mTcajtH^ajfinj oilj^jiUivi rtjnrms.TjcTn »i* 'Hy^itJEn'Vfcjo 
■ r^mlgatlaoitmliil^o^' ngjrm^ n jocrara ami Jtaa . nJug)fljrtn1in»Tsu 

0]'l.T}1§ AS-lCTUnSBn-fOOo .0.3 nfll £> Beagle J» idgflO^* J^IHIl'&EKOinSlriKTTJ 

mjjoojt*ta atQcyiifTUl ^uar?i eg 1 aja . 

tml£j. {M&OftgJvl nvjoa1*to (/tlnUynaov OfU««TDpj7C6wi«ioflU|" 

fljn>w>*9>fijpiiag» tDDiDsm^B 51*05115* (jr^sr»S) <i>sflflnr>nnn1fflinimilgj. 

e.mfli2ij) ,J <a,iB nj^lOTfn.i&j.ierai'Lsiejfliratl, anarm 1 ' (bbojIs*^ ru1^m"l.s*i :»;><» 
fnffo^j. ^^^ staniaj,™ goiSftnoauT - p^Jo^™" usm ctuj^h <fl>sns 
shjfui^I, ftlJS(Sifr>aa?J «s«s mjrst_u rgfmlflS cucm" * "an-jo" f^irnejrjmn 
ffli3<iis1ai5iwanm"l, flswuajfii ^j1r>Qjfljn.s>ru <*iffl£} ^nminjac* mn, nrvr«>J.> 
oj*1aurnJ^j-w»"idift;fj naonnti^rjl flBBrtJa^* Tii^rrnnnijaplgai.Tfc <a,sr5a-3j v . 

ejaisiliSS raisins? (ansTOOrtlsi^jfrua aras^j^ri^iftl ojrTti" gnjjgjulidoar} 

stsffisfrra, amnion aj. ov) (33i1ao» fflmrrB (tnsifTn ajlej i^hsj » ' "Siftl!!*" 

bju<sjj. gj^ (TDi»nj. sirij-iBsifmtyl ^55f)s>m (urlg^jlflacno: 

n it, JUrtjlfl rig „ tfTA^raiTajm rt-jajJfflwaiSil^B 

Bra^Kd flism1(i\jfiwfln a™ dhfulm ajsajjT^fii*>3!.'ii4n(cTi«ij»nsiK)«a r li^i™. 51 

aaui, [D*!** nj*1aa rt_nraona ruoGrara^ omariS tf.*fljoT. mjjsjil.&>&i 
iBD^T."flvsi rus^ajljxj saw* i^rBdsaaBl rtJO^Auja (Bimf6rai£i« ru1fUfla1iM.£hrj$jB 

nmgjsrBaaJicmgjj 1 '. ^jn^Aa ojaiszil.wifmaj aV>Emopft ramj^sr^ 1 '. [ft^nejTGJl 
asBj&tm **l=mD c swa^ [ugfaomrat rabYig einatsiiftOGins* nj£KHf1j»s(m 

f\J^*a gCO^flUmlnJlsTaW,,. !8n^'' g>5"J= fUEJ'^Ja ^Sl S>^S 3flTKlflO(BSi> , 

sioj^fa . ai.^asira ojacaKna (Tui<ru3;j!n>« . miolflJOiaoan sraTsflTSHiwrn" 
fljwtoTiaaoofljliSfTB. "(TOJ0iiBl*csnKio'l<iKwft nJoslgjiitwmKaeafl cflxwinnarra 

;'.f>ij a raB*lfTns)1*i(,. rruawofosm a™rfljj.<iJM° ^,-uLetrasmi mi**]- 
e!Siijiapnl<S3K!fl*fl£ m>auJMsrr> sTo/lrc* iaiimlai.^ft ^aowowl.israsaxinp Oft OOlrtl ■foft)}* (.^<W*l£l«Jli3<oroj* siojilejoisiil Hftoj jajTronn1[*«T&i9»m6 J nfljotlsts ryfl.^jaldij. Alarm 

otHsiejejonisn?''. ftnjra6)m>gj1i»(3sj^j aan *mBiifl5m*]fl n B u : 
"aejsejflasmoa CTV*iwslfli& tn-ajn^maasnooiua- 

*>ofij sxuratejs^ tjsHSj 5ftn£a ia stem jstca'titf* 

o^acrnlnVlfTn finjuocjjja 
gieja oiloga™ LTt*al(94s«!?njfcig QjagdA 

dJlomiUnOflimlaja^a 

acnwnj1(tfl ijoolfia^ . * * 
«^noDiBl<&«^ (r/V&affilaj ens »iQ**« i 

omsej oiiae.1 ra.JsoDoiU'S tatlca mlrtKajjjonjjflffl 
trta jfLis^wB^ dA*s« _ 

jfhO'iej, a>oaej sojlrtjorfl SLRiMTileieJsgTnjaQt 1 -' 

njlmil^, MTifU AVflfTij I 5S rti1iD u ■ 

eisHjnjfinieieinjiFl pajofy T s*™ (2> ai^noa a sjniraiBi soasn^atiaaBTt* 

50«hid arsis Bdhp^j-gswriJDSo'lfijfljnftrawafJ ijmrAl. n£>ej« ? 
(TUfttmiaiEsrannoou flrujaalc&oi mlrturuml uism«ra&i nnulajl^ 
eKOn™" ^e^fi^i*", n^msnol rSBnnHoS a«KDjpja aot®aa tfusffSftjIelajl 

nnj-*m jo (iu»in» [ftjmu^KBilrTta fnryfnafli I) 

ujwi nJo^oiunjiiiffvii.iiiotrhlfniO- 
»njnJ!>n_i njTfflauift-cnlralsaa&joEjj 

rrojaoil mlimtus1*9>g« e.vjr.jHflrmfcj'lnti, atugaTtranyiaj, aaiiftrmaKa 
ift,ajTi5ijijanrt"l«>l imssrosKua^letaiKifAorFS gjSKiiG*. * , *'(§cb» thftuwura* 
n^sjftJfi ra^rj nJ , ln<ft<s>SJ0Qfl?l™ rn 9- fltj ftsn| :u1o<9n*!&» m.i^svvJgsJiTra^ 
ft-ilearhWJiofifl rfbtuTacUfaj* oia.^1 <x-io<fK>aal£j . ' ■ agjcm" HButmev* ai^sm 
oy»n»* m>janlAo» n-iejoojojfi njo«P!i(i*rB3oajT™i!it- Bralifltirad aajra 
swmgjloji* (i\JjainlAn» jftSl **a:m mlnm ^gmmioojtiKft ffttflj&jal^j . 
■jOimloitsajjIiBS #an rfotulflroxmrutia ffissFrjI. axn oyjsAraflnlftCifci 
nji&yoiiqua sarao^s* @(agmEH&ai>« tEonoCDa^Sa Gtaj&gy#kY>« , ■al^MiiflfTK&i. enjiDjaangjl : omnia ol| mining ffiirtm *^mi sunn 54 

^■ilcratArta* tt r a_jffltyia(nAfWiiaoij firti^ D^fuaaJAeKiittjasno". n-Oesmoflifljo 
Kififrpsijinn'toji!* «]«AoAgiS3jjj ejacijmr> (^-jai.nmmifTHrfl'iita <uV\ tnaafi 
hs-nm frumejalejltjgg uj<iaaosnja«j(0HJi1a?" iroag-irtw sta^Afiifas-^tni* 
siflvojraifP^^iAfl^ojcoec!? (©njoj, eaflJOj. mniAT, trt^flnldj „ j^ai,lajj» 

n^fitjof^ nAtusamnlfle-r^g^s rumj^Wiltol igyoruismiwfiS fljraacu&$£i£l 
(gyoruifiniafliUJOoijIiiijB (ti1ejnjT<ti yijflffc. KOfnT njyxifruriaj-.i nrOsnfiej„ 
■siimas1ejs>aios)595t aiSivi'iG-isaul. w»sjj mffl()st& (TUimi'-'.iraortiflMJi'liEfc 
dioej'ifTpjiaji.'iiftigjU, n.ji&^jaboejioTg'' o*fl>gWRnnpej moaajanworassi'lrB^rrn 
■Oi^y]<*«>0TO^D)s ml&J mjfolimonJAfTSfliaajilJiiiiatTr^rm^. (Bratuii igryondiSrr? 

■iffiitivjffiafrjlBnre^aiaai; lfltsi"f(S(TT> j , oAjfisstso^s woinrosurao^o .fln>;giij3futsmn& 

MiTn^ijBfo isfij3^3iem(i ajocnnfBj2!?S4iiirj7. guiasjus srat/aai dabomyBrcnliiSJ 
avi.jsnj* Jintrs^jMftji n.iej (TSi^Ai^'ip-jaissil fnltjnjful. \gnjonn k 'iBSfriAe3 w 

crue_noroitrn<*ai3jn-i£*ti mlg^a^. (jtjskj juTpJii jumlejTtro .%jf>^^" "ra* 
aej jsaolmlgjisrn ■ finals menaca o,asj(j3j) (TUfliltjgEiinsJsej* oimfi^ 

flra&OJ10«fc"l OArt>^Jim1(!fl ^"PGMTCW 'ra-TLja ^1 fljlS^3 (JPlOW (TV JO*! 

fniDO'jjmiKranD Mrasrotalessssmq Knogjnjidil^sfttTraiirTni, (Siangan* 
ffuqa&OB KyajiSt3mn<a>fna(ni1 fiUBnlaJJs^Jssn* ££(^£'3J5 , 1 ,j &£<t t>, 1 §^ . ^raj 
fru^GoabumpTisif^o fln^iuaftj njaojl rancgaorarailFicflnaaiiSl tno>^'"KUijj;3rpa 
ijTgjiS (^mlSKi^jtfc-lej* flniojnfie (mtjijifijfliHe msjnnlsjl onrmj fflools^g 
sraioj' tionnl a/uo al^&pnj jswrnfirj" fl(Mi"uwmB} JftjtiqpAiajie flHituiJBJE(jj u 
(no J fsofln1*EWDj | Jis i»ij^3>« scra^fluoai''] aaQAajs pj»jisjnm fliBojmjf] <mml 
** njrmj ouuraftjSinFnT/' raraa^nninrarir'n Qfusmlflsruq-iU" gsraow-n^frn^. 55 

OgBJA iwit.'rxjoiuli.fljarnjis&s^iSjSB mt.'s'lnjlaiMtrvssoJMj'.^aiLJi'ifirTK™ *>t>T» 
eijja^s (jyjl m1ej<s>sg>Tjil&;&iDnJ03('nj.J9<i l '}riwiiiaij« rai1iuihfl_iaan-M)ai<±flftrru 

rats*Tj5«>BaBffO^Tflj'*' <rdfc,-ajjief»l*i[iil(> irYjaijimajiytigjskaiBtai-. mj 1 »™ ,, *aa 
itn?«p». - !jj»rt,my v era t/)g,njnMfirfHi.i;fnjfin dros^^s rtujsai* njajlaj, als 

^ms *a'-n*in3B(s;>g« «BO||Tnn i^ajlQj i"ig}:ma*rs> LJ ^maVu 11 , srmoiB.3y>» 

«iajBU3g , "aHin"l!Hl mjJamT nnl<m<us'l<fi>e>a rraoanjl,^. jjfcfMb'tftfi'lmnjii , 
■j^dM*. jij.jiiiil.asaennlj^j'Hsfin'" aransilroaojinel ajf>T^j ^fjtlAOa, nj*sji 
(jml'offll ;a> jlArSl jj t : ,ji|.-' . ns-rr r>:>> .J :i J iffllBi 1<(S J i&qtnAi -LJdKKU>^l>3WQ 

<tejiBiag(jiit1 wuuftaMi nam. fliji-im&cflfljia UiJ^fT^l^y QfliWgiStt'l^Sii 
fVi* ^ 3 tJiulfifi53ariJlftu:ijA«}«ffl.N& < tp«rmaw5Hi»"' - rtfl)nnTi|fef3» iMja^jiftj, 

jutw^ jttam^t.tiaa dutsru. .uiltMfi&ai^u ere! ruro^roarixA ^jpnJL*mii*s 

Tnlfcj. igTOfpTmisiS asm, sinjii^jsr* m^ruoff^fuBlgj. gjKja**ni eoa*M 

"ff.ejwaggijiT eaftyarutw^nngj; is^-marawtaca *» <am .&»«&& 

rratrcfcoffc, [taoaa«i"Jia*, agO-iTDjHii&Oe, oj(l.Btuioiiira^D, scnjccplflsi HKjsma 
(m'\aaioT*'» ^(TtilTiaiH&s tari^.ija fiJootois jffya-iisrnnsnsQ tna im^tfltl^ 
dj.aenwml^" njjais" n\j i,i^'lu5,c^. ■jryaajlrri <toejQa'OgflJrai'li9& ^-KTQ^OiT 
*Mjno r flAnia>sm*iiT.ifcj £HKi£U9g1&g1«j> BOG mDgsajarKBBplej* qjtfi 
^.aejKiH^ifll igaftjnriijai^SrtEonwHj <naaif? (j;_i^<j9«>niiflflwi qa^s vSUar^ui 
em^^JSffllw minafTiemnil^pl inja^flofnlgjl nrtiiiB)1a>nfi i3B«g;ina ^sTftl 
Aftamj1.a9i«Ks. i^ryafiiaerrtffliQs HM&t/NBnwmiBtnjnolapas mjjsmlftgms 56 

■ '.^\joijiis™i4 goaileiS njflnrafljftnfrrjiw'itirj (tdnjflnflnTn g>nj1s6 ffujflB* 
a-cHails" am (u* (BT^gizh&i sosrwaaairama o^ms,, iBB^jift organs mjejaj* 
fiB3i53» ftv aa &mn J wiaejl AAi flussajo.'s anSlffl raigj^msfUi (TUfEffl$£sm 
fT^HTunTKBi » stsi ujra^uBOEj"! <9> a » rm$ OBflra .tw li^jfiref* (BTfiniil roisum gou 
IgfljIenBJ ruaejlgj njmo n(j)mi>„ rantf5i3s>n-,qD' r 'ira' - liS«j(,nTj sgtija^Ei«Tni4 aarolig^ 
rt>1iyflim"lBH& ftSBim') njejagjfl«f« ^§5^5**00)15* grufps aims rt^j-s< 
■Stcqtr iBBnjTOSs fnsnjaT*>a t <TujeaaiGW3g» n-ilslgjuagg'T QfliS rara?i..|rtr>J:j*5o 

•iTfjg» siAosnq (T^iiOwmldl aims ^-isiifliofSJn ruej uj^^oranrmlitil >,rvt1nFtTs^j 
5fl©Aooi, ^seiaF^m i^asem giajisftrarot raiEufcnvmfnnlfB rpn. frvmjasl 
Aa-3ai« ftajig;*' ngjflrr.asiV orange, fcyrryarLnflflrTr>S5g''. 

static^ *1sffT)l(!!ffr> aej^iyost/swog'iflej :ryg<Bo«j» isanS^es oJwJgjAo 

ajidnKni'Wscm 0aajTnjunj^«5*«aft <fl>si?ft skmjjU&iu jd^ (gal 35161s icf^a^ffimm 

a<Bn$£flJtni"|nfi n-fl^yioeJigEg fU^Hirtmtiir™ nJD^tSaj^errtj njyumiosiait 
(TUJDfljTiwlisjnjslAft! ^2j*ofl» ia»nj&jn_i1#afnr>^. "gj^dtoflssm* snr> 
rruqrjiVBradnjKBBiDiTi^njtroi, uxnmavtB .leneitftrm, 3oiyli3<s=. Bligjaiga'ina, 
A^«*nj-*ejfir5», frojsmija.inMo, imanjt.ra^aa.gra&ajO'Rigj , s^^jjinrmT. 

nyum" iw^fltjyaos $z>mfi> $ib*\<3i ©n-ilAgaaa/l raMifl Ajralniwrunjnoilw 
gfl-PfunmejinftHRa^lflS mflkufcoctoiisdnlifta. n-iatjBpinjlgjeiAOfnslmf^a™. 
ggn m$<u*ioil!t* trying nsKMifiir^s«tT>Bi!!i&TiB? aimQjiwiaiS)'!^ fTUifcfijaao 

rtBB130»i&B. SftjlBHi&fffll g}i3 S^iflaj,\ajri'Vii(I!>'l.Tl$ mlflttjt» otp'itftism*, 

ranHjjji3(a» B^lausrnpjjffijlnfl sfl^Ta^n/iT^liift ^^rcisoejoioflon otum 

Anient s/l.ltf gnaa'ltfflJi&nfcOW&i^ fn> u g}(n>1jBfeJ» n$&s nJ JUBW Pjvjjg (/sra1«*5GLi> 

■ a*4an1*ag^j. SA^mejlpm [ut&aul^ul^j rji«y(fra'lt,'i.Dfia ; ;THi , li*l<9&<ro ijri 

emnraTlroiwai'l (nlAnrii'lajmasrB 1 '; «fiaiHisif»Vo grmnsil^a-) onijujatrNmlrtaa 
itavemi s™mgj AiftjHdosns* 1 : mssg^KftOar^ 1 ' HarjrhTryjjajrrufisigaiuiaAflHa 
a(ai n lgj. ffifrLJAWia rmfnlisa wwslsicafns aimaKTrjitflt rtnanajflsaca fruioasl 
rtft'iflaruslAOo anjsrs ei'mg'Kyst.fl.a.jTitnftj'l^j. rannflfUBKn mejooiogsanfti 57 

t/viainMSTO^nEitfiojni". rai^ej* raunlis'lraS nsuj'l.y. fulrm , T^ L ' OTjjaultfbCa 

WTfiTJnlt.lhnMVii IB»*1*yO!WiS30e^» fljIrtWfllJBaCn/l lin0nil^<t33L^1aBI6>5 

'ffi^alwa^u 'rami* 1 " ^(Simrni^ frujsiLl*>wi rru-conjldjafnii i asnns>" 

mga^a i(jjoQt«snuiami'l'ii)ifn>1<ti1ifl«ism» nfljrmaarra 1 ' frujamlAgps raftariiOo. 

(w^M^iaaa'T £55ffll^^nn.2^! , ' «n>, g?, joiHusimdBCienja^jo. gjffi" 'obto* anwiisS 
gjsstsft5olnJ^ iftgraffTnajn mJCKtu&flaasnso 1 <ig)m} BoJoajiswiilrrainmffiet-aCQJl 
mjj3di1*v>j iB»fiT i ijo[n;fflfi,|5finfiiml«TiMKTitDici«nB u . "asTBOrtafjaftflgjiminl 
rfta» eaflnMa^5fLiit3Wi1*aij flriEBlaj} fiYDai^ennrefTisggigj aiTatraoijIgj run 
aH»cnaaji1ftj:o^a . tniisfiJB^itirtft'iflflnj^ ajs^ajuftj qajnunja ruaira (njsi 
n-^sfr; n rsffl« .^fffi1n>"l<B«™ . srt>^T)lJalga^) ^ leJ^enJ l, (oljj^ wnfomimjoai'i 
t><an) a.nTKfna siojK!trrTi^''.ffliB^ u *<BB'iajaaflio2jartjffm» ^&jitMif»agja, raramnl 
ftviflft leanSiWlciEj ranofljflKto&i 'aw <&!w5rvj[0rij:0iafi»1(0l<i»'aflrifl3i'lfi)rfln 
asa-jlm^* <ft>bTe^4Q°=-S>- uMfttit^yKsaglffliimlfrYa,, fuTflnftml eialgj 
omisia rruonniartij^ffilarEocffi ^Ltjauf.xtiroi'isififco nj^anjarai flrwanEKT)^. srb 
calm! d^fljflfflslflFJ (jT_(rrort! itaacmonlartn cuaejaaasl 1 gp*Aoa(B9^j3<66nJ« 
@5ntOJ4iflfi!>. nj1fTT>1s' J osl(fl f *aCo«aiifK3<iimJ5) L ' 6njaii>4^^rtn1(BJlfiieJ 
UJSupll^jn^ciitnn;,, gsn5Jift.(TT> B*J*asn» u . fflTOOS1[S>Sirni Lfi'lj^ 

eisrai&fliojf* , wrafmlofA^i wBnyftil&.r.iiim* '^'^aafra^amsmaiaaij'irorflTa* 

emragrarai'lisiej osa]1a<Bfti^2)65r j 5Ti3J oflfi <s>oeu:3I£> u Hr^snjejl mlej 
iw''*!^™ raBrvnlofRjanjaalawstoi oujaffil fnirtBnjelASi@ gjgg cugjaflin 
auai-nD" sldJAafln mayn't £jg.usnr>» . roronnliCninjifflS fln\nflj>j6iw» «jo» u pj© 

ejtrt>S5H@aaoj1(ti'i,ftamBBaja nmEganjaeiej (njg«W <Hia&jiaraiT^ ^ej^jgj 
m1o)i1<3? ej1majQg5oai1fls1ii«mf> njafTumanjIaxflouKJBairto^OWSflmaiaofltl 

ffifflaovlmTjMcm osiadtaiaySiJSiOTR djChna&loj cfialtfsrmn.KinaBm 1 ', m\> 5fl 

gswflcmnsira « li-iaslemdE&ftiSa&agGj aadroo [TVnjjSSTragaaB WF>1™cQ<iga§ 

frvj^AqeeiinRSioiiiifirm nsrogg frvnl^raiTj ojgewii&fioeji duOo^amelcuronTu, 
go^^itismlfflfiSo ga^Lraifflnlno (i.fjrehan?' fflnjujCTueiitnui gsnsa<fl*'l ™?ranB>ritrj 
«a(iu^snansi(5jni^a5j(iis. giajilflcnaji* e&raj rarflatruoffiiotiiTl^oftTj'' wntna'xtQflt 

iMtcmri'lii.fmT^j. at rib ivjnisaia-HicLjrtuiKOi. mjfinfdSfitDrit ajnfllauMmt oaism 

etAi}&tf njfOatrp rai&f*fl"Um'[E;oai." s s>ft|CTB, «nltB>«raffl gBays^(ii»;>S &5l 
anoiUTi" uniwoBOifl '191s mil »<ruon_ira ana cju^ma^; ' riflings ainflotfiQftjjB'wiTigs 

ra*sKtl5a»^^I1fl , * ssoisajstflK'ni rtjfl-ajvnmjjj 1 '. • ■ tig-Tro" wraatlsm) nruairrto'jjj . 
1 * nfljflJVa^cKiDa ;ntft3i'« ojeltfftloroqj/i. foT^dtoToKTi^* ejjMjjajoiifiiQGKai 
ulnjifc^Bsm^ai .^j--iBflmj;5j*&lojlsn2Jsti6>3srfi!)tft a>o:lSEi n - |s * IEI 6y 0;l m S 
nuTitil #,oap<£h i=?ui9.>. ' * «>tj> crii , Tvi l is^a'j9j^aHjHrDlffHtfTnftj<ft wfono'iafinj 

njiiarj lg*^-m^ll(nJ^e>|*^ i Pl«^)^tl9 , ' (W^ns!- tussles ^cm ley. nrVUfAji(w&'>[ri6 
fnlrm" sin u^ "1^115 i>j$T m DSmajroi,. . iBn^ojj,* ijnrtfi1„<njai' n tatrt>Ttimi 

aviate Be^(^^fi1Jl™^rt^.lft■ , 1 rfujcrailAcs o-ty&ii*iii&.i>»(TTu; ■ -niil, frugal u 

«TiniSQj1iii aaoViMQ.i>e™B3^@ K . ^n*- aruflcneirt.js.amirBa. ■ is™.". flm-uilsinSi* 

^iaj-jij:- ;ra, 1 ? urasougli j.i;' rfXJi, - . i- n i . liwfim >.,,'■ -tot ^un r= irz'.n") 
njasfinag lei* roni^uiaijrjglsj. 4 fr'jarjjoB&J sruaujldisa . njflisaujtlej^ 
|^ 1 l!lol1Jlla^a^Px.h^.■^^| <, c Ti>ei«arti.iaos unjanomisis Aaeo^^maittt^ fflfiifyrrn^ 

(Dilmiooi -M.i*r£"l;UJogj ewi3fu» f*V()Tfll£j;jE y ? ggtwa^rrt T-KTajicrrnjfBsrV- 
fflisai^tM" cryjsal Jb^*is itQnJst : "gtr»a'><fl>6>a "vjiv1ejT'^' i » c(m 3B |1J 

analou ranli^ygjuwiiieis AiwtilT.jro&TtiesiDiiB gsgtisl^jogsjria ofu^jswj 59 

oJlggajftS oi*l§l^ rt il.^al^ar™, ivjfmljflSKt onroajltWeiciatfliUlO 
fnji fn) m 1 saflta jflsntn to™ ■ rr\j»fn. eml gj e^^ena' in 1 ) ^saonroi 1 mlsaalBfli 

"ujofE7*po aaJDQTaj. "■flrajstg A50, 6Wi'T>jsnj1g1'iiej rxjiW]aixm<EJflj« 

ainj 1 ' bsi3 sffidsg^ t to sJi^sg » T.Jotfira<> n^)""*" rusrnnssui 'snuiTca/l^j 

"In the beginning was the word. 
The word was with God," 

SH3m>3^[B;«J"l (fi'T IW CTTS : (Uajntn 61SV3 njMm?*l KH fnt t gD 1 !) tlX/lSHJIWnJrtd 

aajaa<™* jmssjfnJigj aw mjTauaM>air>'i- laqsouliiMtfrnrrra* waafsaonjj'SB 
igwnosnjaTjGiiiji3<e«g6t5 ^paatiDrajfigStnTiTTj as^adi g)^ cn»s1rt)<E0CQ? 
ejg1flj>fli*'3*l n-jnSioJijiimijsscsnjmjfliaoalmiflra .agro***. eoobotDfliiUBj 

BssiTiJsifiJlgTpej ■¥%s1(iiajoA^, aj^oft^onrl.flsotTS mj3tu,jffiP£jm?4* oruaA 

ml-o-ijam*. lI^I3<&a^eJ2!2> t, aJlej la^rtMrnpningtS (njie.'o*m«5i3Ca6tAOflrn. 
fn'liicrynu^ s>*n*t is* niilnja&sig aimn_i»1njiftiwB>ffJ* m^flwonS ^ail.gj'T 
rawing. <aiS;ijiT>^>'is susiia^ij^vjmjjtnesBglraft rtnltQifflimsnircn AsmEBfiino" 
flrauj"loaUni.i p l«9asara'» (y^ui'loj'lfsjrmi. SD^Ams"' um^FiflrtLjain n^o^© 
iQf$tffi0tR9e&, «toglai;am»ttA oilejdhsipnjlgg (i^timl oolnnjrajofi otjjosI 

p££ffi?". (ifl^pjafflimTsmofliff «urolo<»o(ju'l(Ba6rn*i<Erm^» mgjraVlRwi hqsja 
SRpofiff, njrttlfMfflowt^ , a*^ cuoijrijiejriin imnmAaotftrjEg A>1sAefmoj«k!0 
iTOGJHewn ftoj^.. ngsirfln Ojaaama i»wi,s„ grvj*ra1aj®" oramAiMttflii 1 '. 
^jliiJDif* aajjonlflnrtEgti ngoxmos n_K>fill^lfl^^s»Tls v .* , n|cm" tmjos1ifl*os 60 

cfXiSOtuliftotB ml^ftjerDD 

lKlJS5aifnJnI(5lIa^™ l, sroru team") ats» ^rysj.iflibrTptS as^io;™ 1 " 

<&.£• wsktti ghHjml^jj [tujsmI n»1 Biajsl [ftOo ior) ij£i< inn rami <ii suaru/t 
**"i fTT, i r f^ rt oObPK*ga{B)l tg>j3/iiE6rni?nm3 wotulf^fflKp/lflA go-isar* aq© 
rtn ijtj ;xi1 d*.stg [n^a^aici^l snjgOfjoorponj-oatjnv^ aouaiLo.jfficuMiliiHnniifnpuigp'' 
(^1oj1a,\auj1i5Ds fn>jgdil < sjgoiB)1:aiaT>^. aoja- iuii>s,imjiiKBDO"i wltSHonrv 
■ast^twoj Af^e-i!} ftcr>ffl5t3o**g5ia@ ratn<vrf>oufr» (Tutl3'vJ n ldHi^a.r!alOM» , ' o?;j-39tjjT 
^.rsro cnT.^njsmiDnnlftfTJrt fjcwujo, "laical rulijrYJAW&i ^Ospojs 

maneis .Tiiiinrailda^fljnB Ai-am,^ snetnm. ■^njioS o^amsjiHiaMflfjiiHaggj 
b>Aoift}fl;ati3><j iss^QaManJAfiniiamilionnTiiftnTigjaigj. jTOfln'lQjgy f/fwn«imjtg 
ro^Grol^jntagi'itedcrogQRnfhnn (tjji<s«i AviuKtWi ttjtKpqsn>ji,ii*a( i ij , = 

m1^nj«m> n^jftrtltufliawTMij. afUa^nito :tfft#jiu'liO«stTj t^rtiKriuiiHW 
iio^aai flpofu&otngp ifljrm njaacifliir ror^ajsaoi'"! tu«rrt.'i1.n- a nn. 

siymasiSGiTf^ OiftOnJfiplowataT^fl m'lrrfta j.w^raatri'il rt j .■^■nrKjflau hijJj t g<A^ 

EfflUi;MfT:3nJ1B>-1>» GtaJfg/ tffaltJ rUMm^3<f/>^*TJf"T.-flT^7i'lUS fntiTB* 

iSHognn* j)>i'ft1ifi#ir]m r (jjTyrvVsesraiirttiiifli'YTj'j t^i.f.suioTntn'tojifTjanif 
^ju.i,.irt 5rft:T uaja^juJoauo, nrujlifhfol^jgi 1 ' tu;i!,s, ai^nQflrrpHO.Ulfi* 
Ol1rtt>M*-jTmifiji^35(, ofu jaajlrailimojslifcce .aj-.iii'lcstfiosmlriainw. .au^I 
cajnm*ii *stj*P] i/sj^^jjiw^ifHasriiJa airfrtasvyu-ujan.-SiHe^ ^ruoai/is ^ii^j'iuj.- 
ojej g-^ofiOMD^o jjasrwrn}" nHMagnflo iiJoovfn». it* 1*315 CKMD&Ctt-UfctH** 

TBjjaal iuossija^b itnafflfijgbas i^igjlwfli enrc^wjaisin fTDJlAral^ei^oj). ei 

■^B&iiwaa , QuUftlaj'insKrri BTjiua^inTLuftmlrt* igrija. j if> 1 >sfn& < fl»£ ra&iftynii 

rawr4tfHFfg;?gi n^)"m ■•utxitumm iHBngnfp, mTiajo q_i^"Iuw<b«>^ttt£. ■ L ^mi'l 
■j)l^T.'.ji rru'3jflji'iih£l[\it ggfi ainminA, grtM*'safiWffljBo» m<i*.3tfnfc» i^iail 

cioSiO'injo iEonB^yit^aujhfliaJKj'-' g>*j iyjTicu." i*®™" st^yoi^wvifl 

i\JOO"l (TUJISflil rtftli-^rt.^'lAGj ftJfeJ(Jo.h5f» gOTOJUl^tl^mfin ffll^OrfiflTriJ. 

t^lt&fW 1 *' , inatrtilwi&o mfyaya&at a^aioioaj* 1 &aiigf~te&ttt&vs leaA^ftt 
to,., -■Bijjg" Jv3<&.^iiiifa1 .-i4"fH*ao<*«1 aejo*i«jim J SonTigj'laBffi 1 ' (S^ftjaiaau 
«n.i.'-«u^fle'ryfwii:ait''}rtji<rt} fruilflrhlea* t^ru^Bnis^". ftTStftianmtft (i$cn» 
itwtg^j=Tift u fliflnjsftiau*, truliat-ioj^" n^mnua&lresrrra <HK9<ia,(inisra>'teri4o 

fasanw 2€TT,ajt1aJofl4 ad» t-mji#h mj° fflBrorualgjOahagaswrr} ftjianJ 

<jy/ifi£hittrig» £Lj&mn-i,L:uB>3g* ra * il ^jl ^ft" . s-uaaniMH.miiwktf tu rubral 
Hi3^f4 fl j [ j 1 iKLnao , 3i)« 7t1 fi4it»'pnTj < OwOo#a" &j*^ai3*nfIDV^o njgf p *■■■) * 13" £Ku 

Oajl^jlig^jjj", , a:ii»wvsjra^ijin!!tD'»jiJEijraiTcflasra (TujffailiBtfle <i;uaa 

Uj3fT> nrloirartJlflnisJuft irs)'l££i!i''5Ej1.t>jjaJi& »r3ij.lJ» . <$"! q(6*iflt"l -tt.tu „ Jilftja 
0\LT Tren'fc , :j\ ll'DiielA^, SUSflj'tU r^STT WLf-, ..-LjtVJ^e.l^.'aflSft^Jo, (WltJUSiJ 

ejglriXMiioarT gruaoWlflaAflBjasim (ijTOUiith't*! . t ■ , Ht9t.1b>aJl>B■'^JSW!fl^> , 

■tCTyitfifMflWjn-^fJwQtiru** 'tn-rsamraftJlejomia* 'afiisonainwa.* 0001*1 

ruej<|&* gj.nr* ejpe^nsigjfn) oia^g,,, 'm^rjjaiTnmjafcmmj^, T frujaalA 62 

CTtJaflil rtnlffifu^A^ea fcy«n_iTu bubbI^S rnlrasuuri cufrtBoBWisno- nm j3«1 tm1^|rus1di]g|o aA,ra@<5i»lstaj nfilco^aglRffl m>»suj3enjej n swhoarn* (TU« n £Jsm5 
snjej.s"na.tjf,Tr5» oilruluu fa-t/Ksraglral eiPsBjirtjfSflira)l(B*l^gg otngsm-Oo 
s^BvOsn^* trf'utwl aulas? oilg^Hn'f>j<t)CitrTi" moay<3<Tvi*r;;i<&'\jo jD^vrtjirruo 
saw aj, . ai's^qjt. <TLi,(ia.-o^aiisa£ (« i>6t^ rrt>.j;iij»en g„ nfliiMs^ejoj.. 

flnJrtrl"Jvr5E l JS^S^le^[l^ ,, rtjffnuigiafnjfln-ii fl^rtrtaftwlsji wri'l^j ffl&ne ggnfflli-ifj 
rorasara. «^<Men6A£S3C»jl 8srcfi1fljjajfT\A£u?.e>£ aram'Siml^s' ailoiK'a* 

(ulcu1<e»sijjJ5ltB.nTi moatA ovqisowij* gOTtrashTiyormonag" ram*; sIojA 
,T.jdftnWCii)0(o;sis rai^dos <BroaJral J 3r&cfl5Knae^H<ll.gsr[i^ , ', ojursfiflnwliia [rug^nr^ 

*60t,oiw*«'1 m&oiAe^snsoaifT . im rural rai ^LEunnhji ^^flungjiiaaw 
otbiIajJ eidBbflg-idjAiiH. J 035 jsJlti*na(B3fTL-ign3iTsiej a. onm* tna^lrai {1856 63 

6fe*l-owfia <Bft:ii^inYj*.iTKwa!i1nBJii. o;Utnj*™i i^itflBi.-ijIaffl i^df* ff>MDJ(i 
fstsiffiaTJomOrajfl? ^Tvn.^■M[wl«3l^^;J6l&sK^6TEl , ' njloiaij.oflV» cns'Sncn'lciin^ 4 *. 

£J= 191% eTXJOej** fJnjTUO Trail arTl&l . gJIOllflllSMllldl <l >1i^l3ilJ[4ajB«(B 

ggiDtmfl>ui;^oniaj, moi ra „ * 1 .oj 1 mi ;tb. gfUrtn.Tjls^QSjoaini^mijoQOD 
fWrnaBMrrtf^ &>aw* a gflffl flnjaea/1 ^afl>«TVi_|gg'i'"Li*l5'lfl& moncnjl^j" 
(ftffiBnuggl (ooa.ffi.T-i^<aagD3v?ag)fr>o iYjaotM&joojIflsJ fn)a<TV<g, nv njol 

erisaal ffiaJmjtffUpTtjQjliol assiBltfiai'flHfl'l. ftsirt <r>atw maglrtSiwmti.fifr 
flftj-KrenDao/l ara^ fwaot/igeui ruinsa-iT^ mgowT. isjmjh5kt> mount 
iffBsuftomaanT unci 1 <4fr», 

ioaaifl ,TJlnjQan» <fe* , 'ttes«fcsqifi gonaamj"!. n(j)cmaitfJ o-TJBafiUmfff&lfij* 
mjfntiatnjfflratlfejiiiasiw mfixiii easul (jgma mlyajwliu Atflsroim'lro^nTuSitl 
man* <Bit>agnj>» njlojonn 9lTj(Tti= flnswm njl^njlglmwal u^ij^aam 
fljml^l @u^T r>«i!B3(T>» amssm,, ^nv a^ti! njo^aijfiaiii an^ 4^uj 
tulisnv Bt*Hjnrijnjj'|-jjj g,s(tfe1. mjjoml ra>"lraiiJS'><*tf£&jaoT: n<u>'oa[flffla 
mlsoigni'onjiasis **i5agT/is>i5rat (^^I^GfflfinjsflmsviiaTia^no^jSTSoaijI > 
ggT)*aifT>aoa'RB'lrt>*3fl roicnl,** ucK»f»^» u»1rrti,jrai j* m^<*aiiTta ajflaj^rtra 
ftlitfl Amwioama rtnajjaewnjAstl^j ndiro, imtd^rtii* ftjljija^l ijIrtiiTW. 

rijstfcjBaecilirnrTu, tj-ujem m^t/oarfl astsnUta rrg-i^uraiasHJl^^ofn flAasln, [o 

rfujanT fij.lffv^nuslAaea is^^lnnoiasHi s^q-n mansanasm-kjigg. rrtaanaisi^ 

oj-©^ wtyjio<i&>'0'no<&'i«>£<rr> m)ja*>*no .si^ fsmjiaTiaafnJnti lessi? mxitiraP 
fin-^rS-y , fry JlastuT^j . m rifnp .wjkb lisiiri&ra &j ,mj sni sjhtm struigleronQiftsrTe 
wo, ajfrua:u1ni-m i/slnMiCTWODl raHiiLmAralgj. a^h h§.wusl(r)Oif> iruo»q^3 

• 
(tujasl nnl rajrusl ifiiGg UTOiaaagj^iEg" ftj3*c"rvjf»nji3)&(B.'1.33flfB <unn J 

033nj» ni3*ifTi.i4(iiaraE»<B« SiAasrija -oaa»1 . nna^^rai n-i'S^aijajT alajtru* 
(Wj-gpToavlcsS la^flfll^rfio a%fls<jiTsn*i msrDjjjnOTgKiJaj" osiswgrtii* foofit^ouo 
f?3fB L ' snii^ejafT^^ftji^Bsm^ sug^i gnjitioolgj. jg^'irm'' iTiosno .^m^ 
trojomTjibjSis ^1a»y»1rtMj™« aruc™mmj<*najaraT:^4maj>1f!5rcftl<nta r Olfijltt* 64 

■^3 :iw*\ iJral nrco:-si^,[^niraiT. aa3Ja:^aif^acTVEnmln& oj^r.! grrrxm s^anl 

amiraaejiBra'' *ra<gjaaro.iarL , l<ff,o»*a M sinjmj* 1 ®fn>2.tz<a> fl^jsinMnafi^ 
nvjr%snjZDA&1 ttaoonn "(Sflruojos'iOiirnrtB ima^m-^. <o,cjirt1- muaal rcnlfl* 

aanOffti <03<rc<r\_j.iiKiiauifljra)'ln9 LJ gjrufloa.air'Tis&otf. ifnj«rfii1is)«oflm" 3915 tut}; 
culms- oj^snBn ^wl$^L^^■^iS^f^_|S(^n^!2^ l;, a^c™'' esiamA^H" (gjooiism (uit>cpj"> 
ejaosT, einjjinfll* HlfuliaiiOT!i)1ifli''i n.ij;;j;i ■TyriuGSK'lMSsij T^fll^ 
rgy nJiflVfl <9iti*w u A*3-iro>nfT?a da)1 , nyicuonrt* AsOgj flnnBimTGtcBKijn 
uan3i3nj1'SiorfK»6i@DS'« gfl^u.Ma'ljjj", ^nanalnimln'l^ ?(jji1nioiiOi3iJ)smas" 

arTusmnl. igBUgftfia <^1 ojIfljouLslraasamas 1 ' g^lesnrhynal suaal^j. 
fruj^ffil fffiTnnftjsliaigaiflt&Mi (j^l (flfism-St/xutoi" njnaiWffiS ajpawjijHBidto 
ranBl&jga "ij-ifcffliswEt nuluiacKtai ^l^rt>^^llfl>:}^^<^J^,...' , rmjfiT' a[$:]<B>a 
stajufcp nj,j3flJj3fT>1draift.(E)asna etajqgjgj" . flroqjjarirvjartTiEi'liiJi orjlfm" 
ttirwrawm aflaratn-ag^omj uOiflii» itaqT)* ruoTdJafimbiijiofn} flngril gogwl 

gn)1 eflntOfeMUS* o^rro^n «n|nfl> tYiltiagt/a t/i j in»^iffF3> QlTjfW>« 

&uwiej, Bflfl fiJ^JdS au^alflj afDiara1^j L <Biso|5n.i>» ^1 mowjauswiairn) 

' * iswetw ^plmitTTBtrjiaaiT? nu jfcjjjj^*™ rxjqflno^j ! * ' 
■ '«?iofi)i3t, (313 Rnlm rtfteKlTt, " 

riflimS nJflCTJTJl" OUJ3J5T Oil tSBCLMl ft Qa rTU-fliSIDa WW^SJ ^OjlSlfflO ^flmllOS 

aitlKfflflgj. ej^Al* rrvmjrBraOarnosgg ^rt aejos« ASraailcnat.'SflM* 
mafflaaasmyjraa nujamliss" nngjia^ 1 ' rtiftc^^Tj'tama^sntsoai'lrajflm mjauy 
eru rjfiajOfifitiJ* (nrt^moJs. (aiO'iijafnji^sTAOs traaowT w^oianjoo* a™ 
^unen^jp^HBuanJoejn ^rtnosruna rttnjijijigy n^m^ar^^n ■^aaacamasm'' , J fi5 
Oitsru. mfl>fTHyoQ'OT«>TiflS}!jffKocrt-]3s»ej rrojoa.1 KnlimruSlifliS* frsftw 

dhtfl pfTrqi r ^3)lftjlaj3<u"l^33tSni jDiflri-e iBinj.^v ^"-"jff nvi£i £Jranw5nb'' 
^aiJltulA^a ajoljylitaj. (TOJaniT wl radial duo* aisxTTHBWPtflStiw. 

ft^ma" ^_)rnj3<vl;gjl£DnB ,J , tfa1i& F^Mn}] 'ifljais maEugg (£rtS 

sml oysatBtraffllnribn rruora*. t£i7mjaruro y mmfclinilisjajs'lAflgas 4 ' 
fflW^.uoo «iHBHnjj a isi^atumMiBrT»«onu:ijB*ri533w1'!B"ffl'art-ir™ 1 ' njTgjaej 

^rugl 5jTj* m1*^j» ijTjjfiej arml^jntsMirri rw 1 ^!™. )3«rAEKtiBfsftJ , 'iuliiQr 

njIgjj^ejgjT?" ^jl njiH^aoilit]3Kfflirt> maraa"suuiTii/io^m)j^iBl*gffiS 
^tJifmEsm jemima ffaool (jynnlr^jjIiesonB njl&J ■e.»rLjejj'l<&-oji (^ttli** 

Lijini(.nrioip' , 'iflT*an6say njiT(T>«)i!romiji1e)(^o *cn/raoCE>1fl>j(ins fflragj". gamma., 

(tu^» m^.i^ctwiifWfoiatia'l njrtT#, (ewioej^urftnHi 1091 jostjo 15a5 u jDT 

«)<a>a^jfijiSftii» 109 H ulro, 13 -a. flnlamni lirupiffaaaa" nj(uaaiWJ*o^ 66 

gjaj rro ± iSjfiH smj, <BB{na-:cfiS)OTT njfmlaLWDl fflB^jslnj ^jmjI'iJL't.* 

onM(li)ST^J(TuJl^n»^CB t, ens Jhoaj^SniMaif^. - , BB<m"lt» ismnglaininrl ■anj^ri 
urug auofljc^rtuaajl'ramf) ruja ;«)«.. s^T, acmnjaejrtjlggi (^'Intffiaofla'srrj 
yjiffldilsiflio (Si^a^taiam Hlamjtl)l^> ifii&ransanj 1 -') i%g)f^flnrn flrono^Oi <u1fU 

(tjisitrTJ asm aoraifpliitej smft> (naanj ^raofuiajiT^flg^WiTq. (5>&a*n_jn3)j» 
(u1uj° sraKBBOa ar fLLlrtejatn CfUo b DrtHfjrn „ msma. 

mjjaii^^&s ;- nj^iiJl !'!\jj3al<*Da raiB.. , Li"lsr-imji6T;m:iy.sYit(i£j3. itusu, 
rormagyu ? 

rru iLiffllAto j. una,, man 9aO*nnm (Sverals fugsrtt fr>9g3aa!'J, WTO acti? 

sraijfift :_ Hwulasgjn a?iWt§c45i?05<W"fflrm (u<iJiwj033f1<6^ara . *Krw 

rnimlafc <b»tj1«s raiiosvKnoflsi ^ffV'tieyrayijai'lgj. 

5j u 6S*£ t»mnflAi3i>3(iJsmi3^gg(n]3<sii'j&'' ^oi'l,, , js 1 '<»niKi(TT> , la»T'3l£j. a(tl<w39 
(raaeanS rtunru'} (5raaj(Sdi.^s» (nliian-KRW^yAim* ansis™* npjsml antra jm 

ajfj^ul miJOds'ldbCu rrnt.ij1ijeK3ra. ^oca^njs>§Qffr>, asnq» m^^sTei* n^wtns 
n^tmasm" (mJaanraVTra^.TjslAOt mutual runsmm^, flusajlffira S'fBiotrt 67 

jDKjjjf^j* fry „ tD.iajeiTt* T)5fm aojoos snpfitns&i ji^iSjjja^ Sioj^ji^n^p 
»£rm turns 1 stiftosr^njcns . *kbo(w» (noerro tQRBfrojulJi.Bq. <m$ rusrislMilflii 
**,m;o"i toffi^ 1 n^sm^ft .tPim.To (Tiii_,eja<!Fro>.39 1 <u era . [r>aen* jeraimuo 
uiT*,CQ a. I - rn j 1 mj is EliSiCu a"I s<fl*irm nolsjjfis -uRnwnaoDlai mlam, 
WPiScift iBTSift2]^ ffiajtm 1 ' fTUjaailAo^s^ ful^jnxioTtsii'l.cy ' 'mQsnjanJO?- 
rvjrulaisv? nj^las''" nQimj fljoatnn" <toj:w1 cuobsdbo. o>1smil(»m} 
am j jfcqEKWJf&lsrorot AglejiigirTTlnmsa aj&sTstausm'Sot] njrao™<!fl/laej*a 
nj.nj. (tujoilT wl^fu^ljhtig Aei-tifflo^ajjinil ^1 minttwiBsmLrminmjja 
jilACfc a\!3,-jj3,(y), cnlEJanjfln t^t" AJ5nW\m)2asA<x T .n3BBE$f\a8i anoj 
3 5*1 sj «.#l6rait9 . ■ - ,-afltl , jubT , raiaatgp . iwranjlsis a Si <#sf sinJDS ! m>aeJAi>? ' * 
nfl}TB mjjaftliijse«i3(j&> runaqjAoja ftjnslci^j^amiQjl,^^} monilral 
ailaSl rams 'nftabift^n ^1 roasruj^nii'ulffin'Jo MilianiJlwiaj^j" a^oodj 

armoQ. jn?*! on>j «»gj^j<i £DOrij3*s)fini» L | &tmjjflEora.i» awiiMfltarai, 

iftWStfTlfiftSJE) 0)SKTT>, CDfTliJ SrUHt] GvSQ^» <^fiJi8ffl>liJSS)3&i i J iT.mn ^,OQQjb>Oo 
tnl rtSrnrjg . rar*^ j '3)£rrj'l on 1 ra^ffD STCPSnifo tYuoa^orra3|u4fi.j<$snr;6oi2gafaj 

ratomn rLrlflts iskj* CTuI jm" <sn $ flffltcil qj (T\i» on-i^sal cei.M(i rvJoaj>"k * * 

aiijfiixsaisnri'LjIgg wissjtivjn'WiTT} nM»*ru« a(06lJS^5J^rt?^ll^rsi^^S(lT^s L, 
^jj^l f" ata oa) srtinft trst.U'L/i'lia'Sfflfl^ traamsaHryiW'lrgafTi&.iP^iloj-OLflo.tifl ibt^ 

(B»ignnciraTm rul.i/j^-iAri-j-'tril^i frisuBinoflS fflBsynjInit gj©" ■tvjJrsail.ft.go 

ruins". Bga:jj <shffiti <&,l5l. <&^ a l rn^oful . ' ' nfljmt fliafrajagaylrrac™, 
«*tatu&ja1iim>, **1flMBa^-|3sM i^l mMsrtniemrjj^ frujoail railing si 

fV0j3Sl»D4 "nfljOTDl ^0PH3T-|-llTl1(Bl^jgj- . nQJ]^ W Culfft/BrtUa 1 " rUflmil 

OfljonTrtj. "njlawiBlniyofliaffl-lgj. ffli^ flmtjslowlfll *«is 'An^'torftiT 

o*±H^iKTjra(i>^o '£tjraVli^](i<!aj;>5» BflB (EBnJsaafrtjfraiorrnsrainiofitSflTujnjoEifu 
mlsoHOsrSis tjlio'l cay (i4 nJMl^jorcitOvUSEnHjgf* aiLBnjipgjSHSseBT ng)fTTJii.j>jj» . 
ffoofflfl; cfagpflflji gj/)ii3i3jt rtu^iuwiAaasfl*'. nnnjg\ ; |1sKTi)ft , 3j , a miejaioiv gjagjs n^jrra>, s*niKHjjsfliiljs u ja>miTjj T stl* aaisi n R']a*'k&'l<3«fiT)ajyo 
#«3rd gowlej* (uejlajj g)oJBB(ffli ans y}raKu"lnasrBau!i/t£jj nnaflTi, 

toj0i8aa3lH> v wo.^sjsliSsaHtej'l'stnSrt rai"li02EEg£ ssos nstfri3<Ty}ejo;?5 
oailiii aj'jonjIfrojaiLl'inilifflnjsl^Co fljl^sElrfsc™. flMt aiftjmj* aiwy 1 
^nifljirlfBBwinaa, gogwaHlsiolci&rm (BilroajaejAfflg mgglDsnnn am asaJO^" 
A^eam^nlraaims^iia . 1^1 mDfl)ocii)GirT)^!mfrvjD(i) , ><3]?« wlmjyiia'oisbOiBil 

a as. mleirac* snails; cn1g^ij"ln6. ■mraAigg4SojaoaT ma* ■ftsnr j yrw». 

t/slntijra'lira dilejAfD cao^lrul^lrtjlgj era AfifnjraaQ'aiDsi/l njnsia, 

oijo*ai:>nJ monsamisiTtscosmjJMilACa ^gjl^J, in^mjIfirujsiBldJilfiSftJsl 
flifflQ nuslfulaj ^ aicRuaroTAOe fliffl^j itssigJ; rai^njsiaij^jui iflia»Tj'aeJ3 
thm* s>anmflKi.w,Tr»j«il!Tw, njlfmlf"* mjJnqjT nsilotfiJElA^sts rtjossun 

jm^ AOffTiftaoeoiltaw™, n_fiCrav3CB»flj*ifijifjs» ^^Ursfesat'* ^SifiSKJ 
tiBjiTitft rara^j raiejETDaj" ijjjj^i.j.saKtaisjfKiafl'*, ■'gm '^-j^itjmjanBoe^aLo. 

*oJ33l^. "raaeon, a*16hkj. (AlrutnlrelSJlfl! (bi$(tlha* gobies 
njsnS UnJOAdn...- " i$rru" [Yi3maett6my3fln:TUj&[ia1(ft,Se fufflVlcnfliaaDl ilcj 

im&mfi!nq» ojTej nrvirafro mJodSrtHsmanacn msrrm, 

Ej^AlAaasLnoTinoi tfiTj^tonuflf* dnnstnl misses™/!"* qjc* icbtvmtrt 
fltua, njsnin,|1ia.Tfij5>Baeiia«a!f3fla1 cnsAirmimTeHnoflasrw" ■^(yinrnijsnB. 
0^^3055' najK* (TuJaffitWiiraaisTsatCD (TVaJlgjI^jaB". mrttaatiiW G9 

^'Tuinwloacififl JsttmjmjoiTu Bajiflimnlgsnft'".) 

^e-uisugj rainjirni nja.iJM<sitfTT)Ym arboiI gmlajiBAaElnfl cnlnlflim'lfij 

nJOTuoatjm&srp'- . fijanjixtejflKTj t^winJiuSiA (liolflaajadfl csmini*(/>fUBi" 
rtjjeA srst^ya;. usatl^lgj {iiJnnijuaa^Qrt&nv^BJlaEOrt^JtgisiircTaflj'i.ifitfa 
amlraioajiii. tyfylutmitwib) njB<saa i^jl cnaoasMniyj.'Bsci.iliTiciJ:} 

i^i i^l ojTa^atulrajHfTtcujism'TTi oj/timnfgGUfcsi.Ys'' ng)2£ Ojia^ffiOKjian 
yj'B^afltunB (Tu»WUlj)anri'SiWf™ smgyTejcus.miTgj. "Bannl cajoal 
*w>£3J* : '^jrwcm^flj 1 ' ■ *. ft^TnuTjoftt? 1 .q j anno j/jft ^iJletf$o **B^«ioifl ej = 

<nArf<a» I una a. iv. -. J i 

ji^l fnw6(MP6m^^^fl3iij(i4 iim-js^arv^l , si.uggBwnal . <a>ra£(ijajfl)<#jci>a 
oaaaS, ojI. si. PAaij^ra^iiiifflsriJ fovjaaT il^I o-lolauyfTvaa") i2?s 
emTcssfljA iumjioIib* £jn6\jwura<n* igjjiijWiichl^aftB. ^1 mofoarp sudlo^pj 

gj5SEa1aba_n$ gaannflSttf", Lnira»(^TriH L i l *rijiTiijffliJ>'l<T>' - RDro'linaisraj 
^vjvsaa nragja n^Tm"^! ruTfliatjulreaii rcu .toa1*oa anjsoifilAnn 

nuft^pK«ras j?.-iu1rtwn u ^anTBi 
ifflS)*QfinT tiros. afii.\aT, u (Til 

rt_ia1nj'ftsm *Ciafl>'lUfl I || 

iTilnnjas-nw nu m- , ii>a , YjS t j 
ctuj* (fiojnffltu .-kjrii.iujiilims j| 70 

(Uifilrt-jfigfl ■aejamTctilaiogijl njiajj;><*Dtfl«i7.. , 33 Tjio'l(Hjjo.ii1jj*rrra, siA 

^v££ imflf*(vaigjafijim $Q"i ujiimm^ uamlra,, »-\j siting" .iy:j_t3i«<>is3; ^njn.a,n-is* 
lejanjT^jIwliftfcflno, ) 

m&lflfl r^gjaiuraj* ™n!TfF»flra»*i" g^jruacnjn i*f»^jT«s*MTHiiayrTii 

fTUJoffll rtfi'i^^njsli&g^siri')". flnum'tiaS * -«i^j!i;fUfl<T-H3giPil6>ejaTi!ifrnBii*lira- 

1^1 mlEj<H>(Wfi 9f>"lfln;rfiJfts sn>jD?T*@fts rajoarol 192Q-& 

^jrrwIofclA.ni'l^jf. fflBflnlai nrr)si«nw*i wka.; *'»ias^j» 1091 aTn>. 
3J-*ts ■Bi^efuioi'lsiEj^'ih'f grostu c?n£j^ I j'>^ , "u» f>&®o<rr>cu7-££t$\3m frvnu- 

fnotaraoem". hi .sua^'ldi. ojoosaisoi A*TsT5raj" iiD.nii"^Bi njoTii>ean& 
ttnDn^in^mfi iugrtulfrujomi nn^lr^ajsf a.@o6fo u . raw 35" g)isipru<£ dsfKS** 71 

^a&^Bflrtml vul-UGLfUtn ^rj^^^sJOTlrsflfiWcin^" ■ -auruirhlJiai'i 

iiijig. n.^-TulLTujai,! ^nulrcj rr^ nfyxn" ^-nlds" mfy 338^381111 
ujr>nl Qa«. ' * 

1,^1 owAnojrflti yj^ijlswiSii lalau^olflft ^ojo^Iqmod cujs. msmos-^ 
■{■tg,! msiasE loj ij) dniiij The word of the Guru (uij^i&j&ki**) 

nflW y^mti'jrat'litf giry^aoa M5Ufi£_jSwfl> , i™1 , s9la ,0 T™- " mciiua SFiosm 

snjioli^Vjjij., <vj*W*-icijM'Br na&ffi midgut, siA3ffit u emswjejrij, 

^OBlg» h t^i&jlfm^^DOTl^^^Tt "(TKl.Tw'tijlCHTI CTUJOUe IHD4ailnJB U «lfl^ 

TfrsaH^ dsnjstiin^(tx[» fiUfiOi-iijvTiiqdiirsj;^ ciaj^, .. <msnj<& 

■OsjIjij **^."1 (Tiara swart rtfiimji/fl^ra*," m-.TSiTj ,351^*0! mu" ngfflte 

* * ^usra^fl jnjnfl n *HTaj (TKHt-Lj.utrrji ii&niTTiara^ 
oaj afl 4jSuq3(TU a rin jaumo a <iaj>w/i1swaji=»»<iTT$ 

a3jiW7ixnLr l ioa l iStfTjn..j<, staj^g/aAfm^aa, . ' ' 

■.■iwja. aai ? v'^'it jcfm-" co.jj ^'./-^..^ "J.t: i I oi^.ia.'oa^j^uD'i'l hj.'j'i j^ 
i&gmiti ^KjstTirtranTit 1 ', 

<*Q<m (BiajlinTi-BtlfiSml'TO' - : 

•*^1 martAJOJjrrt fj^Tj£rt\sJ3;j/t<!g>» cn^nsjajoaetl 

=03 ! ^ifiiot I C3j)ji/:?,Tifijq -tjnSJFjftu' .^aalaC/iKWiV 
e-E{ia£) , sTi*(Ket"* . om ■inti^-vjirail.^mwo roscj 
1 j (y sows 1 r*Hj6im*n < B,>&ffl^<4l (9*1 eg l^m T jv| 1 
* ' ^rtjiJtTiSi'tfif* 'eioima tf^l g..j<iJ£n«>;j3i| , 3i* 72 

r»jranj» (TDriojfTuiEixiJDauifijflijajj injjj^njjyiwjl^* m^nn iiroja^. (fw*n 
(mxjgniiflijsislejrtiij njIfl^a^ifljiisfiiBS'H't'ai ^n$u(t>aai;'i tans port ,&.srTTd*j 

1929 sinn J i>j lJ oo,aijfl , >ejjj6r»* ^T (iwvsGqfDsniLnjis^ mjaawlcD'O 

"^tyi^flHS^l (UgtruTtivjaflin wt1naflimf|ylBSj ^LQajtislmt^ria. ^"l 
fmejASipfj>*|i3inftja9n»j[niTAgs>s crowl Aimers, gigsoj leiejui^nj jaj » 
eqsauiliB'iBoaiJ'ira^CTTi igynJiiwsl mwjZK»JtiTrttrj^:ar<TO,iQffl"l<fi>&i Q<po</>sriJ0t«1 
moiooaal n$(Bti>rm» a&flvi«3B&> nf)l6n?> AlSfUTejaw Liar™. nf>1*o^*lA^s?& 

[»rm anmjAful £g££ifi ^yrrii3fijl*anniii: "aqeiatnfflmlej* oQnaaftrtJugitfTie^,, 
rtma^afTViBWlf*" gw9niifn5(& ffliln i/ijnHfulftoi issufj^ri. (ais«m t^lum!) 
rag n lAUldamn AaejaOauTrainw ui)a5" PfUfineyrniyT ^jtvtinJ 

*6>ai3^rfl Aiiaocnocakftsvm nj^rnjImjjaijlA^aoaDl mu^ejsl 
s-Pgj. "«■- o«pjtfl5«^omi njlwlAglroi vyoaofflovil* njlBsro*o<rjnj» 

m. J3ai1*>eo flj>sMTTxs»a(a>[iBfrn. aj§!Tif]rnjjO'iiil*oa moflwJtiSfTKniiTti 

(TvJ5ilAgfiifi !5j^AJW>^iTiaaalicu<Ti;aajo n^m> ajlejS rrvtt/tai/l#«{ns, 

fljim* ^uftl fo^fl53a^^i^T>^n^fl^^TuJafll^■fllfi^gfT^Rn^n^ , ' -^tnle^, rtfl^oatj 

X aodiJOT' ca 1 «mj en sm fimg j o 
Turn "cat/a ru$<» ajli^lafc u^ma^nl ^l mlej<B>5i[p.TtTKiifo-iJoe ToJojBlftjJiiiOTOirtBiTiB nfl)*™" 

Tucej^U" euassoroltfoo^ tig^ (rij£ifii$**fijpnuOfl*l J&72 aft (^(6-Dfy 
Oj$-ai,> 1047 jDsru. ) rn1ej*fitjidfl bidI^, fini-iEjjAOEj (ins,joe,yjrn} 

mlEj&6q>& ^1 fulsjjtulfKjH m)j3ffl1«jfffioajf1 r^jfolajansiiyf 

annsflS B")aj1<mions"lfli& aim nj«p1(?ira> n lra r lrxi mj,,*nj"l3j_ art_iGS(nji.3ra/3e|», 
uj^TXtflRfilejiaaDl nfiagjn>i* .. e(UHaa™ui>3'm)OTunra& isifttooiuasm; emia: 

rrtjflDjaflru'lot'aaajtKTnosvs miaji*siji (mlAtiinftjoHiDocDsl , oafljiw. a)$<ij(ti 
ratlftisiAosiiri. fn&rtJBmflEjI^isni". aji'jrarajanJga flfujjftjiaaeiKmjslsKiafl ijjjuiom 

2(0)^1^ i^jiSilACo iBBognrt, ma-ll^l^aTS", 

mama" ^1 ajlaiaujIfMrfOj Aflnfil^yBligii ffli^snaln jl^g msloi^yslswfln 
(tlimfli3>1i5^ iuT^,ii)T*aA!iyoffljTnB(rra. Rn'Jti-3ini_riiamjj3i'n<B>&nBs u m^m 

uinJSg.'tffljIe'eJflno'l . ran ruins (tno*oitirai3S@2 QJl§leJ0«m u tnlfUAGip 
rmliftiTiatJoa flfDjoaaTAOi mjimmlcniaauflu". trujaoit Anlcvtcusli^iCu 
ifl1ar>ijj3ionjiintiSa cffllro^lita rtnsnkt njaiT^iij&emlA&i ^Aasnft 

aCJ3(ft» I5>*J6(™, ' n^mS 1 ' <(^j51l^rjru1*a(ft,\I}?.> EuUOJJ, JVjnflHDt"|najQlnj(T10 L ' 74 

AnafliOtniJggn ' 'n.^m < e«9-2E!J" '^i^fi» ' " tt^rn angina .*$ troi- ej« 

^T flnliSniEfUoa uflimngov rt\jj3ai1*g3Cft)i™KTw. msag<if>= ojbamiA 

mannioMimeitlaJ 1 ' ogjcmooa'Tiistir™ nnj<t9 v . <TU=flV u ^r&irara>iej« Aoruj, 
ms^AaejHiaffifmglejT nAtanxPm^r musI, sruaejiinmliii iwsktjt 
jOiPLiijia AaflKnactulmf™. l8-a» ftMP^yTBl ra^a^naaan cryjaal nnlira 

ejslif L'SirttiieTisrBfl. o(VQo™wii™iej» tjsj^soaglfcg, muslcj-o-aJ 
fu*mu1(ii\j. emeU, nueKiifT A^.enjrowlsvej aanr*a1 (ulo^ *l$1«i> flB* 

rrufiOruH^. ofllcBjauftromlaeJ [SfflmoajMrsJs&i go£jDfljKwenTi!Tn1ro» 

fi>1flfi noso-pSam titmjKDarfl njmiSftni micro jofli'li*^'* ifllraajmaws'lflBrna. 
^gjlaila^&uj'disas mjjMnrtn'lmru5't*igo s narrttiSfiyrkj<tflra>l (T^ma 
aioaal nftoriiasaavaflia^a* njnn'KHJiH'S' uraasitfifiKn^Traise'" mlrbrtmnjaa 
njuxiinni.frwyvj.JsiBlj&gijsni''. "rcnliaiauiajaflTaii <TUa* ' tm^im^ximib'insjcA'' 
ft^TOl ou,i£J!iaiAO» i^jrtjfdfcWTgj" tiLjilMfKIWIHIg mswn»7, 1039-flA 
ana^aa? troai5a>7a*Ma"i (shflja^mfinMo 1114* 

njfltpl<e*[4. ru*ml<9«4 m* iaa1 Ararat finjcinjusijyi&wriJB nflP-ilSfS 

ciqfiffioeffo" rruMlAto m.-rtgla^j^)^', ruflrn1i«Ma. fTujaalA^aianjiajg 
sfiifnusiatint^etsolaJ 1 ' nmmiiTiWhto ontvm njoajjrr*- ■ "uaiaflwria^ lugu 

™g)jrasdM>sm6iaatfirio arti& a ajlaJonKn^oswft am (gfammsirrxjrj-isfflej <nsi»a 
AOHooBlrtKria. ims^doiumBglfiA g}*> Rlruofj} g9Gjfl!ija»1 mjrauln.p^') 

s>#e> nststtrn > j^n^lca* 6>t&aatf<>>23&s*at)inm'' . iffmruffHfiiaSnsagjo, rotn{ 75 
Cttaej* rat>m ^Tra fH3»lA aj^-flmlrrogglml (Banjos* AOiran , msnjna" tw% 

oTiMi6inf> e . mu^sis rruaoKieigj . ^^ojlglsiej, nftnl^agj 1 tttoojswsofls 
^1 n-junlrLJlj^jflTifTxi^^ttTTs"'' ruccTOy <fi»ae_i h@) nJslflTif Alsmo jjJaAorao 
fflaoims (ftdBmnl ng^sifilT a^utija rui^TgjrajntxDiOsno" , wiiarai^Qej^sT 
^rcsani ru«rr>1dw?ria flihg^ajgj. isroajflfl idtflsiBi^tgT njro3«;1fn««»ftiCTK}flra u . 

(vjajfQJi^ 0«taBJ» jjf;i!.ii iunrtJl<i«K^a»' mfM^iOrtlSk^wJ^ioiw (flbora^diaflTil 
[ulfis fTU^!lJ' | fy'^^f|35 , -. n_isml ( e l jiitBffv& jetw^Jjiinaaan ru5a<s*dwn?> flu^jn 
S$n& <T\)joa;lA&6)s arcs (ul^flKTUDjfl^aioflulrtSmi. ruBmtdXftraieis fia(n,j 

mjjlA^l^jlBBnu- sittflilfHilo ftiJG.roiMn)') fflBaH&jsa" (BraegarnaHfilsiriiSo 
b^idiIa mjiTiJujj ^«fojfii ejel^j, jboq uBliaj^nDOfi awslau w^nwrtos 

cTUJadjIda^jsis irolrtJaitfisrnsno^TsSl asiflfKnaj (journal 1 ojmwflfl Aml^ 
ajooui'lnjfffiTsfisatffin^Bfm roaasorrwa rrujomlAgasm*', g^isinn rrKTO^ara 
fuig*iri& njmoiOjjrorS/jjTgg, «<*. si. oi/iOiijaejtulggi, JBjtYiclrjjIgg 

U!Bl4^§ l ' > dkltlmj ftjl £SAe QOIOtlil [TSnjIftB ■ i&GJtljl §1 Aft 

*>irug*F7> tJ»5?>fvji@^u3'osm w . irLtj3a1<Bjgs>5 « 1 (u 1(oi hup lexAo lawcuflfwa 

nr»e>mw isw^ rwiSntisnisglc* <B0 , om;i«m L ' rawfuii <w affile iuraTaJOftiaj* 
«u.Tuuf4. @sraii]anilprm^ u . B»f5>1naoLiBfi4j» aujaa1d>ce.sa u agonal* 

qjiTimplsicm trasBu^pga (ty^njoj) ^:Mf%rt1nnmnpn(no!si"i mjunSfvjIaj isi&fl! 

miUDm^ OL H asnu1n[j*sioggi. ■ ' njjfmaoanraT.ixsi. njnajJib. dnmtAi njnoua 
TO@@gs u Lft1anM^afflB>ipnBaA*a njn«rartg suftasrsraTptrs'- 1 ; g>ml (jejoa-enom 
grutjeca'ftfamiffiimoswe macurtHKttOaiaistf (i^mnaajjlraff* ist?aana 
roKnlflf>lr> aocu. . <n>Joi&jiD ejaemalfnsajfl OTuj^aldbQgaS^dsrmrLlAda Afflol. AiifAi«ejflii3i:ra>lm3in3 Aoorj. <Mt>3Si$uT*;>fiw , )flJKTO, (i(ji«J>3sns ■xj* 
c^e.13 aiauiSfratlsnuiswiiEJanJDOn tusmil (boTstoh^, 1/91011^™*' mTflnuoljvjTM 

apmlitft svojg§* flisl^safnsnj.elflj, "gDfljin eajuflulenn mjJagfflitO'aWia 
cnma mtle^ gjan-joOa gajflatfsl^ (Uiraa«. ' ■ n^nnrioaan ovjaailACo, tifyvm 
tumensimiK^.y Biding Al^laua;^ (ircnTswMrmamn esftaanJiwrA. CTuJoail-n^a 
WbwotoQ HmBSal. "n^amo grijaawa najttsra? n§™ oajbsI^. 
"oajane tnuoii^, stfuaflioets Arofflgjj,fflr!s1aii3flj3 aim1 f " n^jrmfVi'Hf'l^. 

rufll niB(*3ln_il.3J (TV*l]S(iJfa!iEiiftfl})i> &aJw r 

cfujia^oao, gKijiSfllaiao. nJ*rrjnjra)lewTJrt ^lejdsaaxj m^ alfujtW 

:: 

OI9|W|fTl1db C tft> Og (313)1 61 <!§() tjgj'TKPtKBjltBjtna agiro oajjjalgjouft imjTnJfoafti/BJfWiffln «w (Brjnjfs>offl* 
lijjnTigjimfjs fflfrioflonrBu nJOfflfSOftle-i aJlg^KJulnjos rai1rS^"Ln<u3g4i r 

£Qan. n-KOl<\jAjgf^ Afljooilujl. rruiSruafciiBfU) eungj :t\)j(dk©o8» *mj 77 

ura xnnafj njTWH.iWiSliOwro mi jo ill aw nuMU3*ftmeas'i^ m;a 

wei^ij-n rpnaKjsoattl , ftjiw}aJfl>£Ba6i£swH)£jaj nv nan. fTva-inaarafiirrag 
aoJnl.SS'on numjiruo, (mlsffliai, flfflM&l.-jS jjnne/s™ gna^.^rusmrtftAeng 

flnraKnlaS a^-vMi *arfO $«cttw nn usirt o-uoaafa ixj^uMtaml .;»■** Adi 
sto>. am Ani.A^i^rn ioir*n m"i<iBi u ,a»gi»<tiiap« mlafur^iTycBmriiaw 

(HBjjjtft, fTynaiDin*. uasm'M'i ajau**^ amgjaisnijrtt. ■ulanls" MtGtt* 
ASraaulatA, tAfertttAgA, -ut^mas^jtaaaBWS qanejaisj-ijiin, traea 
njljy fl*6yj»nj (ruin OTOartn. g&ijfiWBf g,g1(flf1flJn*«T railfttnnnjas fnJ((m 
goes'. micsijT^fS" mi jas1iail:»TJsi*&a<H* ''reams • raiexiJtj <gjro»iAs1 sj, 

««<j?* fflBgjtfSvTsi'J) 1 * aruaoWhrtTJwj fa^nrf«n}rt3] , 'AalMIra^^W :, ttA-fl^loM sen 

1313 *& ffli»ami*» ,i oAft^iomlsstiSo njrottigrtB h|<td" njr<>si*qi (Sntstfll 

awjtaoiu1'5i» (I15^a'Ui4^^fll^1fls«m6i^Eltls' :, uBl.iBjt/ismatBg* iw^<Dguj*iraj« 
o^gfytnlgjj. erojO'slAgOAifitg iHBtfflfift s^a,i* ruflcnjanfmajaj-TO ^a&1 
ojl^flj". *^OJto6nJiSBiaB5i BBBagtiTtB ftQlmioqBjl tvuiviisnRiKre, iigjfTTiatft 
<HBag.u>fflm'lst<*o ffii ^S^ery ngotoloawasro sru tvuI^j" uJ Gin i^j ajmsroadSraui* 
«was (HOJOWiiEa* rrunOT-rt^J" aw mjiroj3fn>ftjn)fru<& jya'^ejasfPs fisojcgpnll 
njjgjafijfflSifcSl imlikgjSvyjBaraVh hiwiiIsto onjersl gfmiainlaigj'' 
(j£T flnlfl^iiifijaarkj-Ditrtjijmj mjJo4l*g3<nnRBcns^ ngj^anqra. fnvmywiW 

n\i£io<uT*B3f* iSBfwnjafli. (T)(aifl*sm6i4i(TB'- ftnlmiiirnjani (vJraaninitfwS jjjw 
fljletm^l. evs>o£j [uAim* X088 astern* 4fB L " maJam" 1 *^ iMitfTlcW 

n$j4o$i& r^jflsus* ^fOJcd am tsjflnlgjsvm n^s1*ftar* BffsmlflEnraia 78 

352 art dnjmo^srrulfl^^jflSiCHi flnrulsis a^s^sT. ng>^aooi(i flifnjrtio 

mjIrbiukst. hiileajrrv^iuaoaB eras frvaj-ao.'* msfflmveiju^ , *uej ^yi/jnli 
mejaiagAfljfiftgi.. rrujMiTflnlflsjriJs'lAgets <i«njeo<rj«nn6i»3 <uav*anml 

o^fTTj «a^ (t/ytiD. (jyjnro1aut*fl>T ^j , ng^f so;] rali^ ■ 4 ,in 1 A3tofuag»ura at 
eSKS<fl>D^fli« ' ' ga"AeJostri* e)flj«jjetfugijji> <wiKTBBriflfm H w^it^ffiaiisiiuios 
rreflumjjl^j" «ra fro«n\j"^ f i?p nJsuuna&>ajj« i3s«r>»slaj. (9*vth statu & 
arrnfci mjJM^imliffinjslAoc ^sl nja&^Aa euroo}'. m>.u>"Jw fagap^ 

wAejt oeaifluiJrra^iCifTMiSBgTPjB m^T'j'Iftej swu'ooj fruleomm nuirtUBiKstr 
oitmnajJe njiiuimjpennartWBixitiiiS frv 1 .(Tti l '^Bnfli?»f6iRj onjaa<ra rrvtrtnaonp 

nJoarvJsflWi'rtiflisrni'lGiej iBBjBiSKTiBi Hffljjffloatii^iJrailaDoatT ^lfli")ej*isij» 

nnt&mi)nJ36 rtMjoiLlApg (St4TLHHiKjLU>jjj . agy5aji6rtMH)iaaftAst*tfSiiaj» 

^iwlii'Siij iJMi>jfla)<in»fn> ffvuoi,i,e.&> n^svoo^gjj, rtnlAetonJM <i-j<o 
nutDouloej mjrmiamjl n^rgansoA @>s<j ; [ fll T» ofiJaJw™<UiT)m'tomB9n»l 

.ijiflg^ataiofliiltisun) <b^ ^tbT sltulfTiff . atyioEMi? fn)*u>"liflt» rtnculsiS' 

•'ewiatiS gjruTfls OitrrtjBttj?Q» rr>"t;jjj. gorulas i^inmij?" ng)ifTT>asrn> 
(B«pgan« Oiioalgj®". njtmjlujft OLKr**aiiJ jxjspiomafljJ en-rafl>stsnHffD6>fij 

ttrmnlriMrtBiT skm^jI raottjg^gg t j s1ffljj™,ix& BiUiirm" * *m)P ,J (flRi' T 79 

flfu jdhI flits* btajsT .l^^ajaifliijHTi*'; "n^Miftn nnBjjaeffigfflnrin.jifclfflg 

smT&jaijai, maaormflrannnilflja *^aj;>i2>^0s<&«nKi£ i^ranaBUChsul £4<ja/igyj1 
**rm cni»tf>lnn m [uj tcc?3fla> ^l^iOsj cnjvme amuftg iimediDa^, ffllariiri 

frlpfm omra'te *.>>r«trxi1l;s8 -uffllmrsffi*? nvuflttanai.. <i0fvj1 ;t<a (rulauliy „' * 

TijspcriiKi*ftiae!airi; n fl\J»w*nJ-'"t"m, njlrrrKimjoiik'lMwnJn <w«i'1apsijya 
i fl I j>a«i>m3tiB3»?fT>i3fl 1 lj ; )" * ■e»vJ3rTKEb5» Aiwa" frvcuoiowtia? 1 * ngmns 
■emsvigi fl*aj-K*. o£f«*fcBft gongfe",, 


were)- slrulfln fn>saii3 -imiara T ■A&i ssii rn'1-^aKTUitEhTi* jsi'i^TJttJGjftjc; 

flji*w^ (TDjaiT ratio j^jaT*»f«s mo> gfloa*fw*io«Jliwwl^a. 'mia"^^ 1 

gOfljIasosejfiasfltAia^ mlfrm. «$f>sm !>&£«-, njorytt. wsejrtj. strura^ 
fnjocy^, psiojdKto, ST*ejjjJ.if , aaotuejlAo^ rvgj^tl ™^QJ nj"liiD3fli 
ms»ui6waoj dBbEmJ ,r m-jsml ^Ii^usI^b* Afli^mauiri-jgg'lrfinfiitejrarol. 
iHJ5(u1fi»(ijqj u dhCTU£3t£ u»»iiy1gg<ij?4ai»l A.sne^§1. jsirrii§iiwj>"todhv 
cuororavlmwa^ e>ra>5iS2SJSS ^>» : u u mjjoa/lrai1(6i<vi5l[fltCii#3"' ^ylaitSjio 80 

i^gormns tjrtirairaa. *o>B rfl ^" J <"% j&3;u g q™ ^jioimsrrt** n^f^m* iais$«Frai 
njjpT. hfclmhn-r SB/le;, ii<l>?o~\*.iiV(!f\d>a *Sb\l;6>GC&m,"t<tfo Wl^l ftttiBt'l lij"lGin> 

i»oa»1i9wTw< cBwunlma^S nJAfiii m>=TEUi»7,fl«* nJttOcu'Tgj. iiH)©ei*a,Ti? u 

rt^iwaoo* QlrtJTO, tTtvlfPsvir 'ft^fyauai^J^* aaagj aaJMl^jl^ 

arugrolnft '*-*i>of[ierT>aiofo ! Alsojrri aJO&xn'JeaQ njiTH,'* nfl™** n^fcxm 
ojlglaj fulfill* njnnorcg, emcris nMrqj1i\^innjil <fi.tf J iErora>1(Dj5i(tnB>l£j* 

tWrtfltfnifWi™ fiaLT), giTBSiBirrn ej,&Aisjma < B>sTw'lra£mrc'i£_|, mj joitAOo (Dil^j 
fijRfifiipn4f6svfiiw.(BHi!l iWBgj a>nHT0« rtb*lewmiajjJoai gB<t<TU=snj r ru.fli:Kii; 1 ) 
T^offlsij ihb.tv*u» amafml- rasjiinLyo* An^jj, iJlAlimirfcca ruej^o 

fn.>j3ao'i I ibtoi« Lj »»fi"KHi0j:'5(B:lfti]fns. anlrfesur.ftjoa njroajr\j.->„tru mjjaisl 

^-fwsru'-'ijj, fts"l «b(ts*(ij1jj mltBasanjpstiscrft" ftujatnliiCii uftlnsjraa 
afso$ aJ nsmi'OQ < s>SMTJsjfTUrmfl(B | BiiJiTfB" nTinra^tijfnrranYjrtJJBg! u sroj aocijh 
fcTStBBlisirTTilgj. ngnbTej> p^oflft aJfincnfai cnJ4*.«T>sni:[n5" fi!^(s£n/i* 

flWffllifllffl-iJ^f- * 'gQSflJ rryf6jaflr> ntyr. n". #*. fcOffm:>lR'i>:J j*9a4.0Q*T gy . *<BTO' 
tnjDaul 'rn<' aoqQW*$|U " tKij^'l flnJosiEj flii-igfljnp fjiosT njisnjl 

nMaia&^n fjisnlOfUBfliaiSOiil fljjs^njnfcisra], (n^nsoun* fnje"' 1 ]* (TueuslfQ 
miSftmom/i rar4(t3io. I jrau^siB@o(» *i*l*1*ogasvs nvjoal^^g oaiaiv^cmtsgj. 

ojsELiI ■^ajia gff raw fits! . aTsjojajfoi snjQtGotvLliift wBgjfiirjOi 
njlj^ffitflj. [iwooji-ts^OfcTis- tKiwjaimjv tT^ajIru'trija'UOfjacj (^1ft:a4oacui«iT) 
^flffl^ mmfSo i£re^fii1«rT>d9assma5iiTt^irano3jfWi^i rnnnjfo ansjaiTvij*lRBfTT> 
■juaoa^o n^^nsratiS*,) f*MtulA» rvji a,n-wiffli-aiiai rr\jjoia1rii>')fli^fiis1iaoo 31 

airrucm)lHioTO'"l^(Tmfl(uaT6j» rci3Bgif>» g^SBnujeurw. girt* raj u;>ra 

rayT ttaft rinsag^B AlsrWlrc^TTi A§lejlrro <fi,'i* , 'nj-i.T(»»M0?1 n^i 
Hn^a^i-ont-l ahh^*', (BUft.wlrn^^njiswm 6vp£ nj&j^iOJ [mnjgaji* rufl>1j5* 

w'izl&tem oojm ^Ljrajg-f-tgj rru3nj(-D!>nf)L-3iml!BS ei^jal*flff^o^AJj» 

fi)nj-™ mjugi^n anJrt>^jfeis Hi-iTmnaoej iua5^■inJJ^|*^fl^^fwsne5MilE ,,, 
m3j3jBl<fi>&> gjimEm njnptn^* *";roiaffj giKtlerstml^'BEy" ^ruflwogjOe 

f»J(0£n» fT>TS5H3D8 ffl*52>fl>g-f ft^J(T>Td>a jgj^LaA..*." 

ims saloons ju1(nj)« .-j|6rBliftsaGml£j" "gms" ttejam.ijirg) slajlejt^ffcj^fi 
w^gi^glrab nfl>nfl, r vi» [Yjejlmj saa£3<™ u <J^10^.am;>;/la J nl}^* , <m)Ti& 

rruj3ffii1imlRBnjs1(H.ft^ ttnsm^as ^-jaawniBfi'ta&jda ^Tskasasr* 

cjjodtiofrvxwt uimaQ* onjtS ((j^s!l,;vj amatol, fljilrajnurneianjcBgiB mlnm 
ojlej<4ojtTW. aiieftijisa^ isicetYiTn^. Ei^sgjgp mlrm oj1£j ^jo-asml*:*! 
Ottm" rtnsTrarjrai:m (ams* 20 m") troja^'l^aga^"' <aAagjerar»«r t^ycm 
ggflmiijjrrn 1 mlilfiryrruj'lTj . ' ' ojjraiaoBaej* |DTO<uiflWt$fma.. mlociml 
"st'<i,*j>fi§; ciiBigioss itHjirngg^a ** ngjm*" nujonTACu rawr-sglst^]^. 

iBW.-rnofiwuA^^" (1099 <ias« 20; 1924 saw" 2) <&fnj@HJto*lertn «&$ 

Bilnfi aruflne^Ofvj&siEJ nggja& ms„ix? a . T * n$]:™ <einng* ai(jiJ5l ruosvrsi. 
' ■flfflsuinialfijcn)* araj fljet girsaiSfll^j'' [UMflKnuiOfiJosliifi 0*5 1 

(TOitnlfiinftn Aaod 11 n^mlfikesatTij (Jiaohsstp. . cahsj AaiMmeufiwi" 82 

23-3- anltuKTil (1024 Baq^ 5_a a ia>1«»oi1) raortj"l*&j "jbe^ nJffi>aJ*i9 

Asm PAoggo^iS ojtTi'i.ss a-wamro'l&j ' T ft^aTs'' iwi-TsaislifliWi rustaiito'l 

aoqggnji awuiI. iiwrm" (0.nt jnn»"iE«n ruljslaij" "fj^iit^o <t-ija&<t» 
sneosa/lrajmii. isjjtrufnaflso^ <ftMBfej.n_jfj3» siajtsf g^gS %fru u f^gjoTj 

gTSbJ ■atosfliRB^fl'" ngj&oiisi no**!, »^»ift.Oo (nrafUCnovriflHiJOiS fl»Sbwim 
[3>Hfflm1 r eon awnl^s^,*, unrig <ft.^Q*Oa rmloim (sros-fiioraj . rtngjsej. raiasBaaifr»> 1824 sans" $ (** *^ alajjomsoixr igynJWiuoej'Bjj. 

frunmrryssBos iBffciaflg&onJiijrM.aiSaj'liiSwnfl juoflsroKWBrw'i , fflBrosHJWium 
<nja^MiK9BQa ^aififl>^j, ru^flWAggyaa asnsn^^nj r tuaz&mji&oGKS) ewef 

■nx»aorai fn L kstiawl^j1i3»a»- (*jnafifM*ooj'ki^ fliwirm Bfowlsib uM>*lra« oulchj ' 
ftjltu> mj4au>Tm7,TBoraT . trot ^yrtftj^ t*R.n>3flj30jjfiBcis crvaowl rulO- 
<naO<n i^AgliA t^lnjojlau?* ^ydnl^tl^" *^1 finjsejftgvtA adding*' 
A^snVltfc'f'li^p a^. <BWJ35^^t e i ig^tTuneJ* w» *j«n,j©flil£iKyaBl ago 1 ). t^fnioSlTi 1 ' Bftrt3ift.aj1 fug^aflwuoo rnjjsulAst^fijnoT fljtjslqsjg 11 . a->rt» 
" k ijyflm t j««'' nii.-jiea rural ■M'itiS!) njiD-iilnn-' m)j'3)iJ» 

l£_]<ti\j,MK»» fUds nJ^ J iIfT>fl,^3!. t- flJ^SSJ!U, b ,, 

*iH»38i<agga^ftucas' t>i£tru«[U, °smTjUi£riJ*iiJ . 

^p^ini n-uai-j » ,j :<="ij "innra am,'! , jsij, ET^sigrtiaTn-ia fc-in-ki&j'isnsrai" «1njtjv 

(itsenTfiyigjfnw* 1 ' , nHitjiTnflflilfrifta fcyj|aaj*flro,$o*Pia*a5r^" aj-TftlnD nnej 
vtn Atn ifti4Tfl(mi(fi(woiiToflmsm», ffln80>9nJDi$eSBts>#** eSitt.T\jjaj1v)j3iu 

^j3[i armasrrt" n^im fljBfltn1ap(Sk.ti?ij* g(£}fturalnj"is1,*fcj™, . rt^rmsflii 

rtJUiriifljaBlflil ixjrtfis™^ onjtfe AH) ulajjanjarotfti. fUlWlIra^^lS>J»gel^a T, fg<n» B 
aejoAcnoitm (Uon^floaHn-neErv , ^t rtj1a^0fTwawl*S.mianJa&mJJa«1*Co 
(rua^*) (^1 ffliaajfljaatru 1 ' mjjaailA&i (aoIsjI) i^l mlflJijflBaJwm 
flQi^l {y»lair/>lflTJ ^sJiraVaurJ mi ^ silicas ^y^T^i&a^Bt iaIiAjcuia 
ftflffB", 84 
cnjj5a1nni™ais1a,03 (BWfA fluifTjfraTiau^tiaiJ^I ■eta Tujjtr&nsj. Ayl 

«njffl/l (Kfcgl^sv^". n^^iaauoejt omt^jofvjopej nft>» ao/t^j . gm* 

it^l rula^jLUl^asfn) joili*Bjfii9 fTvaoso&a .ijojjisrm ailraruu/l (rujaarum 

fflffi" (j/^1 ajflim(t)[)*fTk>j5it1a**iQj!B«it'lfB aumlnS irucovwTaJ'lW warm 
■ 'nftltS^inn LiaammDru* 'fliUBlcjS en*am»fl1n>,, aua-qg^ortilA.iBi^iiijjioraw'lJfc 
rtjral n jasi a» msfiTftst* wfisssml^l fksLfrn gjj" - * rn jo a asml si gjatlfl* 

Ijj^l .■ulgjatulGoHtYgcKiA-flfefpfB) mujsjflLjfifWJH&i ms-Tftcurartieeii'**" 

' ' m> iVuu la jotnlujofnoaii 

(tu» trusfa am oo)of»m1 asm 

aejrat>3tTM« iQoaaj cnmi (1) 
u^Mans" rut(™ n qj)ro> (uaa&jalngaiam, 

n-ta^iBCCTUcnorUQii . ig<*3» 
(n F ktoHDl<§(TOcrur&ftja3(A , l<B> imtnaa 85 fljlajotDlnsoiH* tjIdej.bho&'I K 1353 maiO!^" 25 

1B63 cijsw& — n*5^aofljasai'J mjdfuj. . 

1866 — aOjrgo.uaaiAcrujI^KQ. -j^l nasrn^flua&fnj 

1874-77 — EsratcHcjTjBiotnm mjnouletfi jb»»u}r»ji>, 

gfljtis'lailajofi.jufTunji, aMOu?osjofruojo . 
IB77-18Bi) ajtutj — iftigjIsvsssflm^jlaulflS aaiawro(]JOtT)«, crvsryo 

B0CtM_l00l<fi>|16>3 j : '! :il: y m j a 

sot*. fl)Rft^o>J&llleJaB^lIfltlJ S J , ' iBiiiOflitriiBjfulsuSii 

(tDCOOrtJafljaasem. . 
IBBC1881 — assail sovacsh- saw roenugAi 

1SB1 — ewnaaimjIaDl 8(5 38B1-1B83 (XiaHS 1663 


lasa.ae 


1886.1889 


lida 


1913 rufln 1913 

1922 
1922-2,4 

1&34 (W^aj* 

19^4 CUE?" 5 tsnj^anJraireO - exuG&flXTrtej'l n^flmfuflnnaroO 
rijs < &BcfirtF*iiwTjlfln3tt^nn^& fljia^am* 

<HflflJO«31Mm^OOTiaflS_&1J35lliliAjro(TV'lvj>55n-'$'lfl* iTU»/> *<&■»> (V)rTJ u La«mc3 1 . ^2,1 o.ig^il mjjoffll.&.r* 

Vol !V & V 

9, yM^jsmon.. — (U15. Si A. fflO tflVSJCSffttTXXU* 

rul. si*>. njnjsitiDjranftfnaoinii' 
— ^1 cyl^^aujl'sss mj* 
"^0 c 

n 

e 
: kS'''' * i^ai^M '■■- 
i"5 fi 

'J 
'2 :l I I 9 f § 1 s 

I ! 

an 
3 € § © 

*>1 is^ai si ^nfc. ia^aew1flit*o *ja*>»j*iffl*©'l<d 

*3 v OT0cWiiw'!« J ft)l^ o «^J^nw1iS u lO JWiff <jm£>3] 

&1 ©rowan 30 frrt" (flAOewayfaUfl". iUfoQi 0»Qal* 
Jttl w1©AW u w1ftw"v34ja« iWJOal-6* (*"" 

wlfca"^-^* *j©a^MU nujaalA* tojsaattt) ce (UilLtitTEej 1 ntiTflHrunxinftnjflt*- 69500ft